VESNA RAKIĆ-VODINELIĆ: Govor na protestu Ne da(vi)mo Beograd

17 Feb 2017

Mi ne tražimo samo ostavke gradonačelnika i ministra policije. Mi tražimo sudsku istinu, a ne političke laži. To nije nikakav preteran ni nelegitiman zahtev, već normalan i običan

Govor na protestu Inicijative Ne da(vi)mo Beograd, 15.02.2017.

„Ako vlast stalno laže, posledica nije da verujemo lažima, ve? da niko više ne veruje ni u šta. Vlast koja laže, te laži neprestano gomila i zato mora stalno iznova da piše svoju istoriju… Narod koji ne može više nikome i ni?emu da veruje, ne može ni da odlu?uje. Tako mu se uskra?uje sposobnost za bilo kakvu akciju, a naro?ito sposobnost da misli i da prosu?uje. Sa takvim narodom možete da radite šta ho?ete.“

Ove re?i napisala je hrabra i mudra Hana Arent. One su, nažalost, primenjive ovde i danas. Verujem da ne?e biti i primenjene. Verujem da ne?emo dozvoliti da budemo narod sa kojim ova vlast može da radi šta ho?e, ?ak i kad arogantno laže, nasilni?kim govorima.

Danas za ovu vlast nije opasna samo kriti?ka misao – opasno je misliti uopšte. Ve? dugo se vi koji mislite okupljate zapitani šta se to pre deset meseci u ovom gradu dogodilo. To nije bilo samo divlja?ko rušenje jednog gradskog kvarta – ono što nas okuplja ovde jeste otpor sili koja je jednim nare?enjem eliminisala državu baš onda kada je ta država bila pozvana da zaštiti svoje gra?ane.

Ne samo da još nemamo sudsku presudu o tom državnom zlo?inu, nemamo ni optužnicu. I ne samo to, namerili su da i pravosu?e eliminišu.

Umesto pravosu?a onaj ko umišlja da je sve, a naro?ito da je vrhovni sudija, Aleksandar Vu?i?, sino? je – neovlaš?en i na nedostojnom mestu, usred televizijske propagandne emisije ve? doneo svoju presudu. Kako je Vu?i? presudio? Gradona?elnik Beograda sporni doktor Siniša Mali bi?e još jedno vreme gradona?elnik, ne zna se koliko dugo. A onda ?e odgovarati pred pristrasnim sudom svoje partije i to ?e biti to! A kako glasi obrazloženje? Vu?i? „zamera“ što se rušilo no?u, a ne u po bela dana. To je ista „logika“ kao da je rekao: zameram mu samo to što je nekog prebio ili ubio no?u, a ne danju, pred svima! Suština rušenja i ?utanja države o tome jeste lopovski na?ina razmišljanja: dobro je, samo da te ne uhvate. A kad su ipak uhva?eni, Vu?i? celu stvar relativizuje, „presu?uju?i“: ruši bespravno, ali danju, ne?emo ti ništa.

Jasno nam je: ovakvim istupom pokušava se da se Mali oslobodi pravne odgovornosti, ne samo krivi?ne ve? i za štetu koju je proizveo. I ne samo Mali. Još jedan drugi sumnjivi doktor je morao umešati svoje plagijatorske prste u ?utanje i neaktivnost policije one no?i u Savamali.

Naš zadatak je sada da tako nešto ne dopustimo. Moramo uveriti pravosudne institucije da njihova dužnost zaštite gra?ana od samovolje vlasti nije samo prazna lekcija iz udžbenika prava. Mi ne tražimo samo ostavke gradona?elnika i ministra policije. Mi tražimo sudsku istinu, sudsku istinu, a ne politi?ke laži. To nije nikakav ni preteran ni nelegitiman zahtev. Naprotiv, taj zahtev je normalan i obi?an.

Ako ne smeju javni tužioci koji su probrani politi?ki i na ograni?eni mandat, moraju smeti njihovi zamenici, moraju smeti sudije.

Koleginice i kolege zamenici tužilaca i sudije, izabrani ste bez ograni?enja mandata. Zakleli ste se da ?ete štititi Ustav i zakone od svih, to zna?i i od vlasti. Nije besprimerna hrabrost pokrenuti i voditi postupke za koje ste se školovali. Znate dobro, bolje od mene, šta morate da ?inite. Niko ne sme da vam nare?uje, nikog ne smete da slušate.

Gra?ani Beograda i Srbije ?e jednom saznati istinu o rušenju i ?utanju države, o Savamali i Beogradu na vodi – toj velikoj himeri – uprkos svemu. Ljudsko saznanje je kao voda, uvek negde izbije. Tako se, uostalom, ovaj svet razvijao.

Ne smemo dozvoliti da nam oduzmu sposobnost da mislimo i da odlu?ujemo. Za Srbiju bez straha, za Srbiju bez laži!

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!