Više od 40 sati stajao u redu čekajući broj za dokumenta

08 Aug 2011

U redu za dokumenta se, zbog gužve i loše organizacije rada Policijske uprave, čeka cela dva dana i dve noći. Termini za predaju dokumentacije preko interneta popunjeni.

Nada Novosa?ana da ?e se mukotrpno stajanje u redovima za predaju dokumenata za li?nu kartu i pasoš završiti uvo?enjem internet zakazivanje, trajala je nepunih desetak dana, jer slobodnih termina više nema. ?ekanje u redovima se nastavilo, a pojedini sugra?ani u redu su, zbog gužve i loše organizacije rada Policijske uprave, u redu proveli cela dva dana i dve no?i.

?enejac M. V. u Novi Sad je došao prošlog ?etvrtka u 3 ujutro, a ispred šalter-sale ostao je sve do petka uve?e.

 – Stigao sam oko 3 ujutro, a ispred šalter-sale je ve? bilo desetak ljudi. Nešto posle 6 sati, kada je dežurni policajac po?eo da deli brojeve, bio sam 19. u redu – pri?a M. V. napominju?i da je bio spreman na ?ekanje, s nadom da ?e mu se na kraju dana i isplatiti. Me?utim, prevario se.

 – Bez obzira na to što sam bio me?u prvih dvadeset, u ?etvrtak do 19 sati ipak nisam stigao na red. Pošto sam iz ?eneja i nemam internet kod ku?e, shvatio sam da nema svrhe da se vra?am kako bih nakon par sati ponovo došao u Novi Sad. Odlu?io sam da ostanem još jednu no? – kaže M. V. koji je i naredno ve?e ostao ispred šalter-sale na Bulevaru oslobo?enja.

 S obzirom na to da je ostao, uspeo je da u?e „u prvih deset”, tako da je na kraju predao zahtev za li?na dokumenta, ali tek u petak posle podne! M. V. druga?ije ne bi prošao i da ima mogu?nost da zakaže termin preko interneta, jer su svi slobodni termini odavno popunjeni.

Osim što na portalu eUprava, preko kojeg se podnose zahtevi za izradu li?nih dokumenata, ne postoji opcija zakazivanja za podizanje, na šta su se odmah požalili gra?ani, veliki broj Novosa?ana nije uspeo ni da dobije termin za podnošenje zahteva. Prema re?ima portparolke Policijske uprave Novi Sad Mileve Tomi?, sistem internet zakazivanja se automatski zaklju?a kada se popune termini za narednih 14 dana.

 – Termin za predaju dokumentacije mogu da se zakažu svakog radnog dana od 7.20 do 21 sat, 14 dana unapred preko portala www.euprava.gov.rs. Zakazivanje je potpuno besplatno, a mogu?e je zakazati pojedina?ne ili grupne termine za najviše pet osoba – kaže Tomi?eva.

-Kada se popune termini za dve nedelje sistem se zaklju?a i opcija za zakazivanje se isklju?i da ne bi došlo do dupliranja termina za predaju dokumenata. Gra?ani treba da budu strpljivi i proveravaju portal jer ?e se opcija ponovo aktivirati sa prvim oslobo?enim terminom, dodaje Tomi?eva.

(24 sata)

Podelite ovu stranicu!