VESNA PEŠIĆ: Većina predsedničkih kandidata je bolja od Vučića

26 Mar 2017

Jasno je kako će Vučić da zadrži apsolutnu vlast – tako što će to da radi preko partije

Sociološkinja Vesna Peši? u Intervjuu nedelje RSE ocenjuje da, iako su predsedni?ka ovlaš?enja samo protokolarna, “jasno je kako bi Aleksandar Vu?i?, ako bi postao predsednik Srbije, zadržao apsolutnu vlast – tako što bi to radio preko partije”.

“On (Vu?i?) ne bi dao ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke (SNS) jer kada bi to uradio, onda bi se ponovila pri?a kao i sa Tomom Nikoli?em; ?im je dao ostavku na funkciju predsednika partije, predao je Vu?i?u, prakti?no je izgubio svu mo?”, re?i su Vesne Peši?.

Srbija je, isti?e ona, toliko propala da ima samo jednu hegemonu stranku, koja ima apsolutnu vlast i nekoliko, kao što je Tito posle rata ostavio, stran?ica koje su pod ogromnim pritiskom, koje ne mogu da do?u do vazduha i koje ?e vrlo brzo da nestanu.

Za opoziciju ?e, zaklju?uje Vesna Peši?, biti ogroman uspeh ako bude drugog kruga predsedni?kih izbora.

RSE: Predsedni?ki kandidat vladaju?e koalicije Aleksandar Vu?i? nije dao ostavku na premijersku funkciju. Može li se, imaju?i tu ?injenicu na umu, uopšte govoriti o elementarno fer izbornoj kampanji?

Peši?: ?ak i da je dao ostavku na premijersko mesto, što je, opet, po meni nezamislivo da to uradi – on i ne krije da ho?e da uzme apsolutnu i totalnu vlast, on ho?e da pokrije sve rupice, ne dozvoljava da se ni u jednoj manjoj zajedinici izabere neko drugi, a kamoli da se namesti neko drugi za predsednika države – tako da je potpuno jasno da tu nema nikakve kampanje koja bi li?ila na nekakvu predsedni?ku kampanju.

Gledala sam istovremeno i predsedni?ku predizbornu kampanju u Francuskoj za prvi krug izbora. Tri sata i dvadeset minuta je trajao razgovor sa kandidatima, misilim da se kandidovalo šestoro, ?etiri kanala to neprekidno prenose. Ali, kod nas toga nema.

Zašto bismo sada trošili vreme na nešto što je svima jasno, da tu nema nikakvih demokratskih i fer izbora. Zna?i, sva je vlast u rukama jednog ?oveka, i ne samo vlast, nego i imovina i televizije i mediji – sva vlast je u rukama Aleksandra Vu?i?a.

RSE: Pretpostavimo da se Vu?i? na?e u fotelji predsednika države. Vrlo su mala ustavna ovlaš?enja šefa države. On, sude?i po tome kakav je do sada bio, teško ?e podneti da ne prekora?uje ta protokolarna ovlaš?enja predsednika države?

Peši?: Upravo pre pet godina su bili predsedni?ki izbori kada smo mi pravili onaj ?uveni intervju koji je odjeknuo i zbog kojeg trpim još uvek velike posledice. Ali, i onda sam to objašnjavala. U ovom našem sistemu se javlja jedan defekt, zašto smo mogli da glasamo za Tomislava Nikoli?a, a da to ne donese nikakvu štetu, zato što je tada, u vreme drugo kruga predsedni?kih izbora, ve? bila dogovorena vlada – Tadi? (Boris), Da?i? (Ivica) i ?eda (?edomir Jovanovi?) trebalo je da je formiraju. Me?utim, šta se dešava?

Ako imate šefa države koji ima ve?inu u parlamentu i zadrži partijsku funkciju – vi se se?ate da sam ja tada tražila od Tadi?a i Nikoli?a da podnesu ostavku na partijsku funkciju – preko te ve?ine i preko partijske discipline on prakti?no preuzima Parlament i preuzima sve.

