Vesna Rakić Vodinelić: Broj glasova u petak nije isti kao danas

09 Apr 2017

DJB: Vučić organizovao masovnu krađu glasova na svim onim biračkim mestima na kojima kontrola iz raznih razloga nije bila moguća

?lanica pravnog tima predsedni?kog kandidata Saše Jankovi?a i ?lanica Republi?ke izborne komisije Vesna Raki? Vodineli? izjavila je danas da broj glasova u vre?i sa izbornim materijalom u koji su u petak imali uvid nije bio isti kao i danas.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da sumnja da su se ti glasovi koji su danas izbrojani nalazili u kutiji u kojoj su bili neupotrebljeni listi?i, a koje njihovi kontrolori nisu brojali u petak uve?e, kada je vršen uvid u izborni materijal sa dva bira?ka mesta u Novom Pazaru.

“Izražavam ozbiljnu sumnju da je broj glasova koji su prebrojani danas mogao biti na neki na?in modifikovan”, kazala je Vesna Raki? Vodineli?.

Ona je najavila i da ?e podneti krivi?nu prijavu protiv NN lica i ?lanova bira?kog odbora na ta dva bira?ka mesta u Novom Pazaru, kao i na još nekoliko bira?kih mesta.

Isidora Martinenko, koja je bila me?u onima koji su u petak imali uvid u izborni materijal, rekla je da su na bira?kom mestu broj 27 u Novom Pazaru bila 543 glasa, a da je u zapisniku zvani?no objavljeno da 1.185 glasova ima Aleksandar Vu?i?.

Prema njenim re?ima, na bira?kom mestu 85 oni su izbrojali 749 glasova za Vu?i?a, a u zapisniku je pisalo da je Vu?i? osvojio 999 glasova.

Ona je kazala i da kada su otvorili džakove za ta dva bira?ka mesta kutije sa neiskoriš?enim glasa?kim listi?ima bile su pune, a da su danas kako im je re?eno dok je RIK prebrojavao glasove bile prazne.

“U petak su te kutije bile oblepljene papirima nismo ih otvarali jer smo imali poverenja da su to stvarno neiskoriš?eni glasa?ki listi?i”, rekla je Isidora Martinenko.

Ona je kazala i da su ih dok su imali uvid nadgledala po ?etiri predstavnika skupštinskih stru?nih službi i da su kod sebe oni koji su iz štaba Saše Jankovi?a pregledali materijal imali samo papir i obi?nu grafitnu olovku.

Upitana zašto odmah na licu mesta nisu alarmirali, rekla je da “u tom trenutku nisu imali sa ?im da uporede podatke koje su izbrojali”.

Vesna Raki? Vodineli? rekla je da ne postoji zvani?ni zapisnik o uvidu u petak, da tako nešto nije propisano ni zakonom ni uputstvom o sprovo?enju izbora, te da je sve preba?eno na one koji su vršili uvid.

RIK je danas novim brojanjem utvrdio da su na jednom od dva sporna bira?ka mesta u Novom Pazaru bila ?etiri glasa više za Vu?i?a nego što je bilo glasa?kih listi?a.

Nakon brojanja, predsednik RIK Vladimir Dimitrijevi? rekao je da to dokazuje da su notorne laži da su na tim mestima zloupotrebljena 793 glasa, koliko su tvrdili iz izbornog štaba Saše Jankovi?a.

Izborni štab predsedni?kog kandidata Saše Jankovi?a saopštio je sino? da su uvidom u džakove sa izbornim materijalom sa 25 bira?kih mesta pribavljeni dokazi o teškim neregularnostima izbornog procesa i potencijalnoj kra?i 319.000 glasova.

Jankovi?ev štab je saopštio da je Vu?i? samo u Novom Pazaru, prema zapisnicima sa dva bira?ka mesta, dobio 543 glasa (BM 27), odnosno 250 glasova (BM 85) više nego što ih zaista ima prema stanju zate?enom u vre?ama sa glasa?kim listi?ima.

Dosta je bilo: RIK krije rezultate izbora po bira?kim spiskovima

Dosta je biloPokret “Dosta je bilo” (DJB) zatražio je danas od Republi?ke izborne komisije (RIK) i Republi?kog zavoda za statistiku da u najkra?em roku dostave podatke o preliminarnim rezultatima predsedni?kih izbora sa svih bira?kih mesta i da je uvidom u bira?ki spisak u Sjenici ustanovio da su neki od potpisa falsifikovani.

Pokret “Dosta je bilo” navodi da ve? danima ne može od RIK-a i od Republi?kog zavoda za statistiku da dobije preliminarne rezultate izbora sa do sada obra?enih 99,9 odsto bira?kih mesta, i ocenio da na taj na?in RIK pokušava da onemogu?i analizu izbornih rezultata.

“Sumnjamo na kra?u sli?nih razmera kao i u aprilu 2016. godine. Imamo osnovane sumnje da je Vu?i?, nakon što je obavio kupovinu glasova i preko kapilarnih glasova, bugarskih vozova i strahom naterao ljude da glasaju za njega, odradio i masovnu kra?u glasova na svim onim bira?kim mestima na kojima kontrola iz raznih razloga nije bila mogu?a”, navodi se u saopštenju.

Taj pokret je naveo da su u navodnoj izbornoj kra?i u?estvovale sve ?lanice vladaju?e koalicije, a da je jedini na?in da se otklone sumnje u masovnu kra?u glasova, da se svim bira?ima omogu?i da preko interneta i onlajn spiska, uz pomo? mati?nog broja, provere da li su glasali na ovim izborima.

“Tamo gde nije bilo adekvatne kontrole, a mislimo da se radi o više do 20 odsto uglavnom ruralnih bira?kih mesta, glasove za Vu?i?a su upisivali za sve one glasa?e iz bira?kog spiska za koje se znalo da nisu tu i da ne?e glasati, uz prate?e falsifikovanje potpisa”, navodi se u saopštenju.

Kako je naveo u saopštenju, uvidom u bira?ki materijal u Sjenici pokret Dosta je bilo danas je ustanovio da su falsifikovani potpisi i ukradeni glasovi onih koji godinama tu ne žive i nisu ni bili prisutni na glasanju.

“Nakon obaveštenja koje smo dobili od 20 gra?ana Sjenice koji godinama ne žive u tom gradu, izvršili smo uvid u bira?ki spisak i ustanovili da su glasali i uredno potpisali bira?ki spisak”, naveo je u saopštenju pokret Dosta je bilo i dodao da bi rezultat izbora u opštini Sjenica trebalo da bude predmet istrage policije i tužilaštva.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!