Vlasnik ATP Vojvodine: EU da pomogne da se afera konačno reši

20 Jul 2016

Maja Gojković je danas predsednica Skupštine Srbije, a Igor Mirović predsednik vojvođanske vlade...

Vlasnik Auto-transportnog preduze?a (ATP) Vojvodina Ilija Devi? najavio je danas da ?e njegov odštetni zahtev protiv Grada Novog Sada i države Srbije iznositi više od 100 miliona evra i ocenio da su otvaranjem poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa EU stvoreni i preduslovi da se EU “meša u pravosudje u Srbiji”.

Devi? je u saopštenju za javnost podsetio da je Evropska komisija bila stavila slu?aj ATP Vojvodina na spisak 24 sporne privatizacije u Srbiji i dodao da je u njegovom slu?aju konstatovano da je ošte?en investitor a ne država Srbija.

On je optužio nadležne organe da su istragu “okrenuli u drugom smeru”, kako bi se zaštitili nesavesni politi?ari i kako bi se Grad Novi Sad spasao pla?anja velike odštete.

Devi? je naveo da je podneo više od 20 krivi?nih prijava, po kojima se uopšte ne postupa, i podsetio da su dve “veoma precizne” krivi?ne prijave odba?ene, “po ne?ijem nalogu i pritisku”.

On je podsetio i da je po jednoj od prethodnih tužbi ATP Vojvodina od Grada Novog Sada naplatila ?etiri miliona evra.

“S obzirom da je došlo do otvaranja poglavlja 23. i 24. te napokon Evropska unija ima pravo da se direktno meša u pravosudje Srbije, ovu pritužbu šaljem Državnom ve?u tužilaca da po istoj i postupi, s obzirom da na ranije pritužbe nije postupalo ili sam dobijao uopštene odgovore”, naveo je Ilija Devi?.

On je ranije tvrdio da je investirao 30 miliona evra u izgradnju nove Medjumesne autobuske stanice u Novom Sadu, koja nikada nije proradila i ocenio da je “prevaren od strane države Srbije”.

“Zbog nepoštovanja ugovorne obaveze od strane Grada Novog Sada, bez posla je ostalo 600 radnika, a ja sam kao doma?i investor uništen i oplja?kan”, naveo je Devi? u saopštenju.

Prema preporukama Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, ATP Vojvodina se našla na spisku 24 sporne privatizacije, kao jedina gde je ošte?en investitor a ne država Srbija, a razrešenje te afere zahtevala je i Evropska komisija.

Devi? je 2006. godine zaklju?io ugovor sa tadašnjom gradona?elnicom Novog Sada Majom Gojkovi? o izgradnji nove Medjumesne autobuske stanice. Taj objekat je završen, ali grad nikada nije preusmerio saobra?aj na novu lokaciju.

Zbog dospelih rata kredita, ATP Vojvodina je otišla u ste?aj, a Devi? je podneo tužbu za naknadu štete. Grad Novi Sad je osudjen da plati Devi?u 300 miliona dinara sa kamatom.

Devi? je podneo i krivi?nu prijavu protiv Maje Gojkovi?, bivšeg direktora Zavoda za izgradnju grada Igora Mirovi?a i još osam osoba, zbog sumnje da su Novom Sadu pri?inili štetu od 400 miliona dinara, koja je dokazana pravosnažnom izvršnom sudskom presudom.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu je 20. januara prošle godine odbacilo tu krivi?nu prijavu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!