Jasno je kako ?e Vu?i? da zadrži apsolutnu vlast – tako što ?e to da radi preko partije. On ne?e dati ostavku na mesto predsednika SNS-a jer kada bi to uradio, onda bi se ponovila pri?a kao i sa Tomom Nikoli?em; ?im je dao ostavku na funkciju predsednika partije, predao je Vu?i?u, prakti?no je izgubio mo?.

Iz toga zaklju?ujemo da je glavna mo? fakti?ki u partijama, dalje se prenosi na državne funkcije i tako dobijete tu situaciju da on može kao predsednik republike, sa relativno protokolarnim ovlaš?enjima, da dobije zapravo celokupnu vlast – i predsednika vlade i parlamenta. A onda pritisak ide na druge grane vlasti, sudsku pre svega.

RSE: Primetno je kada su u pitanju gra?anski, proevropski, predsedni?ki kandidati, da iza njih nema partija. Smatrate li da je to dobro ili ne?

Peši?: Naravno da ne smatram da je dobro, zato što to samo signalizira da je Srbija kao društvo do te mere propala da ona više ne proizvodi ne samo partije nego ni politi?ki pluralizam. Ona nije strukturisano društvo i mi pojma nemamo šta se u njemu dešava.

Ja, recimo, ta?no znam kako se ovo desilo u SAD-u sa Trampom (Donald) i šta se desilo sa ameri?kom radni?kom klasom, i ko ga je izglasao, ali ništa ne znam o srpskom društvu. Mi ?ak nemamo, za razliku od Hrvatske, jednu politi?ku mapu. Mi smo svi kao primitivna zajednica stavljeni u jednu vre?u kada su parlamentarni izbori.

Meni je interesantno da vidim, recimo, kako koji deo Hrvatske glasa; da vidim kako je Istra uvek levi?arski raspoložena, a drugi deo mnogo više konzervativan. Ali, mi ovde ništa ne znamo – ni šta je jug, ni šta je Vojvodina, ni ko je šta; ne znamo ništa sami o sebi i mi više i ne stvaramo pluralizam.

Mi nismo više društvo, ne postoje nikakve spone koje povezuju sve nas gra?ane. Sigurna sam da sa ljudima koji žive užasno teško, sa onima što ih voze u tim autobusima, mi nemamo nikakve veze. Imam utisak da mi na društvenim mrežama, koji sedimo na telefonima i ti sa sendvi?ima koje vozaju u tim autobusima predstavljamo dve klase i da je to jedina podela u društvu. Ali, mi o tim ljudima iz autobusa, gra?anima koji jako teško žive zapravo ne znamo ništa.

RSE: A u njih spada i radnik koji se obesio u “Goši” iz Smederevske Palanke.

Peši?: Objavio je to N1, ali mogu da vam kažem da sam i u svom li?nom iskustvu, i to veoma skoro, imala saznanje o sli?noj strahoti.

Bila sam, naime, sa jednom prijateljicom na FEST-u, tamo je bio jedan ?uvar pred salom, i oni po?nu da razgovaraju kao da se znaju iz mladosti, iz nekog ranijeg vremena. Ona pita šta radi Vlada. On kaže: “Vlada se ubio”. Ona pita zašto se Vlada ubio. On kaže da je dobio otkaz na “Studiju B” i da od tada apsolutno nije imao šta da jede. “Vidiš da ja radim ovde i da isto tako nemam. Kada bih ga video, ja bi mu dao po sto dinara”, kaže, “ali ni ja nemam. Na kraju je rešio da se ubije jer nije imao od ?ega da živi”.

Volela bih, me?utim, da vidim da li ti ljudi koji sede u autobusima povezuju tu svoju o?ajnu situaciju – nemaju posao, nemaju stan, nemaju perspektivu – da li, dakle, oni to uopšte povezuju sa svojim glasanjem, pa da kažu: “Ako mi je ovako, hajde da probam da glasam da se nešto promeni”.

