Voćari započinju izgradnju sopstvene hladnjače u Novom Slankamenu

30 Aug 2011

Fond za razvoj Vojvodine je opredelio 98,5 miliona dinara, a nosioci investicionog projekta su 36 proizvođača voća iz Novog Slankamena, Beške, Starog Slankamena, Maradika i Novih Karlovaca

U Novom Slankamenu danas su predstavnici Vlade Vojvodine sa predstavnicima udruženih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine In?ija potpisali ugovore o finansiranju izgradnje hladnja?e vredne 98,5 miliona dinara, saopštila je Vlada Vojvodine.

Kako se navodi, Fond za razvoj Vojvodine je opredelio 98,5 miliona dinara, a nosioci investicionog projekta su 36 poljoprivrednih proizvo?a?a i vlasnika registrovanih poljoprivrednih gazdinstva iz Novog Slankamena, Beške, Starog Slankamena, Maradika i Novih Karlovaca, koji se bave vo?arstvom.

Smeštajni kapaciteti hladnja?e u Novom Slankamenu, ?iji se završetak planira na prole?e 2012. godine, iznosi?e oko 3.000 tona vo?a.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? rekao je da ?e investiranje u izgradnju hladnja?e biti zna?ajan za poljoprivrednika iz više naselja, ne samo zbog uštede sredstava za skladištenje, ve? ?e omogu?iti da poljoprivrednici svoje proizvode prodaju kada im cena bude najviše odgovarala.

Prema njegovim re?ima, ovakvi projekti su recept za uspeh, a obzirom na to da je vo?arstvo visokoakumulativna grana, koja omogu?ava da se u ovom trenutku više od 50 odsto proizvoda izvozi.

Predsednik opštine In?ije Goran Ješi? rekao je da je re? o ozbiljnom projektu koje je prepoznala Vlada Vojvodine i kao naredni potez naveo aktivnosti u vezi sa projektom navodnjavanja zapadnog dela Fruške gore i protivgradne zaštite, što ?e omogu?iti da se cela proizvodnja vo?a na in?ijskoj teritoriji zaokruži.

Direktor Zadruge „Vo?ar“ u Novom Slankamenu Jovan ?oli? rekao je da ?e hladnja?a ?e imati ogroman zna?aj i omogu?iti optimalne smeštajne kapacitete, dobar plasman na tržište i obezbediti prodaju u momentu kada je cena najbolja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!