Vlada seli Centar za azil

07 Dec 2011

Još nije obnarodovano gde će biti nov azil, ali u Vladi kažu da je lokacija određena. Izmeštanje tražili građani Banje Koviljače

Vlada Srbije odredila je lokaciju na koju ?e, iz Banje Kovilja?e, biti preba?en Centar za azil, izjavio je šef komisije za rešavanje problema azilanata Rasim Ljaji? ali nije želeo da otkrije ta?nu lokaciju.

“Vlada Srbije je manje više odredila budu?i Centar za azil. Sprovodimo još neke tehni?ke pripreme i ispitujemo sve mogu?nosti i koliko ?e to ukupno da košta”, rekao je Ljaji? novinarima u Banji Kovilja?i nakon razgovora s predstavnicima Udruženja gra?ana “Za Banju Kovilja?u”.

Upitan da navede mesto gde ?e biti taj objekat, on je odgovorio da to ne može u?initi, sve dok vlada i formalno ne donese odluku.

Gra?ani Banje Kovilja?e traže izmeštanje Centra za azil i odlazak azilanata iz njihovog mesta, a kao razlog navode da im je ugrožena bezbednost zbog sve ve?eg broja azilanata.

Ljaji?, koji je i ministar rada i socijalne politike, rekao je da u vladi postoji razumevanje za gra?ane Banje Kovilja?e koji traže hitno izmeštanje Centra za azil iz svog mesta, ali ih je pozvao na strpljenje.

Kao dugoro?ni cilj za rešenje problema sve ve?eg broja azilanata u Banji Kovilja?i, on je naveo zatvaranje Centra za azil u tom mestu zbog “ugrožavanja turisti?kih potencijala”.

Predsednik Udruženja “Za Banju Kovilja?u” Vladimir Vulovi? rekao je novinarima da je današnji sastanak s predstavnicima vlastima doprineo smirivanju tenzija u tom mestu.

“Dobili smo potvrde od predstavnika policije da ?e se vratiti mir i bezbednost u naše mesto i da ?e nam deca biti bezbedna. Zahvaljujemo se ministru Ljaji?u što je u kratkom roku od incidenta došao u Banju Kovilja?u”, kazao je Vulovi?, govore?i o tvrdnji gra?ana Banje Kovilja?e da je jedan ilegalni imigrant sino? udario jedno dete.

Zamenik direktora policije Branislav Mitrovi? je nakon sastanka s predstavnicima gra?ana Banje Kovilja?e rekao da ?e narednih dana policija biti mnogo aktivnija i prisutnija kako bi procesuirala sve one koji u?estvuju u dovo?enju, ilegalnom prebacivanju i izdavanju smeštaja stranim državljanima.

Roditelji u?enika Osnovne škole “Vera Blagojevi?” u Banji Kovilja?i protestovali su danas ispred škole zbog navodnog napada jednog ilegalnog imigranta na devoj?icu u tom mestu, a sino? su u centru grada na jedan sat blokirali i magistralni put Loznica – Mali Zvornik.

Prema podacima lokalne policije, po?etkom novembra, van Centra za azil u Banji Kovilja?i koji ima 80 mesta, boravilo je više od 2.500 stranaca iz Afrike i Azije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!