VESNA PEŠIĆ: Nacionalizam mora da bude savladan

23 Aug 2011

Srbija će biti naterana da definitivno zatvori pitanje svojih granica. Srpski nacionalizam mora do kraja da bude savladan da bi Srbija ušla u Evropu

“Nesporno je da Srbija i dalje destabilizuje region, pre svega tako što održava stanje ‘razvaljene Bosne’, i što pokušava da u Crnoj Gori održava nade da ?e se ona vratiti pod okrilje ‘srpstva’, a to se ?ini najviše preko Srpske pravoslavne crkve, opozicije i direktnim pritiscima”, kaže u intervjuu za portal Autonomija Vesna Peši?, nezavisna narodna poslanica, koja je donedavno bila predsednica Politi?kog saveta LDP-a, stranke koju je napustila u aprilu ove godine.

Ona smatra da „srpski nacionalizam mora do kraja da bude savladan da bi Srbija ušla u Evropu”, i da su “srpske nacionalne ideje” same po sebi suprotne evropskim idejama, standardima, a i odlukama velikih sila da su granice na Balkanu iscrtane.

“Nije isklju?eno da ?e Tadi? kod Angele Merkel izdejstvovati blaže povla?enje u Srbiju i manje napadno prihvatanje kosovske realnosti. Možda ?e izdejstvovati da proces bude razvu?en, a tome ?e služiti nastavak dijaloga sa Prištinom, toliko da se reše zapaljivi problem kao što je carina i, donekle, sever Kosova. Ali, om?a ?e se i dalje stezati i verovatno ?e ga EU pustiti da pro?e izbore sa statusom kandidata (datum za pregovore ne?e biti dobijen), a onda ?e, uz stalni pritisak, Srbija biti naterana da definitivno zatvori pitanje svojih granica”, kaže Peši?.

Naša sagovornica je bila dugogodišnja predsednica Gra?anskog saveza Srbije i osniva?ica Centra za antiratnu akciju, kao i jedna od vo?a Koalicije Zajedno. Posle 2000. godine nalazila se na mestu ambasadorke Srbije i Crne Gore u Meksiku.

Pretpostavka koju ste nedavno izneli u autorskom tekstu “Zašto Tadi? i DS prete Evropskoj uniji?” (objavljen na sajtu Peš?anika) glasi, ako sam dobro razumeo, da je zbog pogrešne politike “i Evropa i Kosovo” Tadi? sebe doveo u poziciju “ako uzmeš, kaja?eš se, ako ne uzmeš, kaja?eš se”. Isklju?ujete li mogu?nost da politika sadašnje vlasti, kao ni prethodne, nikada nije iskreno bila proevropska? Odnosno, da možda Kosovo može da bude dobar alibi za odustajanje od evropskog puta one dominantne elite u Srbiji koja Evropu zapravo nikada nije ni želela?

– Ne, nije to u pitanju, nije Kosovo izgovor za Tadi?a da Srbija ne stigne u Evropsku uniju. On ho?e da Srbija postane ?lan EU, ali ne uspeva da se otrgne od srpskih nacionalnih ideja, na kojima je, u kombinaciji sa proevropejstvom, napravio veliki politi?ki uspeh: dva puta pobedio na izborima za predsednika i kona?no uspeo da deklasira Srpsku radikalnu stranku i Koštunicu. Sad nije lako re?i “šalio sam se za Kosovo”, ili “pogrešio sam” kada je Demokratska stranka glasala za Ustav u kome je zapisano da je Kosovo deo Srbije. Tako bi izgubio glasove, a izbori su na pragu. Suština problema u Srbiji je to što su srpske nacionalne ideje, ako se zadrže u bilo kojoj formi – velikosrpskoj ili samo na “kosovskom zavetu”, same po sebi suprotne evropskim idejama, standardima, a i odlukama velikih sila da su granice na Balkanu iscrtane.

Kako ?e se najnovija prekompozicije evropske politi?ke mo?i, koja je usledila kao posledice ekonomske krize, u EU i celom svetu, odraziti na samu Srbiju? Da li ?e EU i dalje imati razumevanje za politiku “strašila” (ako ne mi, onda ?e na vlast do?i radikali)?

– Nije isklju?eno da ?e Tadi? kod Angele Merkel izdejstvovati blaže povla?enje u Srbiju i manje napadno prihvatanje kosovske realnosti. Možda ?e izdejstvovati da proces bude razvu?en, a tome ?e služiti nastavak dijaloga sa Prištinom, toliko da se reše zapaljivi problem kao što je carina i, donekle, sever Kosova. Ali, om?a ?e se i dalje stezati i verovatno ?e ga EU pustiti da pro?e izbore sa statusom kandidata (datum za pregovore ne?e biti dobijen), a onda ?e, uz stalni pritisak, Srbija biti naterana da definitivno zatvori pitanje svojih granica. Tek tada ?e ozbiljno biti spremna da u?e u EU i takvom ?e biti vi?ena i u EU. Da se vratim na suštinu: srpski nacionalizam mora do kraja da bude savladan da bi Srbija ušla u Evropu.

U javnosti smo ?esto slušali teoriju o “velikoj koaliciji”, DS-a i SNS-a. Neki su tu mogu?nosti isklju?ivali. U Srbiji smo bili svedoci raznih politi?kih “iznena?enja”, da li bi ovo moglo biti jedno od tih?