Sve te grupe gra?ana, sve to zanemarivanje stranaka, pa ?ak i otvorena težnja vlasti da se stranke ukinu – to se, ?ini mi se, toliko primilo ovde kod nas. Ja to smatram potpuno abnormalnim stanjem; mi smo toliko propali da imamo samo jednu hegemonu stranku, koja ima apsolutnu vlast i nekoliko, kao što je Tito posle rata ostavio, nekoliko stran?ica koje su pod ogromnim pritiskom, koje ne mogu da do?u do vazduha i za koje mislim da ?e vrlo brzo da nestanu.

Mi smo društvo bez politi?kog kapaciteta

RSE: Osvrnuli ste se na kampanju predsedni?kog kandidata Ljubišu Preleta?evi?a Belog, rekavši da je to prevarantska kampanja. Oni vam odgovaraju da niste razumeli i da oni, zapravo, izvode parodiju na politi?ku scenu Srbije?

Peši?: Prihvatam da ne poznajem tu situaciju, ali ja nisam rekla da su oni prevaranti u smislu da su namerno varali nekoga, ?ak sam rekla je to jedan veoma uspešan eksperiment, da ?ovek može da iza?e iz sredine i da mu ljudi poveruju, kao što veruju, recimo, Vu?i?u, da iza?eš na belom konju, praviš parodiju i da ti narod poveruje.

Ali, šta oni stvarno rade, kakva je to grupa – zaista nemam nikakvo bliže saznanje o tome. Ako su hteli da budu satiri?ari, a slušala sam Luku Maksimovi?a – hajde da kažemo kako se ?ovek stvarno zove – rekla bih da on jedan obi?an de?ko, da nije ?ak ni nekakav satiri?ar.

Ali, ako je ovde u ovako teškoj situaciji u kakvoj se nalazi Srbija – a mislim da nikada nismo imali goru vlast od ove i tragi?niju situaciju nego što imamo sada – ako je njima toliko stalo da unište politiku, da to bude antipolitika, ako uzmemo tako neke amatere, pošto su o?igledno amateri, a sve stranke likvidiramo, ako neko misli da je to put da se izborimo sa ovom situacijom – pa, evo, onda da probamo i tako.

RSE: Je li opozicija, kad kažem opozicija, mislim, naravno, na njen stub – Demokratsku stranku (DS), je li ona poslednjih pet godina toliko slaba zato što je Vu?i? jak? Je li Vu?i? toliko jak zato što je opozicija toliko slaba? ?injenica je da od 2012. godine nema neke velike opozicione borbe protiv Vu?i?a.

Peši?: A, gde da se toliko bore? Prvo, bili su neki protesti povodom “Beograda na vodi”, u?estvovali su gra?ani iz svih stranaka…

RSE: Ali, ti protesti nisu strana?ka stvar i organizatori su se ogra?ivali od strana?ke podrške…

Peši?: Ali, da li vi znate da su oni 25 prekršajnih prijava protiv tih mladih ljudi podneli? Gde da se bore? Kada gledam sednice Parlamenta, kako ko zine, ne samo iz Demokratske stranke nego iz bilo koje opozicione stranke, bilo ko da zine, kanonada vladaju?ih se podigne. Gde to da iza?u da se bore?

Mi imamo jednu vlast koja ne samo da ne podnosi Demokratsku stranku zato što je to najstarija i centralna stranka srednje klase, a ona je uvek nose?a za demokratiju, Vu?i? nije samo namerno uništavao Demokratsku stranku nego je uništavao i tu srednju klasu.

Pogledajte, ako iza?e Vesna Petrovi? iz Beogradskog centra i kaže da je 58.000 mladih ljudi otišlo prošle godine, naša supstanca, naše društvo se potpuno istrošilo. Pogledajte, odliv je ogroman, sve ono što je prosve?eno. Zna?i, on ne uništava samo jednu organizacionu formaciju koja se zove Demokratska stranka nego on uništava srednju klasu, bira?ko telo takvih stranaka.

