VOICE: Poljoprivredni fakultet mora da plati 180.000 dinara jer krije informacije

09 Feb 2017

Javnost i dalje uskraćena za odgovor na pitanje da li su odobravani falsifikovani pedigrei životinja i tako drastično oštećen budžet Srbije

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – Departman za sto?arstvo, kažnjen je po drugi put zbog toga što je odbio da Vojvo?anskom istraživa?ko-analiti?kom centru (VOICE) dostavi podatke koji se ti?u rada Glavne odgajiva?ke organizacije za Vojvodinu, odnosno izdavanja pedigrea za kvalitetna priplodna grla životinja na osnovu kojih se dobijaju subvencije iz državnog budžeta.

Poverenik za informacije od javnog zna?aja izrekao je ovog puta kaznu Poljoprivrednom fakultetu u iznosu od 180.000 dinara.

U obrazloženju Zaklju?ka o izricanju kazne donetog 6. februara podse?a se da je u novembru 2016. godine Poljoprivrednom fakultetu naloženo da, iz istog razloga, plati kaznu od 20.000 dinara. Kako se navodi, prema podacima Uprave za trezor Ministarstva finansija, ovaj fakultet uplatio je taj iznos ali nije dostavio dokaz da je postupio po rešenju Poverenika.

Departman za sto?arstvo nije našoj redakciji dostavio tražene dokumente, odnosno pedigree za kvalitetna priplodna grla, koje je Glavna odgajiva?ka organizacija odobrila u 2015. i 2016. godine, iako je Poverenik za informacije od javnog zna?aja doneo takvo rešenje.

Prema informacijama i dokumentima kojima raspolaže VOICE, na Departmanu za sto?arstvo Poljoprivrednog fakulteta, odnosno Glavne odgajiva?ke organizacije odobravani su falsifikovani pedigrei životinja sa vojvo?anskih farmi na osnovu kojih su uzimane subvencije i za grla koja nisu kvalitetna priplodna i nemaju prava na podsticaje iz državne kase. U nekim od zahteva za izdavanje pedigrea i samih pedigrea u koje je naša redakcija imala uvid, jasno se vidi da se podaci o poreklu životinja ne slažu, da su za jedno grlo navedene razli?ite oznake za oca ili majku, da je lažiran i indeks produktivnosti… Kako tvrdi izvor VOICE-a, falsifikovanjem porekla životinja, to jest prevo?enjem nekvalitetnih priplodnih grla u kvalitetna, suprotno zakonu i pravilniku, pravo na državne subvencije ostvario je veliki broj odgajiva?a nekvalitetnih priplodnih životinja, ?ime je naneta velika šteta budžetu Srbije.

Redakciji VOICE-a nisu dostavljeni ni ugovori o autorskom delu u okviru nau?no-istraživa?kog projekta „Glavni odgajiva?ki program unapre?enja sto?arstva u AP Vojvodini“. Prema tvrdnjama izvora VOICE-a, mese?no se ispla?uju visoki honorari direktorki Departmana za sto?arstvo i Glavne odgajiva?ke organizaciji prof. dr Snežani Trivunovi? i rukovodiocima pojedinih sekcija, te velikom broju zaposlenih na ovom departmanu, kao i saradnicima koji nemaju dodirnih ta?aka sa Glavnom odgajiva?kom organizacijom.

S. G. (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!