Vodu sa opasnim arsenom pije 800.000 ljudi u Vojvodini

22 Mar 2013

U najvećem delu Vojvodine za piće se koriste podzemne vode koje su lošeg kvaliteta, u njima ima arsena koji je kancerogen

Profesor na Katedri zaštite voda na PMF-u u Novom Sadu, Božo Dalmacija izjavio je da oko 800.000 Vojvo?ana pije vodu u kojoj ima arsena.

On je rekao da je voda za pi?e u Vojvodini uvek bila najlošijeg kvaliteta u Srbiji, te da sli?an problem postoji i u Ma?arskoj, pa je u saradnji sa ma?arskim partnerom pokrenut projekat poboljšanja kvaliteta vode koji se finansira iz IPA fondova me?ugrani?ne saradnje Srbije i Ma?arske.

“U najve?em delu Vojvodine za pi?e se koriste podzemne vode koje su lošeg kvaliteta, u njima ima arsena koji je kancerogen, natrijuma koji nije toksi?an, ali koji u vodu donosi previše soli koja bitno uti?e na krvni pritisak ljudi”, rekao je Dalmacija, dodaju?i da voda za pi?e u Vojvodini ima i povišen procenat gvož?a i mangana, kao i amonijaka koji uti?e na razvoj mikroorganizama u cevovodima.

Po Dalmacijinim re?ima u pija?oj vodi arsena ima na podru?ju Srednjeg Banata, u delu oko Subotice, Sombora, Ba?ke Palanke, Šida i u manjem delu u okolini Kovina.

“Uradili smo projekat po kome bi u periodu od šest – sedam godina rešili problem sa arsenom u vodi, a za ukupno 20 godina kompletan problem vode u Vojvodini bi bio rešen”, istakao je Dalmacija dodaju?i da je za rešavanje problema kvaliteta vode u celoj pokrajini potrebno oko 700 miliona evra, dok bi za rešavanje problema sa arsenom bilo potrebno 400 miliona evra.

(Agencije) 

Podelite ovu stranicu!