Više akcija čišćenja smeća u Vojvodini

07 Jun 2012

Posebna pažanja biće posvećena specijalnim rezervatima prirode

U Novom Sadu i Vojvodini ?e u sklopu kampanje “O?istimo Srbiju” biti održano više akcija ?iš?enja gradova i specijalnih rezervata prirode.

Iz Kabineta gradona?elnika saopšteno je da ?e ove godine poseban akcenat u Novom Sadu biti stavljen na ?iš?enje priobalja, prigradskih naselja i de?jih igrališta.

Gradske vlasti pozvale su sugra?ane, preduze?a, institucije, zdravstvene ustanove, kulturne organizacije, škole, ekološka udruženja i nevladine organizacije da uzmu u?eš?e u akciji i time doprinesu o?uvanju životne sredine u glavnom gradu Vojvodine.

Apelovali su na preduze?a da stave na raspolaganje kamione i gra?evinske mašine koje su pogodne za uklanjanje divljih deponija, kao i ostala sredstva koja mogu doprineti uspešnoj realizaciji akcije.

I Javno preduze?e „Vojvodinašume” najavilo je da ?e se uklju?iti u akciju „Veliko spremanje Srbije”, a posebnu pažnju to preduze?e posveti?e zašti?enim podru?jima.

Radnici tog preduze?a, studenti novosadskog Prirdono-matemati?kog fakulteta i volonteri ?isti?e specijalne rezervate prirode Gornje podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Bagremara, Obedska bara i Deliblatska peš?ara, najavile su “Vojvodinašume”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!