Vlada RS podnijela ostavku, Željka Cvijanović mandatar

28 Feb 2013

Opozicija i jedan broj analitičara smatraju da je riječ o kozmetičkim promjenama koje će zabaviti javnost, ali neće dovesti do rješenja za nagomilane probleme u RS

Dosadašnja ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanovi? mandatarka je za sastav nove entitetske Vlade, potvrdio je u srijedu uve?e predsjednik RS Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske prethodno je na Dodikov zahtjev jednoglasno podnijela ostavku, koju je prihvatila i Narodna skupština RS.

I zaista – u Republici Srpskoj ima više nego dovoljno razloga za tim ?inom. Urušena privreda, izostanak investicija, veliki broj nezaposlenih – samo su dio problema adresiranih na izvršnu vlast. Ali opozicija i jedan broj analiti?ara ne vjeruju u iskrene motive predsjednika RS za efikasnijom vladom: smatraju da je rije? o kozmeti?kim promjenama koje ?e zabaviti javnost, ali ne?e dovesti do rješenja za nagomilane probleme u RS.

Vladi Republike Srpske potreban je novi impuls – govorio je ovih dana predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, objašnjavaju?i predstoje?u smjenu izvršne vlasti. Umorne ljude treba zamijeniti poletnijim – tako?e je jedna od njegovih izjava koja je trebalo da pruži objašnjenje o razlozima za te smjene. Ve? danima je javnosti Republike Srpske jasno da je suštinski rije? o smjeni entitetskog predsjednika Vlade i nekoliko ministara, iako je cijela pri?a završila podnošenjem kolektivne ostavke. Ali na zahtjev vladara.

Ne ulaze?i u obrazloženje samog zahtjeva za podnošenje kolektivne ostavke Vlade, koje nije previše sadržajno i nema novih detalja osim onih koje vi ve? znate, to su novi impulsi. Želim da vam ukažem na ?injenicu da sam prije dvije godine dobio podršku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Dodika i koalicionih partnera da formiram vladu kojom sam rukovodio dvije godine. Smatram da je danas, kada je ta podrška od strane SNSD-a i predsjednika Dodika uskra?ena, da je moralno i politi?ki odgovorno da podnesem ostavku“, rekao je predsjednik Vlade RS u ostavci Aleksandar Džombi?.

Pogledavši ekonomsku i socijalnu situaciju u RS malo ko bi zažalio i za entitetskim premijerom i njegovim ministrima. Saldo u 2013. godini glasi: više od 150.000 nezaposlenih, ogromna zaduženja entiteta, izostanak investicija i siromašni gra?ani. I predsjedniku RS Miloradu Dodiku postalo je jasno da se krivac za to mora identifikovati. Ali opozicija podsje?a na klju?ni problem u RS: autokratiju u kojoj se predsjednik entiteta direktno miješao u rad izvršnih vlasti i zbog koje se, tvrde, ništa bitno ne?e promijeniti.

Suštinski, problemi ?e biti mnogo ve?i nego s ovom vladom Aleksandra Džombi?a, jer sada nijedna vlada poslije provalije koju su oni napravili, u kratkom vremenu ovu provaliju ne može zatrpati. Pogotovo ne njihova. Ja mislim da ?e upravo suprotno, zbog njegovog direktnog involviranja u donošenje izvršnih odluka od strane izvršne vlade ta provalija biti još dublja“, ocjenjuje predsjednik Demokratske partije Dragan ?avi?.

Ni predsjednik SDS-a Mladen Bosi? ne vjeruje da je neefikasnost pojedinih ministara motiv za iznu?enu ostavku Vlade. U tom slu?aju bi, pojašnjava, došlo do zna?ajnijih promjena u izvršnoj vlasti, a ne tek nekolicine ministara.

Koliko ?ujem, osta?e sve stari ministri u klju?nim resorima, po?evši od finansija, poljoprivrede i svim onim koji su vezani za ekonomiju. Prema tome, ostaje i dalje isti problem Vlade koji je imala i do sada: bezidejnost i nemanje rješenja za sve težu situaciju u Republici Srpskoj“, zaklju?uje Bosi?.

Gra?anima radna mjesta, a ne impulsi

Profesor na banjalu?kom Filozofskom fakultetu Miodrag Živanovi? ostavku Vlade ocjenjuje paradoksom, ali u režiji predsjednika RS Milorada Dodika i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Radi se doista o tome da oni ne znaju kuda treba i?i, jer, ako se radi o ostavci Vlade, kompletno, treba birati kompletno novu vladu, a ne ovo da neko ostaje, neko ne ostaje. Ja, kao obi?an ?ovjek, mogu samo pretpostaviti da se radi o novoj politi?koj igri koja ?e opet zamazati o?i obi?nim ljudima, a ne?e doprinijeti ništa tom ukupnom ambijentu“, rekao je Živanovi?.

Me?u skupštinskim klupama, na dan podnošenja ostavke Vlade RS, prvi put iz redova opozicije mogle su se ?uti rije?i podrške Aleksandru Džombi?u – ne toliko zbog rada Vlade, koliko zbog pretpostavke šta nova kadrovska rješenja nose. Opozicija je prozrela pri?u o „novom impulsu“ u vladi RS.

Gra?ani ne?e nove impulse! Gra?ani Republike Srpske ho?e nova radna mjesta, ho?e bolju privredu! Koji ‘novi impulsi’!“ kaže poslanik Partije demokratskog progresa Zoran ?eri?.

U redovima opozicije tako?e podsje?aju da je SNSD pretrpio žestoki gubitak na prošlogodišnjim lokalnim izborima. Svijest o padu kredibiliteta stranke, ali i njenog prvog ?ovjeka – diktirala je sve ove poteze koji su epilog imali u ostavci Vlade – smatraju u SDS-u. Predsjednik Demokratske partije Dragan ?avi? sli?nog je mišljenja kada je rije? o promjeni izvršne vlasti.

Otprilike tako i do?e – da je morao žrtvovati nekoga ili nešto, neke je trebao i skloniti – koji su mu bliski, da ne prizove probleme zbog golemih javnih napisa o njihovim mutnim radnjama. Ovo je kombinacija spajanja ugodnog i korisnog. O?igledno da mu Džombi? nije slijepo slušao sve naredbe, tako da on u ovom trenutku želi samo jednu stvar – da dobije sto posto pouzdanu vladu koja ?e ga apsolutno slušati i ne?e se ogra?ivati od njega, nego ?e ga, i tamo gdje treba i gdje ne treba, braniti.

Provalija u kojoj se Republika Srpska nalazi, preduboka je, tvrde, da bi je popunile tek kozmeti?ke kadrovske promjene.

(Maja Bjelajac, Slobodna Evropa)

 

Podelite ovu stranicu!