Više od 18 miliona ljudi na tretmanu za HIV, više od milion nego 2015.

21 Nov 2016

Konstantno se povećava skala onih koji se liječe, dok je broj smrtnih slučajeva od AIDS-a opao za 45 posto

Ujedinjene nacije su saopštile u ponedjeljak da je više od 18 miliona ljudi širom svijeta podvrgnuto tretmanima za spašavanje života od AIDS-a, što je 1.200 000 više nego što ih je bilo u 2015. godini.

U izvještaju o pandemiji AIDS-a, kojim je inficirano 78 miliona ljudi, a 35 miliona umrlo od po?etka epidemije 1980., agencija UNAIDS je saopštila da se konstantno pove?ava skala onih koji se lije?e, dok je broj smrtnih slu?ajeva od AIDS-a opao za 45 posto, na 1.1 milion u 2015., u odnosu na oko 2 miliona u 2005.

Ali dok raste broj HIV pozitivnih ljudi koji duže žive, izazov brige za njih kako stare i sprje?avanje širenja virusa, kao i redukcija novih infekcija su sve teže, navodi UNAIDS, i pored toga što lijekovi mogu smanjiti nivo virusa u krvi pacijenata skoro na nulu, kao i što je zna?ajno smanjen rizik od prenošenja.

“Napredak koji je postignut je izvanredan, naro?ito kada je rije? o tretmanima, ali je isto tako i nevjervatno krhk” rekao je izvršni direktor UNAIDS-a Micel Sidibe prilikom objavljivanja izvještaja.

Detaljne informacija pokazuju neke od brojnih kompleksnosti HIV pandemije, jer je izvještaj utvrdio da su ljudi posebno ranjivi na HIV u odre?enom životnom dobu.

Izvještaj poziva na pristup nazvan “životni-krug” radi nu?enja pomo?i i preventivnih mjera svima u svakoj fazi života.

Kako ljudi sa HIV-om stare, pove?ava se rizik od razvoja dugotrajnih propratnih manifestacija od HIV tretmana, poput razistencije na lijekove, te neophodnosti lije?enja od drugih bolesti kao što su tuberkuloza i hepatitis C.

U izvještaju se tako?e citiraju podaci iz Južne Afrike koji pokazuju da mlade žene ?esto dobijaju HIV virus od starijih muškaraca. Navodi se da je prevencija od vitalnog zna?aja da bi se ciklus zaraze HIV virusom prekinuo.

“Mlade žene se suo?avaju sa trostrukom prijetnom” kaže Sidibe “One su pod velikim rizikom od HIV virusa, veoma je niska stopa mladih žena koje testiraju, i imaju veoma loš pristup tretmanima za lije?enje”.

U UN izvještaju je tako?e navedeno da je broj ljudi ?iji su životi spašeni lijekovima za HIV 18.2 miliona, kao i da je rapidno porasto broj onih koji dobijaju lijekove za AIDS, i ?iji su životi zahvaljuju?i tretmanima produženi.

U 2015., oko 5.8 miliona ljudi straijih od 50 godina žive sa AIDS-om, više nego ikad ranije.

UNAIDS navodi i da su ciljevi lije?enja dostignuti, da je oko 30 miliona HIV pozitivnih ljudi na tretmanu i da ?e taj broj do 2020 rasti.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!