VIKTOR IVANČIĆ: Juriš u izdaju

26 Jan 2016

Drugovi izdajnici, deklarirajte se, tako vam Boga i Domovine! Samo izdajom nacionalnih interesa policijske države Hrvatske možemo prizvati njene umrtvljene demokratske potencijale!

Imenovanjem umirovljenog pukovnika Mije Crnoje za ministar branitelja otvora se bezbroj interesantnih pitanja, no jedno mi se ?ini naro?ito važnim: ho?e li se u ‘Registar izdajnika nacionalnih interesa Republike Hrvatske’, ?iju je izradu i objavu agilni ministar obe?ao u svome programu, mo?i upisati i dobrovoljci?

Svašta se, naime, živu ?ovjeku može dogoditi, pa i to da njegova izdajni?ka djelatnost, makar trajala godinama, ne bude uo?ena i prepoznata od strane onih koji ‘Registar izdajnika’ budu sastavljali.

Bila bi neprocjenjiva šteta da zbog objektivnih ili subjektivnih razloga izdaja izmakne budnim o?ima i kriterijima službenoga osoblja u Ministarstvu branitelja, što bi onda rezultiralo uskratom zasluženoga društvenog priznanja za ne?iji samoprijegoran trud na sabotaži nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Ho?e li takav netko, zakinut nepažnjom ili neiskustvom državnih ?inovnika, imati pravo da samostalno upozna javnost sa svojom prljavom rabotom?

Me?u izdajnicima, treba re?i, ima i samozatajnoga svijeta, takvog koji svoju strpljivu borbu protiv Domovine nije oglašavao na sva zvona, koji se nije busao u prsa petokolonaška, ali ipak o?ekuje adekvatnu društvenu valorizaciju svoga rada, a ne da ista ovisi o slobodnoj procjeni nekakvih priu?enih komesara, koji – koliko god predano pristupili zada?i registracije – uop?e ne moraju biti upu?eni u sve finese zabijanja noža u le?a Republici Hrvatskoj.

Osim toga, izdaja sama po sebi uklju?uje stanovite konspirativne elemente, ona je najpodlija kad je najtiša, ona je naju?inkovitija kada se provodi mu?ki i ispod žita, a to bi nadležne u Ministarstvu branitelja moglo dovoditi u teške bludnje, tako da ponekog okorjelog veleizdajnika i hrvatomrsca tretiraju poput obi?na gra?anina i tako mu, u kona?nici, nanesu nepravdu.

Mogu?nost dobrovoljnog upisa u ‘Registar izdajnika nacionalnih interesa Republike Hrvatske’ bez sumnje bi upotpunila administrativni napor nastupne policijske države da se popis narodnih neprijatelja napokon oslužbeni i objedini. To je utoliko važnije jer su još uvijek nepoznati kriteriji po kojima ?e se odre?ivati je li netko izdajnik ili nije, a još manje je jasno što su to nacionalni interesi Republike Hrvatske. Osim slobodnoga umjetni?kog dojma evidenti?ara iz Ministarstva branitelja, valjalo bi uvažiti i osje?aje samih protuhrvatskih hulja, a poslije svega im izdati i prikladan identifikacijski dokument, ‘izrod iz mati?ne knjige ro?enih’ ili nešto sli?no.

U svakom slu?aju, nikome nije milo upuštati se u izdaju znaju?i da ?e ona ostati neregistrirana. Sjetimo se kako su, nakon što je objavljen ‘Registar hrvatskih branitelja’, mnogi prekaljeni ratnici na?isto popizdili ustanovivši kako se njihova imena ne nalaze na listi slavnih, dok su se na popisu našli deseci tisu?a onih koji su rat promatrali sa sigurnoga odstojanja. Zašto sada istu takvu neugodnost priuštiti hrvatskim izdajnicima?

Napokon, postoji u ovoj zemlji i zna?ajan dio populacije ?ija prividna pasivnost neupu?ene može navesti na krivi trag, pa je dosta izgledno da ?e takvi – radi birokratske površnosti i neiskustva nadležnoga personala – u ‘Registru izdajnika’ biti neopravdano izostavljeni. Oni, doduše, nisu podrivali nacionalne interese Republike Hrvatske, ali samo zato jer smatraju kako je hrvatska država takva da je se ne isplati ni izdati.

O svemu tome bi Mijo Crnoja, novi ministar branitelja, trebao ozbiljno povesti ra?una. U njegovu ministarskom programu, koji je izradio Odbor za branitelje HDZ-a – pa dakle predstavlja i službeni dokument stranke – smjestio se ?itav niz zanimljivih ideja, od ‘objave registra agresora na RH’ i ‘lustracije na svim razinama’, preko privilegija za branitelje i njihovu užu i širu rodbinu u pogledu zapošljavanja, poduzetni?kog kreditiranja, školovanja, disanja, spavanja i zdravstvene skrbi, pa do ne?eg što je nazvano ‘domoljubnim dodatkom’ na redovna primanja.

