VLASTIMIR MIJOVIĆ: Vučićevi izmiriteljski ćorci

10 Aug 2015

Vučić u posljednjih nekoliko mjeseci pokušava učiniti isto što je prije dvadesetak godina maštario Slobodan Milošević: da glumi pomiriteljskog lidera na prostoru koji je prethodno zgazio velikosrpskom čizmom

Bivša Jugoslavija ustalasala se oko prijedloga srbijanskog premijera Aleksandra Vu?i?a da se uvede zajedni?ki dan sje?anja na sve žrtve sukoba na ovim prostorima. Nijedan od naših politi?ara, koji se o tome ve? izjasnio, nije ga podržao, a prema trenutnom raspoloženju ni u ve?ini država u regionu ta ideja ne?e pro?i. Ve? su je izri?ito odbacili hrvatski i kosovski lideri, Milanovi? i Ta?i.

Vu?i? je najavio da ?e, na konferenciji o zapadnom Balkanu, koja ?e se 27. ovog mjeseca održati u Be?u, predložiti da se uvede zajedni?ki dan sje?anja na žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Kazao je kako bi svako trebao pokazati jednako poštovanje prema svim stradalim, te znati da su postojale žrtve sukoba na svim stranama.

Vu?i? u posljednjih nekoliko mjeseci pokušava u?initi isto što je prije dvadesetak godina maštario Slobodan Miloševi?: da glumi pomiriteljskog lidera na prostoru koji je prethodno zgazio velikosrpskom ?izmom. Da tako ne?e i?i, da glumi jednom stiže kraj, shvatio je kad je strpan u haški zatvor.

No, neizvesno je kad ?e i Vu?i? shvatiti da se niko ne?e upecati na njegov mamac, kojim poslednjih mjeseci neprestano maše. Zaista je, s njegove strane, glupavo misliti da nikom nije jasno da on, navodnom pomiriteljskom logikom, pokušava jeftino oprati sve mrlje sa obraza Srbije, ubjedljivo najve?eg krivca za rat i zlo?ine u bivšoj Jugoslaviji. Njegove kobajagi pomiriteljske ponude samo su parada lijepih rije?i za koje se unaprijed zna da ?e dobiti odgovor: Ne! Jer, to je ?ak novo vrije?anje novih žrtava, koje proisti?e iz Vu?i?eve želje da sve strpa u isti koš, da se zaboravi ko je detonirao nesre?u. ?ak i za srpske žrtve kriva je srpska politika, ona koja je ljude svojedobno postrojila u brigade nacionalizma.

Vu?i?u je to dobro poznato. No, još ga ipak drži ono što je njegovom glavom komandovalo dok mu je mozak programirao Vojislav Šešelj. To se ne da oprati sa lavorom lijepih rije?i, iza kojih ne stoji ozbiljna samosvijest o krivici Srbije i potrebi da se ona pro?isti na ozbiljan i samokriti?ki na?in.

Sve nevine žrtve u regionu svakako zaslužuju pomen i sažaljenje, a njihove ubice najtežu kaznu. No, nemogu?e je da oni koji su pretrpjeli najve?i teror na to olako zaborave. Srbija u dužem razdoblju treba konkretnim potezima i priznanjima da zasluži da se s njom o mirenju razgovara ozbiljno. Ovi Vu?i?evi ?orci, štaviše, vra?aju nas unatrag.

Nadam se da ?e neminovnost takvog odnosa prema krokodilskim suzama umišljenog srpskog mironošdžije razumjeti i me?unarodna zajednica, kojoj se on udvara velikim i praznim rije?ima. Vidim ga kako samozadovoljno govori: Eto, ja pružam ruke, a oni ih ne prihvataju, žalosno!

Ako mu je ovaj potez smislio neki njegov savjetnik, Vu?i? hitno treba da ga zamijeni. Ako je to došlo iz njegove glave, treba malo da je odmori i da shvati da oko njega ne žive naivne budale.

(Bosnia Daily)

Podelite ovu stranicu!