Vlada ukinula spornu uredbu, Rumuni i dalje na protestu

05 Feb 2017

Premijer Sorin Grindeanu je izjavio da ne želi podjelu države, a odgovornost za konfuziju prebacio je na ministra pravosuđa

Prosvjedi u Rumunjskoj nastavljeni su i nakon ukidanja sporne uredbe kojom se dekriminaliziraju mnogi slu?ajevi korupcije.

“Ovo je do sada najve?i protest u Bukureštu. Po nekim procenama 200.000 ljudi okupilo se u Bukureštu, a 400.000 u celoj Rumuniji. Centar glavnog grada je zatvoren, a internet ne radi. Gra?ani traže ostavku vlade. I kada je vlada ukinula uredbu, zahtev za ostavkom se pojavio kao primaran”, javila je Al Jazeerina reporterka Jelena Glušac.

Uredbom je bilo planirano smanjenje kazne za korupciju, što bi mnoge politi?are moglo poštedjeti kaznenog progona, zbog ?ega su pokrenuti masovni prosvjedi širom zemlje.

Nakon povla?enja sporne uredbe, premijer Sorin Grindeanu pozvao je ministra pravosu?a da pripremi nacrt zakona koji ?e biti poslan u parlament, javio je AP.

Zatražio je i da se u najkra?em mogu?em roku pokrene javna rasprava sa svim politi?kim strankama i predstavnicima civilnog društva o spornim elementima povu?ene uredbe, koja je izazvala masovne prosvjede širom zemlje.

Kriv mu je ministar pravosu?a

Prethodno je Grindeanu ocijenio da nisu svi argumenti u prilog uredbi dobro predstavljeni u javnosti.

“Iz tog razloga nastala je velika konfuzija, a bilo je puno iskrivljenog tuma?enja. Za to ?e ministarstvo i ministar pravosu?a snositi i snose svu odgovornost”, rekao je Grindeanu.

Objava o povla?enju uredbe, me?utim, nije zaustavila prosvjednike da se i danas, šesti dan uzastopno, okupe kako bi poru?ili Grindeanuu i njegovoj vladi da su “na tankom ledu” i da korupcija mora biti iskorijenjena.

Izvikivali su parole “Ostavka, ostavka” i mahali rumunjskim zastavama.

Puštanje zatvorenika na slobodu

Vlada socijaldemokrate Grindeanua je na vlasti manje od mjesec dana i iznenada je usvojila dekret koji dekriminalizira zlouporabu vlasti tako da neka djela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je šteta ve?a od 44.000 eura.

Tako?er, parlamentu je dostavljen prijedlog na osnovu kojeg bi 3.000 zatvorenika osu?enih na manje od pet godina zatvora bilo oslobo?eno izdržavanje kazne, kako zatvorske ustanove ne bi bile pretrpane.

Rumunjska je, kako navodi Reuters, jedna od europskih država s najve?im stupnjem korupcije u državnoj administraciji i mnogim podru?jima javnog života.

Tužitelji navode da postoji oko 2.000 slu?ajeva zlouporabe vlasti s ukupnom štetom od milijardu eura pri?injenom u posljednje tri godine.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!