VOICE: Firma predsednika opštine Sečanj od posla sa opštinom zaradila 21 milion dinara

28 Sep 2016

U sukobu interesa po dva osnova

Opština Se?anj od 2013. godine do po?etka septembra ove godine, kupila je gorivo vredno 21,37 miliona dinara od firme „Mona“ iz Se?nja, koje je delom u vlasništvu predsednika opštine Predraga Miloševi?a Karasija, a delom u vlasništvu ?lanova njegove porodice, pokazalo je istraživanje VOICE-a.

?etvrtina kapitala „Mona D.O.O“, preduze?a od kog opština godinama kupuje gorivo, u vlasništvu je Predraga Miloševi?a. Polovinu preduze?a poseduje njegova majka Jovana Miloševi?, a preostala ?etvrtina je u vlasništvu njegovog ro?enog brata Miroslava Miloševi?a, koji je ujedno i jedan od zastupnika firme.

Dokumenti Uprave za trezor pokazuju da je tokom 2013. godine privatnoj firmi upla?eno 5,36 miliona dinara, a opštinski novac na ra?un privatne firme preba?en je 216 puta. Tokom 2014. godine opština je platila Miloševi?evoj firmi 5,68 miliona dinara prebacivši novac 73 puta, dok je u 2015. godini ispla?eno 6,86 miliona dinara kroz 234 transakcije. Od po?etka ove godine, opština je na ra?un „Mone“ uplatila je 3,52 miliona dinara kroz 117 uplata.

pumpa karasi secanj foto voiceIako je opština dužna da po Zakonu o javnim nabavkama za kupovinu dobara kao što je gorivo raspiše javnu nabavku i zaklju?i ugovor, prema dostupnoj dokumentaciji na portalu opštine Se?anj i portalu javnih nabavki ne postoje dokumenta koja bi dokazala da je tokom 2013. godine opština sa Miloševi?evom firmom sklopila ugovor putem javne nabavke. Nov?ane transakcije ipak pokazuju da je opština i 2013. kupovala gorivo od predsednikove firme.

Tokom 2014. godine opština Se?anj sklopila je dva ugovora sa Miloševi?evom firmom. Prvi ugovor potpisan je 31. jula i dogovorena je kupovina 17.000 litara evro dizela i 6.000 litara bezolovnog goriva tokom godinu dana. Iste godine 22. oktobra opština je ponovo zaklju?ila ugovor sa preduze?em „Mona“, ovog puta za kupovinu te?nog naftnog gasa, a taj ugovor vredan je milion dinara. U oba postupka javne nabavke „Mona“ je bila jedini ponu?a?.

Tokom 2015. godine opština je raspisala javnu nabavku za kupovinu naftnih derivata, ali za tu nabavku na portalu javnih nabavki kao ni na sajtu opšine ne postoji obaveštenje o sklopljenom ugovoru. Ta nabavka, raspisana u aprilu 2015. godine, predvi?ala je kupovinu 17.000 litara evro dizela, 6.000 litara bezolovnog goriva, kao i 4.000 litara te?nog naftnog gasa. Dokumenti Uprave za trezor dokazuju da je opština ipak kupovala gorivo od “Mone”.

Opština Se?anj ove godine raspisala je javnu nabavku za kupovinu goriva, a 5. februara predsednik opštine potpisao je sa svojom firmom ugovor vredan 3,73 miliona dinara . Prohtevi opštine za gorivom pove?ali su se ove godine u odnosu na prethodne, pa je tako dogovoreno da opština od Miloševi?eve firme kupi 19.000 litara evro dizela, 8.000 litara bezolovnog goriva i 5.000 litara te?nog naftnog gasa.

Vlada opštinom u ?etvrtom mandatu

Predrag-Milosevic-KarasiMiloševi? je na ?elo opštine Se?anj došao još 2004. godine i od tada je predsednik opštine. Na tim izborima bio je kandidat grupe gra?ana, da bi na izborima 2008. godine bio reizabran tako?e kao odbornik grupe gra?ana, ali uz podršku Demokratske stranke i G17 plus. Na izborima 2012. godine Karasi je nastupio kao kandidat demokrata, a njegovoj listi pripalo je 45 odsto glasova. U januaru ovde godine prešao je u SNS, a na aprilskim izborima Karasi je bio nosilac liste Srpske napredne stranke. Od 2008. do 2012. godine bio je i pokrajinski poslanik.

Miloševi? je u kratkom razovoru za VOICE rekao da je on “ugledan ?ovek” i upitao kako uopšte možemo da se interesujemo za njegove odluke.

”Ja sam predsednik opštine i ne možete me pitati tako nešto. To nije moja firma. Moj otac je posle smrti to nešto podelio, ta pumpa postoji od 1990. godine. Uglavnom, ja imam referenta za nabavke, on je na odmoru do tre?eg oktobra, nazovite onda”, rekao je Karasi.

Iako smo mu predo?ili da ne možemo razgovarati sa referentom o poslovima za koje nije bilo javnih nabavki, kao i to da je svaki ugovor potpisao on li?no, Miloševi? je odbio dalji razgovor.

A on je u sukobu interesa po dva osnova. Zakon o javnim nabavkama prepoznaje sukob interesa, a on postoji jer je Miloševi?, koji je predstavnik opštine, u isto vreme vlasnik više od jedan odsto kapitala u firmi sa kojom je zaklju?en ugovor. Sukob interesa je i to što je Miloševi?ev ro?eni brat jedan od zastupnika firme sa kojom posluje opština.

Nije prijavio vlasništvo u firmi, zloupotrebio položaj

Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, u izveštaju o imovini i prihodima Predraga Miloševi?a Karasija objavljenom u junu prošle godine ne navodi se vlasništvo u kompaniji „Mona“. U tom izveštaju, od primanja se navodi samo plata predsednika opštine, koja mese?no iznosi neto 78.000 dinara. „Mona“ ina?e postoji još od 1990. godine, a zastupnici firme su Viktorija Fodor i Karasijev brat Miroslav Miloševi?. Neprijavljivanje imovine je kršenje Zakona o agenciji za borbi protiv korupcije, a za to delo predvi?ena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Po svemu sude?i, Miloševi? je sklapaju?i ugovore sa sopstvenom firmom zloupotrebio službeni položaj u opštini Se?anj. Prema Krivi?nom zakoniku, predsednik opštine se smatra službenim licem. Kazna za delo zolupotrebe službenog položaja, ukoliko je dobit ve?a od 1,5 miliona dinara je od dve do 12 godina zatvora.

Miloš Stani? (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!