Vlada smenila direktora Voda Vojvodine, Ješić protiv

14 Feb 2013

"Sramota je da Vlada Vojvodine krši zakon i imenuje osobu koja nije kvalifikovana za taj posao na mesto direktora"

Vlada Vojvodine izabrala je danas na telefonskoj sednici za novog direktora Javnog vodoprivrednog preduze?a Vode Vojvodine Mirka Adži?a, umesto Atile Salvaija, a pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Goran Ješi? oštro je kritikovao tu odluku i glasao protiv nje.

Atila Salvai je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i stru?njak je za hidrauliku voda.

Mirko Adži? ima diplomu Fakulteta za uslužni biznis i prethodno je bio direktor banje “Termal” u mestu Vrdnik.

Goran Ješi? je agenciji Beta rekao da je glasao protiv takve odluke i dodao da je Vlada Vojvodine imenovanjem Adži?a prekršila Zakon o javnim preduze?ima, pošto je re? o osobi koja nije kvalifikovana za taj posao.

“Iako je vodoprivreda u mom resoru, niko me uopšte nije konsultovao o imenovanju novog direktora. Sramota je da Vlada Vojvodine krši zakon i imenuje osobu koja nije kvalifikovana za taj posao na mesto direktora osetljivog vodoprivrednog preduze?a To tim pre što nas ove godine o?ekuje 100 miliona evra investicija u vodoprivredi, koje
podrazumevaju stru?an i obrazovan kadar koji može da vodi taj investicioni ciklus”, kazao je Ješi?.

Telefonsku sednicu Vlade Vojvodine vodio je njen potpredsednik Dragoslav Petrovi?, pošto je pokrajinski premijer Bojan Pajti? na putu, u Briselu.

U pokrajinskoj odluci o JVP Vode Vojvodine, u ?lanu 18, kojim se regulišu uslovi za izbor direktora, izme?u ostalog se navodi da kandidat treba da bude “stru?njak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za ?ije obavljanje je osnovano JVP Vode Vojvodine”.

Kandidat treba da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od ?ega tri godine na poslovima za koje je osnovano JVP Vode Vojvodine, piše u uslovima za izbor direktora.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!