Vikli tribjun: Tenis investira u Srbiju, a u Nemačkoj cene mesa padaju

02 Mar 2016

Da li Tenis investira u Srbiju da bi porasla potražnja za evropskim svinjama ili ide tamo gde su manji troškovi?

Britanski poslovni list Vikli tribjun (The Weekly Tribune) objavio je tekst o razgovorima Klemensa Tenisa, prvog ?oveka nema?ke kompanije Tenis, sa premijerom Srbije Aleksandrom Vu?i?em, u kojem se navodi da se o investicijima ove kompanije u Srbiji razgovara u momentu kada zna?ajno padaju cene mesa u Nema?koj i drugim evropskim zemljama.

U uvodnom delu teksta „Višak, kakav višak?“ navodi se da je u nedelji u kojoj je Nema?ka snizila cene proizvo?a?ima za sedam evrocenti, jedan od najve?ih prera?iva?a te zemlje najavio planove za investicije u proizvodnju u Srbiji, s ciljem da dostigne ?etiri miliona svinja godišnje, preneo je portal Agrosmart.

“Nadajmo se da Tenisovo poslovanje uliva poverenje da ?e potražnja za izvozom svinja proizvedenih u Evropi porasti zna?ajno, a ne da ?e preseliti deo poslovanja u zemlju u kojoj su manji troškovi”, piše u tekstu.

Vikli tribjun je naveo da je poznato da je deset farmi u fazi planiranja i da bi se još toliko moglo izgraditi, a pretpostavka je da ?e lokalni proizvo?a?i tako?e biti uklju?eni, što verovatno zna?i da ?e ove nove jedinice uzgajati prasi?e koji ?e biti plasirani u ugovorenu proizvodnju.

Taj list je naveo da je u Nema?koj prošle nedelje cena polutki pala za sedam evrocenti te da je celo tržište krenulo “naniže”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!