Ipak, izrada ‘Registra izdajnika nacionalnih interesa Republike Hrvatske’ uvjerljivo je najefektniji iskorak. Najavom takvoga akta strasni hrvatski zagrljaj Mosta i HDZ-a – sudbinski trasiran osovinom Grmoja-Crnoja – blistao je u punome sjaju i prije no što je ideološka žandarmerija formirala vladu, razumije se, bez uplitanja mandatara.

Netko naivan mogao bi upitati zbog ?ega se baš Ministarstvo branitelja, premda mu u postoje?em dizajnu izvršne vlasti nije namijenjena uloga organa represije, namjerava baviti izborom i razotkrivanjem nacionalnih izdajnika – ili: zašto ?e baš Ministarstvo branitelja provesti ‘lustraciju na svim razinama’? – no bila bi to posve kriva perspektiva. Naime, sva?iji je posao policijski u policijskoj državi, a policijska država upravo postavlja masivnu infrastrukturu i evidentira je kao ‘nacionalni interes Republike Hrvatske’. U takvim okolnostima razdioba poslova me?u ministarstvima samo je drugi naziv za disperziju redarstva.

Mijo Crnoja je to više nego dobro razumio i svoj program promovirao pred proustaški razigranim šatorašima u zagreba?koj Savskoj ulici, tvrde?i kako je i mister mandatar obavezan uvažiti njihovu potporu njemu, jer je to ‘novi oblik demokracije’. Stoga je i na novinarsko pitanje o tome kako uop?e misli izraditi ‘Registar izdajnika nacionalnih interesa Republike Hrvatske’ dao jedini ispravan odgovor: ‘Na?i ?e se modalitet kad se ima volje.’

A volje definitivno ima, još otkad je Tomislav Karamarko – vo?a partije koja je ‘Registar izdajnika’ uvrstila u svoju projektnu dokumentaciju – prije skoro godinu dana demonstrirao upe?atljiv prodor policijskog uma u politi?ku sferu, obe?ao ‘temeljitu promjenu društvene klime’, naime ‘lustraciju na svim razinama’, nemilosrdni obra?un s ‘komunisti?kom indoktrinacijom’ i ‘iskrivljenjima temeljnih vrijednosti hrvatskog društva i države’, te kratko definirao predstoje?a pravila igre: ‘Svatko u svojoj ku?i, u svojem dvorištu, može misliti što ho?e, ali na javnoj sceni sigurno ne.’

Ne treba dakle previše razbijati glavu oko kriterija po kojima ?e Crnoja i društvo ubudu?e definirati izdajstvo: izdajnik ?e biti svatko tko pisne protiv nacionalisti?ke strahovlade i njene kolekcije državotvornih ikona. Dokument u nastajanju, ‘Registar izdajnika nacionalnih interesa Republike Hrvatske’, neka je vrsta predzakonskog akta koji najavljuje formalizaciju žandarske dominacije hrvatstva. Osim što ?e se sastrugati liberalno-demokratska kulisa hrvatskoga društva, nije to ništa naro?ito novo: kao da je hrvatstvo ikada i bilo išta više od gologa terora i obustave prava na autonomno mišljenje. Zato u Hrvatskoj jedva da postoji itko s odre?enim moralnim i intelektualnim integritetom a da nije bio oglašen nacionalnim izdajnikom.

Službeni popis izroda omogu?it ?e tek bolju prohodnost sustava: bit ?e nešto lakše eutanazirati Novosti, ili ukloniti Olivera Frlji?a iz rije?kog HNK-a, ili pospremiti u pakao Documentu i GOLJP, ili proglasiti ubojicom Ranka Ostoji?a, ?ak ?e i Novinarsko vije?e ?asti do?i u priliku da jednostavnijim metodama rješava problem nepoželjne satiri?ne poezije, pa onda ni predsjednik HND-a ne?e morati naricati zbog ‘zlonamjernih i uvredljivih’ opaski na rad žurnalisti?koga odreda za egzekuciju.

To, me?utim, nije razlog da se s izdajni?ke strane osjeti malaksalost. Naprotiv, sve je više onih koji slute kako nastupa ?as kada izdajni?ki usud postaje moralna obveza. Tek kada nam se omogu?i da svoje ime dobrovoljno upišemo u ‘Registar izdajnika nacionalnih interesa Republike Hrvatske’ zabava ?e biti kompletna, jer partija ulazi u fazu igranja otvorenim kartama, a tada i onaj kome je namijenjen socijalni status progonjenog psa prati naloge ?istog instinkta: Crnoja mu se piše, ali uz Grmoju piša. Zbog toga:

Drugovi izdajnici, nije vrijeme za letargiju i skrivanje! Deklarirajte se, tako vam Boga i Domovine! Samo izdajom nacionalnih interesa policijske države Hrvatske možemo prizvati njene umrtvljene demokratske potencijale! A kada jednom od te Hrvatske, zaslugom onih koji je danas po dužnosti vole, ne ostane ni kamen na kamenu, povijest ?e me?u razvalinama sastavljati registre demona i an?ela. Sramit ?e se svatko tko ne osvane na HDZ-ovoj listi srama!

(Novosti)

Podelite ovu stranicu!