Vesna Pusić kandidatkinja Hrvatske za generalnog sekretara UN-a

04 Sep 2015

Vlada Hrvatske kandidirala šeficu diplomatije za poziciju u UN-u, predsjednica smatra da je odluku trebalo prepustiti novoj vladi

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusi? objavila je u ?etvrtak da je Vlada donijela odluku da je kandidira za generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i nada se da ?e u tome dobiti podršku predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarovi?.

Ona je novinarima nakon sjednice Vlade u Zagrebu rekla da je donošenje odluke o toj kandidaturi u nadležnosti Vlade i da predsjednica države u tome formalno ne sudjeluje, ali da je važno i korisno imati njenu podršku, prenosi Hina.

“Ona je meni u dva navrata rekla da smatra da bi bilo vrlo dobro za Hrvatsku da ima kandidata, da je to za Hrvatsku svakako plus. Ja se nadam, temeljem naša dva razgovora na tu temu, da ?e me predsjednica podržati, naro?ito za vrijeme svog boravka na otvaranju Op?e skupštine [UN-a] u New Yorku koncem ovog i po?etkom sljede?eg mjeseca, kada ?e imati prilike razgovarati s nizom stranih državnika i predsjednika koji ?e tamo biti prisutni”, kazala je Pusi?.

Uži popis do decembra

Ona je rekla da je u okviru UN-u postignut konsenzus da se 11. septembra donese rezolucija kojom ?e se definirati postupak izbora sljede?eg generalnog sekretara UN-a, a koji ?e se donekle razlikovati od onoga što je bilo do sada.

Na osnovu rezolucije, predsjedavaju?i Vije?a sigurnosti UN-a i predsjednik Generalne skupštine UN-a poslat ?e zajedni?ko pismo kojim ?e pozvati države ?lanice da istaknu svoje kandidate.

Tako?er se predlaže da se do novembra napravi popis kandidata na osnovu ne samo kandidatura, nego i obavljenih razgovora s kandidatima, što zna?i da bi do decembra trebalo ne samo istaknuti kandidate, nego i s tim kandidatima obaviti razgovore, objasnila je.

Kona?na odluka ?e se donositi na osnovu tog užeg popisa, koji ?e biti definiran do decembra, a prijedlog je da to bude u ovo doba idu?e godine.

Mandat aktuelnom generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu isti?e u decembru 2016. godine.

Do sada je procedura bila takva da su ?lanice Vije?a sigurnosti UN-a razmotrile sve prijedloge, odlu?ile se za jedan i uputile ga Generalnoj skupštini UN-a, koja je onda aklamacijom birla generalnog sekretara UN-a.

Sada je prijedlog da potencijalni kandidati imaju priliku i obavezu predstaviti se Generalnoj skupštini UN-a i, izme?u ostalog, iznijeti svoje vi?enje funkcioniranja te institucije u razdoblju koje predstoji, rekla je Pusi?.

Grabar-Kitarovi?: Odluka može stvoriti razdor

Istaknula je da je postignut neformalni dogovor i oko toga da ?e se po prvi put tražiti kandidat ili kandidatkinja iz skupine Isto?na Evropa.

Kako je rekla, regionalne skupine su definirane nakon Drugog svjetskog rata, pa su donekle arhai?ne, ali navedena skupina do sada nije dala ?elnog ?ovjeka UN-a.

Po njenim rije?ima, procedura odabira generalnog sekretara UN-a vrlo je komplicirana i sama ?injenica da je neko kandidat ne zna?i da ?e biti i izabran, ali daje priliku zemljama iz kojih su kandidati dolaze da dobiju “ve?u vidljivost”.

“Bez obzira na sve formalne i neformalne kriterije i preferencije koji se spominju, potpuno je jasno da je svaki kandidat, pa tako smatram i svoju kandidaturu, na vrlo ‘duga?kom štapu'”, rekla je Pusi?, dodavši da je ve?a vjerovatnost da ne?e nego da ?e biti izabrana.

“Ali, u samoj proceduri, Hrvatska se ima priliku predstaviti u tom procesu selekcije. Zemlja kroz to dobiva puno ve?u vidljivost i ima kandidata koji, po mom mišljenju, ne?e osramotiti zemlju u toj prezentaciji. Ako na kraju cijele procedure uspijemo i u izboru, to bi bilo sasvim izuzetno i fantasti?no, ali što se mene ti?e, mislim da je velika stvar i dat ?u apsolutno sve od sebe u samom procesu, jer je to za nas plus”, istaknula je Vesna Pusi?.

Predsjednica Hrvatske ocijenila je u ?etvrtak kako je odluku o hrvatskom kandidatu za generalnog sekretara UN-a trebalo prepustiti novoj vladi, jer su izbori preblizu.

“Ne?u i?i protiv nacionalnog kandidata, ali smatram da on mora imati široku potporu, gotovo na razini nacionalnog konsenzusa. Nije rije? o me?unarodnom natjecanju ili javnom pozivu na koji bi se javio bilo koji kandidat, pa ova odluka nije dobra i bojim se da ?e stvoriti razdor u zemlji. Ve? mjesecima ?ekam da se u postupak pošalju imenovanja veleposlanika i konzula i ne znam zašto to nije poslano”, rekla je Kolinda Grabar-Kitarovi?.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!