Vlada Mađarske: Ponoviti prijemni na novosadskom Pravnom

11 Jul 2012

“Sa zaprepašćenjem smo primili vest da su mađarski učenici mogli da polažu prijemni ispit na mađarskom jeziku, ali iz srpskog jezika i književnosti”

Vlada Ma?arske izrazila je o?ekivanje da ?e prijemni ispit na novosadskom Pravnom fakultetu biti ponovljen za one kandidate kojima nije bilo omogu?eno da polažu taj ispit iz ma?arskog jezika i književnosti.

Re? je o kandidatima koji su srednju školu završili na ma?arskom jeziku, a na prijemnom ispitu su dobili zadatak da polažu ispit iz srpskog jezika i književnosti – na ma?arskom jeziku.

“Sa zaprepaš?enjem smo primili vest da su ma?arski u?enici, za razliku od dobro uhodane desetogodišnje prakse na Pravnom fakultetu u Novom Sadu,  mogli da polažu prijemni ispit na ma?arskom jeziku, ali iz srpskog jezika i književnosti”, navela je vlada u saopštenju a prenose vojvo?anski mediji na ma?arskom jeziku.

Dodaje se da Pravni fakultet o tome nije obavestio kandidate pa su ma?arski u?enici, ne svojom krivicom, na prijemnom ispitu postigli lošije rezultate od o?ekivanih, i nisu uspeli da se upišu na budžetsko finansiranje studiranja.

Predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara Tamaš Korhec rekao je, nakon što su na Pravnom fakultetu odbijene žalbe ?etvoro kandidata, da je ovaj savet spreman, ukoliko ga za to ovlaste ošte?eni ?aci, da pokrene ?itav niz pravnih postupaka u vezi sa povredom njihovog prava.

Nagovestio je da je mogu?e zatražiti i sudsko preispitivanje odluke dekana o odbijanju žalbi, kao i da je mogu?e da se kandidati žale Zaštitniku gra?ana Srbije, Poverenici za ravnopravnost i Pokrajinskom ombudsmanu, ali i Evropskom sudu za ljudska prava.

(Vajma, Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!