Zna?i, ta srednja klasa, koja svuda održava demokratiju, ako se ona ovako desetkuje u samom korenu kao kod nas, kako se onda pitati gde su te stranke? One više nemaju ni bira?ko telo jer se ono iselilio.

U poslednje vreme, i to treba re?i, a u to sam se i sama prvi put zaista uverila, pod velikim strahom, pod velikim pritiskom.

Srednja klasa najviše radi po javim preduze?ima ili u državnoj upravi. Znate pod kakvim su oni pritiskom? Ne samo da treba da potpišu da ?e da glasaju za Vu?i?a, nego moraju dvadeset sigurnih glasova da potpišu da ?e doneti. Preti im se otpuštanjem. Mnogi ne žele niti da se eksponiraju, mnogi žive u strahu, mnogi su digli ruke jer naša situacija izgleda toliko izgleda beznadežno.

Mi više ne možemo da održimo partijski pluralizam, mi smo oslabljeno društvo, mi smo društvo bez politi?kog kapaciteta. Mi smo toliko propali da imamo samo jednu hegemonu stranku, koja ima apsolutnu vlast i nekoliko, kao što je Tito posle rata ostavio, stran?ica koje su pod ogromnim pritiskom, koje ne mogu da do?u do vazduha i za koje mislim da ?e vrlo brzo da nestanu.

Umesto da smo probali da okupimo na jednom mestu to što je ostalo, stranke i grupe gra?ana i da smo se dogovrili i okupili oko jednog kandidata – sli?no onome što smo uradili sa Miloševi?em (Slobodan), kada smo bili mnogo snažniji i kada smo imali me?unarodnu podršku – to se nije dogodilo i mi nismo mogli da iza?emo ja?i nego sada.

Autoritarizam jednog neoradikala

RSE: Vu?i?u vetar u le?a daje i Zapad, zove ga kancelarka Angela Merkel usred predizborne kampanje, dolazi i Federika Mogerini i Johanes Han, u njega gledaju kao u ?uvara stabilnosti u regionu. Nije li frapantna ta razlika u percepciji Vu?i?a koju ima Zapad i percepciji Vu?i?a u zemlji ?iji je on premijer?

Peši?: Možda malo preterujete sa tim obožavanjem Vu?i?a iz inostranstva. Mislim da je glavna pri?a to što je taj put ka EU jednostavno presahao u poslednje vreme, zato što je EU u velikoj transformaciji. Mi smo verovali da je to sre?a što smo kao jedno nerazvijeno i zaostalo društvo, koje je prošlo kroz sve one kataklizme u poslednje tri decenije, da je sre?a što je taj put ka EU, koji je postavio Zoran ?in?i?, koji je imao takvu viziju Srbije – ne Velike Srbije, nego Srbije u Evropi. Se?ate se tih datuma – 2007, pa 2010, kao godina ulaska u EU – kolike nade su vezivane za te datume.

Taj cilj ulaska u EU, verujem, i sada mnogi ljudi – i predsedni?ki kandidat Saša Jankovi?, a veoma otvoreno i Vuk Jeremi? – precizno zagovaraju, ali sada više niko ne može da poveruje punim srcem u tu EU, zato što je taj put izlapeo. Kako se ta veza sa Evropom smanjivala, tako smo mi sve više tonuli u bezakonje, u potpuni autoritarizam jednog neoradikala, Aleksandra Vu?i?a.

RSE: Ali, on ta neka poglavlja, ipak, otvara. Se?ate se naslova iz zapadne štampe – Egomanijak koji treba Briselu. Dakle, on treba Briselu. Zašto, po vašem mišljenju, on treba Briselu, kako se to objašnjava?

