Vlada predlaže reorganizaciju Dnevnik holdinga

16 Jun 2010

Planirana reorganizacija Dnevnik holdinga u funkciji je saniranja stanja u ovoj vojvođanskoj medijskoj kući i podrazumevala bi spajanje nekoliko povezanih privrednih društava u jedno. Reč je o društvima Dnevnik-Poljoprivrednik, Dnevnik-Štamparija, Dnevnik-Novine i časopisi i Dnevnik-Promet", koja bi, prema ovom predlogu, trebalo da budu spojena u jedinstveni Dnevnik holding, tako da bi ceo sistem nastavio da funkcioniše kao jedno pravno lice

Vlada Vojvodine uputila je danas Skupštini Vojvodine Odluku o usvajanju Programa reorganizacije Dnevnik holdinga, akcionarskog društva za novinsko-izdava?ku delatnost, koju je Skupština tog preduze?a usvojila pre desetak dana.
Planirana reorganizacija Dnevnik holdinga u funkciji je saniranja stanja u ovoj vojvo?anskoj medijskoj ku?i i podrazumevala bi spajanje nekoliko povezanih privrednih društava u jedno, navodi se u saopštenju sa sednice vlade.
Re? je o društvima Dnevnik-Poljoprivrednik, Dnevnik-Štamparija, Dnevnik-Novine i ?asopisi i Dnevnik-Promet”, koja bi, prema ovom predlogu, trebalo da budu spojena u jedinstveni Dnevnik holding, tako da bi ceo sistem nastavio da funkcioniše kao jedno pravno lice, piše u saopštenju.
“Program reorganizacije motivisan je ekonomskim razlozima i u njemu se navodi da tako dolazi do unapre?enja organizacije i racionalnijeg upravljanja, te da se na ovaj na?in pribavljen dodatni kapital može iskoristiti za razvoj, odnosno nabavku nove opreme. Za po?etak primene ovog plana planiran je septembar ove godine”, precizira se u saopštenju.
Osniva? postoje?eg Akcionarskog društva Dnevnik holding je Skupština Vojvodine. Holding je vlasnik i 45 odsto preduze?a “Dnevnik Vojvodina pres”, koje izdaje dnevni list “Dnevnik”. Ostalih 55 odsto je u vlasništvu medijskog koncerna Vac (WAZ).
O ovom vladinom predlogu Skupština Vojvodine trebalo bi da raspravlja na sutrašnjem zasedanju.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!