Više ili manje Evrope?

18 Nov 2011

Evropska dužnička kriza već je dovela do smene vlada - u Italiji i Grčkoj, što ukazuje na odanost evru. U Britaniji, koja je ostala verna funti, dužnička kriza je dodatno povećala distancu prema evropskoj valuti

Stav Britanaca, politi?ari Evropske unije ocenjuju kao premalo konstruktivan. Današnjom posetom premijera Dejvida Kamerona Nema?koj takav stav ?e možda biti donekle relativiziran. Na poslednjem samitu Evropske unije, britanski premijer Dejvid Kameron kritikovao je svoje kolege iz evro-zone zbog slabog kriznog menadžmenta.

Kritika je bila toliko oštra, da je francuski predsednik Nikola Sarkozi morao da popusti kragnu. Sarkozi je navodno odgovorio: Vi ste gospodine Kameron propustili dobru priliku da ?utite. Dakle, prevedeno: bolje bi Vam bilo da ne progovarate. Tako je izgleda bilo iza zatvorenih vrata u Briselu. Kasnije pred kamerama, Kameron je govorio o zajedni?koj odgovornosti i solidarnosti. Me?utim, na pitanje da li je frustrirran što Velika Britanija nije aktivnije uklju?ena u kriznom menadžmentu, Kameron je odgovorio:

„Ne, nisam frustriran, zato što ja ne pripadam evru i ne želim da mu se Velika Britanija priklju?i i mislim da je za britansku privredu tako najbolje.“

Pozicija Britanaca u Briselu trenutno je komplikovana

Sa jedne strane oni traže od evropskih zemalja sveobuhvatnije mere za suzbijanje dužni?ke krize. Me?utim, kada se radi o prepuštanju nadležnosti Evropi, na primer u nadzoru državnog budžeta, onda ne žele ništa da ?uju. Dejvid Kamerun ove sedmice je ?ak najavio da ?e krizu da iskoristi kako bi povratio nadležnosti od Brisela. I njegov ministar finansija Džordž Ozborn bio je jasan, poru?ivši da evropske zemlje sada moraju same sebi da pomognu. „Evro-zona bi trebalo svetu da pokaže da stoji iza svoje valute. Ne možemo da ?ekamo šta ?e se dogoditi u Atini ili Rimu. U Briselu mora da postoji napredak, jer, ako ga ne bude bilo, to ?e imati teške posledice za celokupnu evropsku privredu, a samim ti i za britansku.“

Nema?ki planovi o uvo?enju poreza na finansijske transakcije Britanci vide kao napad na srce njihove privrede, ta?nije re?eno: napad na mo?ni finansijski centar u Londonu, kojeg Britanci nastoje da odbrane. Vo?a britanskih evro-skepti?ara u Evropskom parlamentu – Najdžel Feridž smatra da je dominacija nema?ke savezne vlade u rešavanju trenutne dužni?ke krize otišla predaleko.

„Živimo u Evropi kojom dominira Nema?ka. Ideja evropskog projekta je u stvari bila da se upravo to spre?i.“

Takve izjave, ako ništa drugo, jasno govore koliko se nema?ke i britanske predstave o budu?nosti Evrope u vremenu krize razmimoilaze.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!