Peši?: Da vam kažem, oni se uopšte ne upuštaju u to kakav je Edi Rama u Albaniji, kao ni u to kakav je Vu?i? sada u Srbiji. Jedini razlog, ?ini mi se, da se neko od njih trgne bio bi ako bi došlo do nekakvog nasilja.

A kada govorite o Vu?i?u, on ima jednu duplu strategiju, dvostruku politiku ovih pet godina. On je nas nacionalno trovao Putinom (Vladimir), svakodnevno, preko tabloida, preko tih jezivih novina, Srpskog telegrafa, Pinka i ostalih. On je pumpao srpski nacionalizam, zatrovao ponovo do kraja i oko Kosova. Ranije, dok je bio Boris Tadi?, ljudi su rekli, ?ak su najviše i prihvatali to da se otcepe te ?etiri opštine na severu, da kažemo ?ao i dovi?enja i da to skinemo sa glave. Zna?i, ljudi nisu ni uzimali Kosovo kao neki problem.

Me?utim, on je za ovih pet godina uradio dvostruku stvar. On je tamo nešto popuštao oko Kosova, s tim što i njima kaže s vremena na vreme – da, ali nikada ne?emo Kosovo priznati – ali je napravio unutrašnju trova?nicu; otrovao je i mlade generacije koje deklamuju – jer svi ?itaju po selima Kurire i Informere – da Kosovo nikada ne može da se reši, niti ?emo da ga rešavamo. A na drugoj strani je u Briselu popuštao oko nekih tehni?kih problema. Ali, ako mene pitate, i taj proces je stao.

Onda, on sam namešta neke stvari. Videli ste taj išarani voz. Taj voz, naravno da ga je on izmislio, da li neko pretpostavlja da je Marko ?uri? to izmislio? Taj oki?eni voz sa freskama, njemu je trebao za nešto drugo. Trebalo mu je da taj voz krene ka Mitrovici, da se onda dogovori sa Ta?ijem (Hašim) da on kao pokrene nekakve Rosu jedinice.

Onda ja otvorim televizor, ne znam ni šta se dešava, i ?ujem: “Niko ne?e više ubijati srpsku decu!” Kažem, šta se dešava, kakva srpska deca? Zatim pogledam voz koji je on našarao i poslao tamo i da, naravno, nema nikakve srpske dece.

Preferiram poziciju Jankovi?a

RSE: Vesna vi ste sami u jedom intervjuu od pre mesec i po dana, u Vremenu, rekli da se, kad imate takvo politi?ko siromaštvo u Srbiji, onda i oni iz Evrope uhvate za tog jednog autokratu, ne upuštaju?i se u to šta radi kod ku?e jer bar ne?e ratovati, kakav takav mir ?e biti, a nemaju ni zamenu za njega. Rekli ste i sami, dakle, da trenutno nemaju zamenu za njega.

Peši?: Nije re? o zameni za njega, ne radi se o njemu kao nekakvom pojedincu.

RSE: O njemu i njegovoj politi?koj opciji.

Peši?: Ako imate stranke, o kojima smo malopre govorili, koje su uglavnom propale, a govorili smo i o tome zašto su propale i ako na njih pogleda neko u inostranstvu, vide?e da su to stranke koje imaju pet-šest posto glasova, dakle, nemaju neku drugu ve?u i zna?ajniju grupaciju kao zamenu za njega. Ja sam na to mislila, nisam mislila na individue.

Me?utim, sada kada je re? o predsedni?kim izborima, to uopšte ne važi, to da za njega nemaju zamenu. Vidite, i ovaj Preleta?evi? je postao popularan. Kad se radi o ovim predstoje?im izborima – zbog toga su oni važni – jedino na njima mora da se izabere imenom i prezimenom odre?ena individua. Prema tome, mi sad imamo predsedni?ke kandidate, koji su po mom mišljenju sasvim pristojni kandidati, a na ovim izborima je glavno pitanje kredibilitet.

