Vladimir Međak: Srbija će dva puta morati da menja ustav

22 Oct 2017

Uprkos planovima, promene ustava nisu moguće do kraja ove godine

Srbija će do ulaska u EU morati barem dva puta da menja svoj Ustav, a prebacivanje nekih nadležnosti države Srbije na EU ne znači da će Srbija izgubiti svoj suverenitet, rekao je predsednik Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak i dodao da će Srbija morati da omogući i nezavisnost pravosuđa.

Naveo je primer da kada Srbija uđe u EU, carinski zakon u Srbiji postaje carinski zakon Evropske unije.

“Primenjivaće ga naši organi bez ikakvog domaćeg akta koji ga uvodi u domaći pravni sistem. Tako da ćemo mi morati Ustavom da predvidimo da se poverava deo vršenja suverenih prava”, rekao je Međak za Televiziju N1.

Prema njegovim rečima, to ne znači da ulaskom u EU Srbija gubi suverenitet, već samo poverava deo vršenja svojih suverenih prava.

“Ta izmena Ustava radi se pred sam ulazak u članstvo u EU, kada se potpiše Sporazum o pristupanju i kada su obaveze jasne i kada je jasno da ćete ući u EU. Kada se završe pregovori, onda se unosi u Ustav ta klauzula da se može poveriti deo vršenja suverenih prava”, objasnio je Međak.

“Sve to se radi pred sam ulazak u EU, kada se propisuje i referendum o ulasku u članstvo. Sve se to radi u poslednjem trenutku, pred pristupanje EU. Svaki referendum pre toga je sa bilo koje tačke, osim za politizovanje, besmislen, jer ne znate šta ćete pitati građane”, rekao je Međak.

Prema njegovim rečima, druga stvar koja će morati da se menja u Ustavu Srbije jesu promene koje se odnose na pravosuđe i ljudska prava.

Predviđeno je da te promene budu urađene do kraja ove godine, ali Međak je rekao da to nije moguće.

“Srbija će u okviru Poglavlja 23 to morati da uradi, ali je to nemoguće da se uradi do kraja godine. Za to smo trebali da imamo predlog izmene ustava još negde početkom ove godine, jer morate da imate predlog, pa da o tome vodite javnu raspravu, pa poslati na mišljenje Venecijanskoj komisiji na potvrdu”, naveo je Međak.

Objasnio je da bi te promene Ustava Srbije trebalo da obezbede nezavisnost pravosuđa i smanje uticaj politike i izvršne vlasti na rad pravosuđa.

“Ministar može da sedi na sednicama Skupštine Srbije kada se biraju sudije, ali ne može da on bude taj koji će imati presudni glas o tome ko će biti sudija”, kazao je Međak.

(Autonomija/N1

Podelite ovu stranicu!