VOICE: Novi drastičan pad gledanosti Prvog programa RTV

09 Nov 2016

Nove emisije na nivou statističke greške

Udeo gledanosti Prvog programa Radio-televizije Vojvodina u oktobru 2016. godine najmanji je u poslednjih pet godina, pokazala je najnovija analiza agencije AGB Nielsen, u koju je VOICE imao uvid.

Analiza je pokazala da je ukupan auditorijum Prvog programa RTV (RCH) u oktobru 2016. najmanji u posmatranih pet godina. Dužina pra?enja programa je 2016. godine jedino ve?a nego 2012. godine.

Rejting je u oktobru 2016. godine smanjen u odnosu na isti period prethodne ?etiri godine. U oktobru 2016. godine bilo je 66 emisija ?iji je rejting prelazio 30.000 gledalaca, a u oktobru godinu dana ranije takvih emisija je bilo 94. U septembru 2016. svega 21 emisija je imala gledanost-rejting preko 30.000 gledalaca.

U odnosu na septembar ove godine gledanost RTV je porasla, što je i razumljivo prilikom prelaska na jesenju programsku shemu. Gledanost je najviše pove?ana u jutarnjim i prepodnevnim satima, dok je manja za vreme “Dnevnika 1” u 17 sati i “Vojvo?anskog dnevnika” u 22 sata. Analiza je, dakle, pokazala da se i u auditorijumu o?itovalo da je dnevnicima RTV-a od maja meseca, kada je smenjeno kompletno uredništvo centralnih informativnih emisija, drasti?no opao kvalitet.

Uporedna analiza Novosadske novinarske škole, koja je sprovedena pre uredni?kih smena na RTV/u i posle njih, pokazala je da su dominatni doga?aji koje organizuje vlast. Najve?e promene zabeležene su u Dnevniku i Vojvo?anskom dnevniku, u kojima je pove?ana zastupljenost pseudodoga?aja i osnovnih informativnih žanrova – vesti, izveštaja i saopštenja – a smanjen je prostor za analiti?ko i istraživa?ko novinarstvo.

Podatak koji bi trebalo da zabrine svakoga u pokrajinskom javnom servisu je porast gledanosti televizija sa nacionalnom pokrivenoš?u na teritoriji Vojvodine u oktobru mesecu. Naime, ukupan procenat Vojvo?ana (RCH) koji su u toku oktobra pratili televizijski program bio je ve?i nego u prethodne ?etiri godina, a u odnosu na oktobar 2015. godine porastao je za 3,54 procentna poena.

U odnosu na oktobar 2015. godine, porastao je ukupan broj gledalaca Prvog i Drugog programa RTS/a, kablovske televizije N1 i RTV2, a smanjen kod ostalih programa sa nacionalnom frekvencijom i RTV 1.

RTV medijski sponzor Cecinog koncerta

Pored specijalne emisije Tabloid, koja je u potpunosti bila posve?ena životu i radu Svetlane Cece Ražnatovi?, o ?emu je u medijima ve? bilo re?i, RTV je otišao korak dalje pa svakodnevno u udarnim terminima reklamira njen koncert u Novom Sadu. Nepoznanica je jedino da li medijsko sponzorstvo zna?i i da ?e pomenuti doga?aj biti direktno prenošen na pokrajinskom javnom servisu.

Analiza agencije AGB Nielsen pokazala je i da je najviše porastao udeo gledalaca starijih od 60 godina, kao i gledalaca bez ili sa osnovnim obrazovanjem. Manji je udeo gledalaca starih od 4 do 24 godine, od 35 do 44 i od 50 do 59 godina. Najviše je porastao udeo generacije stare od 60 do 64 godine.

StatistikaZa razliku od Prvog programa, u oktobru 2016. godine ukupan broj gledalaca Drugog programa RTV pove?an je u odnosu na prethodnu godinu. Dužina pra?enja programa manja je nego u oktobru 2015. godine za dva minuta, dok je rejting u oktobru 2016. godine jednak rejtingu prethodne godine.

Svi ovi podaci govore da je Prvi program RTV-a, od uredni?kih promena koje su usledile nakon izbora 2016. godine, iz meseca u mesec sve manje gledan u odnosu na prethodnih nekoliko godina kada je rekordan broj gledalaca pratio pokrajinski javni servis.

Najgledanije emisije u oktobru bile su zabavnog i magazinskog karaktera, poput Državnog posla i Petkazanja. Najgledanije emisije informativnog karaktera bile su Novosadske razglednice i Vojvodinom (nastale deobom emisije Razglednice) koje prose?no gleda oko ?etiri odsto ukupnog auditorijuma u Vojvodini. Za razliku od ove dve, Dnevnik 1 i Vojvo?anski dnevnik imali su 3,8 odnosno 2,7 odsto udela u ukupnom vojvo?anskom auditorijumu. Jutarnjeg programa nema me?u 20 najgledanijih emisija u oktobru.

Emisija Ino strana na nivou statisti?ke greške

Emisija Ino strana koja je zauzela mesto u programskoj shemi ukinute muzi?ke emisije Gruvanje, imala je i 8. oktobra izuzetno malu gledanost. Udeo ove emisije u ukupnom auditorijumu u Vojvodini iznosio je 0,4 odsto i gledalo ju je oko 3.000 gledalaca. Emisije koje su u programskoj shemi te ve?eri emitovane pre i nakon Ino strane imale su više gledalaca, a termin u kom je emitovana emisija u to vreme je ina?e gledaniji i do pet puta.

Emisiju Ino strana vodi i ure?uje funkcioner Srpske napredne stranke Nemanja Starovi?, aktuelni direktor Regionalne razvojne agencije Ba?ka. Pre RTV-a emisiju sli?nog sadržaja vodio je na Novosadskoj televiziji. Posve?ena aktuelnim temama u svetu, Starovi? emisiju svodi na polusatni razgovor sa gostom sli?nih politi?kih gledišta. Emisija Gruvanje ?ije mesto je zauzela Ino strana bila je proglašavana za najbolju televizijsku muzi?ku emisiju u Srbiji.

Iz svega navedenog deluje apsurdno što je vršiteljka dužnosti glavnog i odgovornog urednika Prvog programa RTV Nada Kalkan na poslednjem uredni?kom kolegijumu izjavila kako gledanost tog programa nikada nije bila bolja. Ne navode?i detalje iz poslednje analize agencije AGB Nielsen, Kalkanova je svoje najbliže saradnike ube?ivala da je gledanost Prvog programa u oktobru 2016. bila rekordna u odnosu na nekoliko ranijih godina.

A za razliku od prethodnih godina, kada su programi RTV-a zbog politi?kih odluka bili isklju?eni sa predajnika na Avali, poboljšanju gledanosti Prvog programa ovoga puta nije pomogla ni Avala, sa ?ijeg je predajnika pokrajinski javni servis odlukom nadležnih ponovo vidljiv.

(VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!