Zahvaljuju?i tom kredibilitetu je, po mom mišljenju, iskora?io Saša Jankovi?; on nije neko ko obe?ava da ?e nešto da uradi, pa da izlazi sa nekakvim programom, nego se on jedno vreme suprotstavio vlasti, vršio svoju dužnost, a pokazalo se da je u svim autokratijama klju?no pitanje vladavina zakona i vladavina prava, što je on štitio od vlasti. Prema tome, on se tome suprotstavio.

U ovoj nestašici, kad ve? o tome govorimo, mi imamo neke dosta pristojne kandidate. Na kraju krajeva, i Vuk Jeremi? je takav. Preferiram poziciju Jankovi?a, ali smatram da imamo dva relativno ozbiljna kandidata, koji bi mogli da budu sasvim pristojni predsednici Republike.

RSE: A ako to ipak bude Vu?i?, šta nas ?eka? Šta da radi opozicija?

Peši?: Ne treba ja da opisujem to. Opozicija ?e da radi ovo što je dosad radila. Ali, sada nam predstoje predsedni?ki izbori koji su izuzetno važni. Ovoga puta je vrlo važno, klju?no, da se glasa protiv Aleksandra Vu?i?a. Mi nikada takvog manijaka, takvog vladara, na vlasti nismo imali. Ve?ina tih kandidata koji su se kandidovali za predsednika bolji su kandidati od Vu?i?a.

Prema tome, glas protiv je ovoga puta veoma važan. Uzela sam Sašu Jankovi?a za one koji su se pasionirali, takav na mene otisak ostavljaju, da ho?e da to bude i ZA. On je to ZA donekle zaslužio, tim svojim prethodnim radom. Znaju šta je on i šta zastupa i šta je branio, a to je dobra kvalifikacija za predsednika države. Možda da je predsednik Vlade, to bi bilo drugo, ali za predsednika Republike, neko ko ho?e, pre svega, da vodi brigu o pravnoj državi i o ure?enju države, onda je to kandidat i ZA.

Prema tome, ne bih pred same izbore to završila u nekom potpuno pesimisti?kom tonu. Na kraju krajeva, ne znamo kako ?e ta stvar da se završi. Ja kada god pitam i razgovaram sa ljudima, verujte, nikada nikoga nisam ?ula da ?e da glasa za Vu?i?a.

RSE: Verujete da ?e biti drugog kruga i da bi to bio uspeh opozicionih kandidata?

Peši?: Mislim da je to ?itava strategija opozicije, iako se oni nisu sastali i napravili neku zajedni?ku strategiju. Ona se na neki na?in podrazumeva, a podrazumeva se i to da se o?ekuje što ve?a izlaznost. Imam sada priliku da pozovem gra?ane da zaista uzmu situaciju u Srbiji krajnje ozbiljno, da se uopšte ne šale sa ovim izborima jer ina?e propuštamo zaista veliku šansu.

Zna?i, treba po svaku cenu iza?i na ove izbore i glasati za opozicionog kandidata. Predlažem da to bude jedan od ove dvojice, Saša Jankovi? ili Vuk Jeremi?. Ta dva kandidata imaju najve?i procenat glasova. Naša strategija je da ubacimo jednog od ove dvojice, jer oni imaju najve?e rejtinge, da pošto poto u?u u drugi krug, a kada u?u u drugi krug, mi smo ve? naneli jedan udarac Vu?i?u koji ho?e da pobedi ve? u prvom krugu.

A zašto? Upravo se vra?amo na ono pitanje koje ste vi postavili – Evropa i mi, nema nikoga da zameni postoje?u vlast, siromaštvo stranaka i alternativa. Zato što ako Vu?i? pobedi u prvom krugu, onda on i napolju, a i pred našim gra?anima, izlazi i kaže: ovde alternative nema.

Uvek je bilo drugog kruga predsedni?kih izbora, izuzev 1990. godine, mislim, na prvim izborima, kada je Miloševi? pobedio u prvom krugu. Ve? na slede?im, ako se se?ate, protivkandidat Milan Pani? je ve? naterao Miloševi?a u drugi krug.

