Vlada Vojvodine: Sporno imenovanje novog glavnog urednika Dnevnika

21 Feb 2013

Da li neko zaista želi da "zapečati" Dnevnik?

Vlada Vojvodine upozorila je da je novi glavni i odgovorni urednik lista Dnevnik danas imenovan na “nezakonit i neprimeren na?in”, uz kršenje zakonske regulative i Ugovora o osnivanju Dnevnik-Vojvodina presa, preduze?a koje izdaje ovaj list.

“Osniva?ki akt ovog preduze?a jasno utvr?uje obaveze suosniva?a i jedino Dnevnik- holding, a ne Dnevnik-Vojvodina pres, ima pravo da postavlja glavnog i odgovornog urednika lista, što ovom prilikom nije bio slu?aj”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su zbog toga organi Dnevnik-holdinga doneli odluku da podnesu tužbu protiv Dnevnik-Vojvodina presa, insistiraju?i na zakonitosti rada.

“Na?in na koji su sazivane poslednje dve ‘hitne’ sednice Skupštine ‘Dnevnik-Vojvodina presa’, krajem januara i sredinom februara ove godine, jasno je pokazao da ne postoji želja za saradnjom, i da novi ve?inski vlasnik insistira na apsolutnoj kontroli nad listom”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se novi vlasnik nije zvani?no legitimisao do danas, da su izostala ulaganja, kao i da je stvaran dug prema Štampariji “Forum” u kojoj se štampa Dnevnik.

“Pokrajinski sekretarijat za javno informisanje više puta je tražio i insistirao na sastanku sa novim suvlasnikom Dnevnik-Vojvodina presa, koji ima 55 odsto udela u ovom preduze?u, ali je taj susret stalno odlagan, tako da do njega nikada nije ni došlo. I pored toga, vodili smo brigu o listu i sa zaposlenima delili probleme koji su nastajali zbog ovakvog odnosa”, piše u saopštenju.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zatražilo je pre 15 dana od nadležnih državnih organa da podhitno utvrde ko je ve?inski vlasnik dnevnog lista Dnevnik iz Novog Sada.

“S obzirom da se u Agenciji za privredne registre još uvek zvani?no vodi da je vlasnik 55 odsto kapitala preduze?a Dnevnik Vojvodina Pres nema?ka firma Medien Gruppe Balkan, ali i na protivre?ne informacije u javnosti kao i iz samog preduze?a da je ovaj udeo navodno otkupljen i da nema?ka kompanija nije više vlasnik Dnevnika, zahtevamo da se obelodani ko je onda zaista ve?inski vlasnik ovog lista”, pisalo je u saopštenju.

NDNV smatra da, bez obzira što je re? o dnevnom listu u privatnom vlasništvu, javnost ima pravo da zna njegovu vlasni?ku strukturu, tim pre što je re? o listu ?ija je tradicija duža od 70 godina i koji je jedini dnevni list u Vojvodini na srpskom jeziku.

NDNV je pozvao i Skupštinu i Vladu Vojvodine, koje su prakti?no preko Dnevnik Holdinga manjinski vlasnici lista Dnevnik (45 odsto), da javnosti stave na uvid informacije o ve?inskom partneru u vlasništvu u preduze?u Dnevnik Vojvodina Pres, ukoliko te informacije poseduju.

Prema informacijama iz redakcije Dnevnika, na mesto glavnog urednika imenovan je danas dosadašnji dopisnik Politike iz Novog Sada Miroljub Mijuškovi?.

DVP: Novi urednik tek treba da bude postavljen

U odgovoru na saopštenje Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, “Dnevnik-Vojvodina pres” je naveo da je reakcija Vlade AP Vojvodine u “najmanju ruku preuranjena”, jer novi glavni i odgovorni urednik lista “Dnevnik”, danas nije postavljen, što se, kako se isti?e, može videti iz impresuma lista, ili zvani?no proveriti u registru javnih glasila.

“Novi glavni urednik tek treba da bude postavljen, jer je dosadašnji podneo zahtev za sporazumni raskid radnog odnosa, a to ?e svakako biti u skladu sa Zakonom”, kaže se u saopštenju “Dnevnik-Vojvodina presa”, koje je dostavljeno Tanjugu.

U saopštenju se isti?e da je neprincipijelna tvrdnja iz Vlade AP Vojvodine da preduze?e “Dnevnik Vojvodina Pres” duguje “Forumovoj” štampariji, pošto Vlada AP Vojvodine još nije uplatila dotaciju za januar i februar ove godine, a što je budžetom AP Vojvodine opredeljeno upravo za te troškove.

“I pored ovoga “Dnevnik Vojvodina Pres” ?e obavezu prema “Forumovoj štampariji” izvršiti do sredine idu?e sedmice iz sopstvenih sredstava i sredstava koje obezbe?uje ve?inski vlasnik”, navedeno je u saopštenju “Dnevnik-Vojvodina Presa”.

U njemu se dodaje da bi za to preduze?e bilo veoma zna?ajno kada bi Vlada AP Vojvodine odgovorila kada ?e biti upla?en dug od blizu 40 miliona dinara koji “Dnevnik Vojvodina Pres” potražuje od “Dnevnik holdinga” na osnovu izvršne sudske presude.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!