Veterani: Zašto Vlada Srbije ne podržava mirovne inicijative veterana

03 Sep 2015

"Da svojim primerom pokažemo da je dijalog moguć bez obzira što smo se tokom rata gledali kroz nišan. Želeli smo da pokažemo da svaka majka plače na isti način, bez obzira na nacionalnost."

Udruženje u?esnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije (UOS) ocenilo je danas da Vlada Srbije nije iskrena kada govori o potrebi pomirenja naroda u bivšoj Jugoslaviji i navelo da o tome svedo?i ?injenica da nadležno ministarstvo nije podržalo ideju o mirovnom okupljanju predstavnika organizacija ratnih veterana iz regiona.

Predsednik Udružanja Željko Vukeli? rekao je za agenciju Beta da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja nije pružilo podršku inicijativi da se ratni veterani iz Hrvatske, BiH i Srbije okupe u petnaestak gradova u Srbiji.

“Ratni veterani najbolje znaju šta je rat, a najbolje znaju i šta je mir. Zbog toga smo želeli da svojim primerom pokažemo da je dijalog mogu? bez obzira što smo se tokom rata gledali kroz nišan. Želeli smo da pokažemo da svaka majka pla?e na isti na?in, bez obzira na nacionalnost”, kazao je Vukeli?.

On je naveo da su veterani takve skupove želeli da organizuju u vreme obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, jer su bili ohrabreni izjavama predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a o potrebi pomirenja u regionu.

“Sada se pitamo u ?emu je problem: da li to ?inovnici u vladi ne slede politiku njenog predsednika, ili sam premijer nije iskren u svojim izjavama”, kazao je Vukeli?.

On je podsetio da su ratni veterani iz Hrvatske, BiH i Srbije još 2010. godine formirali Mirovnu koaliciju ratnih veterana.

Tu koaliciju, pored UOS-a, osnovali su i Udruženje demobilisanih boraca opštine Novi grad – Sarajevo, Bora?ka organizacija opštine Prnjavor, Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata op?ine Nuštar, kao i pojedinci.

Mirovna koalicija ratnih veterana je prilikom osnivanja poru?ila da sve što radi – radi u službi mira, a protiv nasilja i rata i založila se za kažnjavanje svih koji su po?inili ratne zlo?ine, kao i za odavanje pijeteta žrtvama rata.

Željko Vukeli? je rekao da ratni veterani mogu pomo?i državama u regionu i da prona?u posmrtne ostatke nestalih osoba, kojih je još uvek više od 8.000 na prostoru bivše Jugoslavije.

Objasnio je da su ratni veterani formirali “mrežu” kroz koju “anonimnim putem” razmenjuju informacije o mestima za koja znaju da su na njima ukopani ljudi tokom ratova iz devedesetih godina prošlog veka.

Prema njegovim re?ima, to može da bude od koristi i za budu?u Regionalnu komisiju za žrtve (REKOM), ukoliko bude formirana.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!