VIKTOR IVANČIĆ: Britva uz čelo

19 May 2016

Nije li vrijeme da se napokon progovori o službenim osudama fašizma kao načinu fašizacije hrvatskoga društva? Jer sve upućuje na to kako je Hrvatska postala toliko inovativna zemlja da se uvjerljivo najveće društvene štete postižu kroz postupke sanacije štete

“Do?i, mili, stigli su majstori da nam pokvare bojler!’ uzviknula je gra?anka, što je njezina muža na moment izbacilo iz ravnoteže, jer je upravo boravio u kupatilu, posvetivši se brijanju.

‘Kakvi majstori? I zašto bi nam oni kvarili bojler?’ mrzovoljno je dobacio, ali onda ipak žurno napustio sanitarnu prostoriju i suo?io se s novim iznena?enjem: suprugu je zatekao u dnevnome boravku, kako bulji u ekran kompjutera i prebire po informativnim portalima, a od majstora ni traga.

‘Što ti izvodiš, pobogu? O kakvim to majstorima pri?aš?’ pitao je prijete?i mašu?i britvom u jednoj i ru?nikom u drugoj ruci.

‘Pri?am o hrvatskom antifašizmu, naravno’, ?edno se kesila gra?anka. ‘Pri?am o slu?aju onoga prolupalog popa, Luke Prcele, i njegove ustaške mise na televiziji. To jest o tome kako nas vladaju?e strukture, osudom toga Prcele, prcaju u zdrav mozak. To jest o tome da dolaze majstori da nam pokvare bojler.’

‘Oprosti, mila, ja te ništa ne razumijem.’

‘To je možda zato što ti je lice obloženo pjenom za brijanje’, su?utno je primijetila gra?anka. ‘Samo želim re?i kako je vrijeme da se napokon progovori o službenim osudama fašizma kao na?inu fašizacije hrvatskoga društva. Jer sve upu?uje na to kako je Hrvatska postala toliko inovativna zemlja da se uvjerljivo najve?e društvene štete postižu kroz postupke sanacije štete.’

‘Na primjer?’

‘Na primjer Hrvatska televizija, koja je je izravno prenosila Prcelino misno veli?anje NDH, a kasnije tu propovijed osudila. Me?utim, svi znaju da taj dominikanac s vlaškim akcentom ve? desetlje?ima za oltarom ne bulazni ni o ?emu drugome nego o biblijskim vrijednostima ustaške države. U pokojnome Feralu su, recimo, iz godine u godinu, uz Blagdan nevine dje?ice, bilježili nove Prceline laude liku i djelu Ante Paveli?a. Pa ipak su urednici HTV-a odlu?ili prenositi upravo njegovu misu. Uz naknadnu osudu, razumije se, koja mu do?e poput after shavea što ?eš ga ti fljasnuti na tu smrknutu facu poslije brijanja.’

‘Zašto HTV uop?e prenosi katoli?ke mise?’

‘To je odli?no pitanje, mili, ali ostavimo ga za neku drugu priliku. Zasad se zadržimo na primjeru koji pokazuje kako osuda ustaštva služi isklju?ivo kao alibi za širenje ustaške propagande. Istu taktiku, uostalom, koristi i Vlada.’

‘Zašto sad Vlada?’

‘Zato jer je i Vlada, povodom re?enoga misnog slavlja, osudila ‘veli?anje ustaškog režima’. No uz to je osudila i, citiram, ‘stalno nametanje lažnih teza o ustašizaciji društva’ jer je to, citiram, ‘dio šire kampanje s ciljem novih podjela u društvu i spre?avanja provo?enja reformi i programa aktualne Vlade’.’

‘Pa to je imbecilno!’ živnuo je suprug. ‘Tu se u paketu s osudom fašizma nalazi i osuda osude fašizma. Netko bi zloban onda i samo saop?enje Vlade mogao shvatiti kao dio šire kampanje protiv Vlade.’

‘Naravno da je imbecilno, mili’, složila se gra?anka. ‘Ali ako je nešto logi?ki nepodnošljivo, ne zna?i da je i fizi?ki neostvarivo. Jer Vlada spominje ‘lažne teze o ustašizaciji’, dok unutar nje ordinira ministar koji baštini ne samo proustašku ideologiju, nego i ustašoidnu politi?ku praksu, a ?ak se i slikao s ustaškom kapom. Imamo li u vidu samo tu fotografiju, o?ito je da Vlada drži kako odgovoran gra?anin ne smije pasti u iskušenje da vjeruje vlastitim o?ima.’
‘Priznajem da je to originalno’, dirigirao je britvom suprug, ‘osu?ivati ustaštvo tako da za ministra postaviš ustašu.’
‘Zato jer je osnovni sastojak službenoga hrvatskog antifašizma gola hipokrizija, mili moj’, zažarila se gra?anka. ‘U cijeloj toj pri?i mi je onaj divlji pop još i najsimpati?niji, na svoj egzoti?an na?in. Prcela je kamilica u odnosu na svoje ceremonijalne kriti?are. Prcela je samo sitni, primitivni deklamator istoga oficijelnog revizionizma što ga distribuira vladaju?i pogon. Pogotovo ako ga usporedimo s predsjednicom države.’

‘Zašto sad s predsjednicom?’

‘Zato što je i predsjednica osudila veli?anje NDH, i to obra?aju?i se op?instvu preko ekrana, uz impresivnu koli?inu fraza i grotesknu gestikulaciju. Na Prcelinu televizijsku misu reagirala je pateti?nom misom s Pantov?aka.’