Prema tome, za nas gra?ane je pitanje drugog izbornog kruga veoma važno: da se pokaže da imamo nekakvu snagu da možemo da se izborimo sa ovom strašnom situacijom u kojoj smo se našli.

A pominjem ova dva kandidata zato što su oni prema podacima kojima raspolažemo – ne mislim na one koji su namešteni i koji daju nekakve agencije koje više nemaju nikakav ugled – recimo, kod Nove srpske politi?ke misli, mislim da oni ne lažiraju te podatke, možda oni nisu ta?ni, ali ne štimuju ih namerno, ova dva kandidata su odsko?ila od drugih.

Ljudi iz straha ne govore kome ?e dati glas

RSE: Istraživanja koja nam se podme?u svaki dan, daju ogromnu prednost Vu?i?u, ali neki ozbiljni istraživa?i kažu da ne baš zanemarljiv broj gra?ana ne?e da odgovori na pitanje za koga ?e glasati.

Peši?: Pre ovog razgovora sa vama, ja sam se konsultovala sa odre?enim istraživa?ima u koje imam poverenje da ne štimuju i da ne lažu. Otprilike stvar stoji ovako: ta?no je to da Vu?i? ima zna?ajnu prednost u bira?kom telu. Ali, iako to tako izgleda na prvi pogled, pokazuje se da 20 posto ljudi ne?e da kažu za koga ?e da glasaju. To nisu oni koji kažu da ne?e iza?i na izbore, nego koji kažu da ?e iza?i na izbore, ali ne?e da kažu za koga ?e glasati.

Taj isti podatak sam videla i kod Sre?ka Mihailovi?a u Demostatu. On je u telefonskoj anketi imao 1.200 ispitanika, me?utim 80 posto nije htelo da mu odgovori za koga ?e glasati, pa je morao više od 6.000 telefona da okrene da bi dobio uzorak od 1.200 ljudi. Zna?i jedan veliki broj ljudi ne?e da se izjasni u tim anketama, verovatno zbog velikog straha koji postoji. Pošto ?e oni iza?i na izbore, postoji odre?ena mogu?nost da do?e do iznena?enja i zbog toga nervoza kod Vu?i?a jer i on sigurno ima iste te podatke o kojima sada govorim.

RSE: Ukoliko bi opozicioni kandidat postao predsednik, verujete li da bi Vu?i? dao ostavku na premijersko mesto, kao što je obe?ao, da mu se ne bi “zvocalo” sa Andri?evog venca?

Peši?: Problem sa Vu?i?em je to što on ne zna šta je istina, a šta laž. On je potpuno amoralna osoba. Gledala sam sa ga na Televiziji Vojvodine sa Zoranom Panovi?em. On za Sašu Radulovi?a iz ?ista mira izjavi da ga je otpustio iz vlade zato što je krao. To je nezamislivo! Možete li, recimo, da zamislite da Tereza Mej, britanska premijerka, kaže za nekog poslanika ili ministra da je krao?!

Šta ?e on da radi? Pa, on je deset puta rekao da se nikada ne?e kandidovati za predsednika Republike. Pošto je on nezasit vlasti i fotelje, od koje ne može da se odvoji, i to ne od jedne, nego od svih fotelja mesnih zajednica, pa na dalje, ne možete da predvidite da ?e da da ostavku na ovo mesto. Mislim da ?e i dalje da se kompromituje, pošto ?e sigurno biti jedan takav period da ?e biti istovremeno i premijer i predsednik.

Ne znam kakav ?e galimatijas tu da napravi, ali on je rekao da ?e, ukoliko izgubi predsedni?ke izbore, dati ostavku na premijersko mesto, pa ?e onda i?i parlamentarni izbori. Mada, ja mu ne verujem ništa. Zašto bi neko bilo šta poverovao u ono što on obe?eva?

(Branka Trivi? / Foto: Vesna An?i?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!