‘I što je rekla?’

‘Rekla je da osu?uje zlo?ine NDH, a onda se, iz ?ista mira, da uspostavi simetriju, ostrvila na ‘zlo?ina?ki jugoslavenski komunisti?ki režim’. Iako nije poznato da je u zadnje doba taj režim itko veli?ao. Niti se s oltara slavilo Tita, niti se na stadionima orilo ‘Za Jugu spremni’.’

‘Možda je brinu implikacije tog režima na današnju slobodnu Hrvatsku.’

‘Kakve implikacije?’

‘Današnja slobodna Hrvatska, kako vidimo, nije sposobna niti rasprodati imovinu koju joj je ‘zlo?ina?ki jugoslavenski komunisti?ki režim’ priskrbio.’

‘Daj, mili, pazi kako mašeš tom britvom. Još ?eš nekoga priklati, bogati!’

‘Oprosti, mila. I što je još rekla?’

‘Citiram: ‘Moderna hrvatska država po?iva na pomirbi djece ustaša i partizana. Da smo 1991. godine bili ovako razjedinjeni, zasigurno ne bismo pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tu?mana ostvarili san o slobodnoj hrvatskoj državi.’ Što kažeš na to?’

‘Kažem da mi to miriše na zloupotrebu roditelja.’

‘Upravo tako, mili. Zašto bi, primjerice, roditelji bili razlog bratskoga zagrljaja Kolinde Grabar Kitarovi? s Velimirom Bujancem? Je li predsjednica izabrala Bujanca za svoga medijskog promotora, je li ga smjestila u po?asnu ložu na svojoj inauguraciji, zbog toga što su mu ?a?a i mater bili ustaše, ili zato što je sam Bujanec ustaša, srbofob i neonacisti?ki šljam?’

‘Možda ju je privukao njegov šarm…’, smješkao se suprug.

‘Gospo?i Grabar Kitarovi? trebaju ‘djeca ustaša i partizana’ zbog toga da bi partizane izjedna?ila s ustašama, da bi postigla željeni balans, a upravo je u tom izjedna?avanju sama bit hrvatskog revizionizma, mnogo muklija nego kod Prcelina misnog preseravanja’, rekla je gra?anka. ‘Odatle sva ta retroaktivna mistifikacija komunizma – iako njegovih sljedbenika, za razliku od ustaša, danas nema, barem ne onoliko koliko bi trebalo – odatle cini?no operiranje floskulom o ‘dva totalitarizma’, odatle agresivno i neumorno forsiranje pri?e o partizanskim zlo?inima. Ona sve?eni?ka sirovina samo izvodi krajnje konzekvence iz zadane revizionisti?ke matrice i svjedo?i o disbalansu u polju sure hrvatske stvarnosti: partizani su odloženi na deponij kao ubojice, zlo?inci i totalitaristi zato da bi ustaše bili normalizirani, a potom proglašeni ‘herojima, mu?enicima i šehidima’, odnosno zato da bi gospo?a predsjednica bez nelagode mogla politi?ki op?iti s kreaturom koja je nosila svastiku na rukavu, odnosno zato da bi ministar s ustaškom kapom mogao biti predstavljen kao antifašist.’

‘Lijepo si to podvukla, mila’, blago se naklonio suprug. ‘Samo bih još dodao fusnotu da zamisao o ‘pomirbi’ ustaških i partizanskih potomaka, na kojoj, prema predsjednici, ‘po?iva moderna hrvatska država’, izvorno pripada Maksu Luburi?u, a taj je rukovodio sustavom logora u NDH. Tako je onda i ‘moderna hrvatska država’ mentalni doba?aj ordinarnog ustaškog krvopije, makar ga je kasnije prisvojio jedan lije?eni komunist.’

‘A gospo?a Grabar Kitarovi? je op?injena Tu?manom’, nadovezala se gra?anka, ‘do toga da svoj televizijski show naziva ‘obra?anjem naciji’, pa nas još poziva da se ‘okrenemo budu?nosti’ s Tu?manom na ?elu. To zna?i da u uzroku problema vidi rješenje. Kao da je Tu?manova ‘pomirba’ bila išta drugo do izgovor za rehabilitaciju ustaštva. Da nije tako, u hrvatskim bi gradovima barem jedna od ulica koje su nazvane po žrtvama fašizma preživjela njegovu eru, a bilo ih je na desetke.’

‘Oprosti, mila, ali od tvoje vehementne obrane patera Prcele mi se skorila pjena na bradi.’

‘Tog nesretnog klerika, koliko god bio odvratan, treba zaštititi od udaraca ispod pojasa koje mu zadaju projektanti službenoga hrvatskog antifašizma. On govori isto što i oni, ali bez dodatka licemjernih za?ina. Zato i kažem: vrijeme je da se progovori o zvani?nim osudama ustaštva kao najpodmuklijoj metodi ustašizacije hrvatskoga društva.’

‘Ako je to sve, mogu li sad dovršiti brijanje?’

‘Tko ti brani…’

‘Onda ?u te pozdraviti i skoknuti u kupatilo.’

‘Samo pripazi kako ?eš to napraviti.’

‘Obrijati se?’

‘Pozdraviti me.’

Suprug se tad spremno isprsio, prislonio šaku s britvom uz ?elo i viknuo:
‘Smrt antifašizmu!’

(Novosti)

Podelite ovu stranicu!