– Ako pritisak iz EU bude ve?i oko Kosova, odnosno ako se na dnevni red stavi sever Kosova (rešavanje problema severa Kosova i njegova integracija u kosovsko društvo), onda postoji šansa da Tadi? napravi dogovor sa Nikoli?em. Naime, ukoliko bi Tadi? bio prinu?en da se brže povla?i sa Kosova, ali i da napušta nacionalne snove u odnosu na BiH i Crnu Goru, u tom slu?aju bi mu odgovarao Nikoli?, koji me?u bira?ima ima jak nacionalni imidž. Zajedni?ki s njim lakše bi pregurao izbore ako bi pritisci spolja bili jaki, lakše nego sa izrazitim proevropejskim strankama, koje se smatraju nedovoljno patriotskim. Ne zaboravite da je politiku “i Evropa i Kosovo” preuzeo i Toma Nikoli?, a pri tom ima i otvorenu kartu – borba protiv korupcije, iako znamo da ne?e ništa uraditi po tom pitanju. To mu daje prili?ne šanse na slede?im izborima. Verovatnije je ipak da ?e se politika “klackalice” nastaviti i da ?e Tadi? praviti koalicijju sa tzv. proevropskim strankama (LDP, SPO, LSV i manjine). Ovo su samo naga?anja, a razvoj doga?aja ?e pokazati koja je od ovih pretpostavki realna. Naravno, najgora kombinacija bi bio neo?ekivano dobar rezultat Nikoli?a na izborima, koji bi pravio koaliciju sa Koštunicom i Veljom Ili?em. To bi bio veliki korak unazad.

Nedavno je u izveštaju Helsinškog odbora za ljudska prava iznesena bojazan da bi Srbija mogla da bude okrivljena za “konsekventnu destabilizaciju” regiona. Da li po vama Srbija svojom politikom destabilizuje region? Ako to radi, u ?emu je njen interes, a ako ne, zašto se sti?e utisak da to radi?

– Nesporno je da Srbija i dalje destabilizuje region, pre svega tako što održava stanje “razvaljene Bosne”, i što pokušava da u Crnoj Gori održava nade da ?e se ona vratiti pod okrilje “srpstva”, a to se ?ini najviše preko Srpske pravoslavne crkve, opozicije i direktnim pritiscima. Ne treba da nas zavara približavanje s Hrvatskom, dobra saradnja, pa ?ak je tu zapo?eo i process pomirenja… Tome smeta još samo velika proslava Oluje i oko toga ?e morati da padne neki dogovor…

Srbija ina?e u tome što se radi nema nikakav realan interes, jer njeni gra?ani izumiru u bedi. Re? je o jednoj opsesiji teritorijama koja je užljebljena u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zato su srpske nacionalisti?ke ideje teško izle?iva bolest. Podržava ih od po?etka crkva.

Neki analiti?ari smatraju da Srbija danas sprovodi istu politiku kao Miloševi? devedesetih, ali “druga?ijim sredstvima”. Da li je to preteška ocena?

– Ne volim da se razli?ite situacije poistove?uju, ne zato što bih ja da ublažim ocenu Srbije, nego zato što težim da što ta?nije razumem situaciju i kako se ona menja. Nesporno je da ideologija nacionalizma slabi, da su danas ratovi nemogu?i, da se ideje Miloševi?a ne mogu ostvariti nikakvim sredstvima – srpska nacionalna ideja je ve? propala. Nju su, paradoksalno, pobedila dva fenomena – korupcija i siromaštvo. Naša politi?ka klasa se pokazala toliko alavom za materijalnim dobrima, pa su joj njeni privatni interesi postali najvažniji, a “patriotizam” služi samo kao pokri?e; na drugom kraju socijalne strukture nalaze se siromašni, a to je danas i srednja klasa. Na srpske nacionalisti?ke avanture oni ne?e više pristati. Nemaju kud, ne mogu da održavaju iluziju o Kosovu, kad ni sami sebe ne mogu više da održe.

Na kraju, ?esto ?ujemo od odre?enog kruga intelektualaca da trenutno društvo predstavlja ve?u branu promeni lika i imidža Srbije i njenim evropskim integracijama, nego što su to politi?ari. Neko? je bilo obrnuto. Sve u svemu, kako se može promeniti samo društvo? Da li je ta bitka izgubljena, s obzirom da su primetne i mnoge retrogradne pojave?

– Možda je ?ak i obrnuto, možda društvo zna da je nacionalizam propao, jer ljudi više nemaju ni najmanje poverenja u vlast i zapali su u ogromne probleme preživljavanja. Društvo može da se menja samo tako što ?e napredovati u svim sferama paralelno: što ?e unaprediti svoju ekonomiju i imati od ?ega pristojno da živi, a kad ima od ?ega da se živi, narod nije više raspoložen za avanture, niti da sledi lude vo?e, nego postaje racionalan, više bira i osetljiviji je na racionalne argument. Naše društvo je još uvek u velikoj meri “selja?ko”, a to zna?i neurbano, zaostalo, tradicionalno, zatucano i neobrazovano… Mora da se smanji udeo “selja?kog”, a poljoprivreda unapredi i modernizuje. U kontekstu otpora održavanju gej parade, tradicionalisti?ki narod i onaj pod uticajem crkve, protivi se gej paradi. A sada pred izbore, politi?ari su manje skloni da brinu za ljudska prava, a više ih interesuju glasovi. Važna im je i crkva, a ona je tu glavna. U Srbiji dominira jedna veoma retrogradna crkva, kakva je Srpska pravoslavna crkva. Ona za 600 godina nije izgovorila nijednu novu re?. Moramo da poja?amo ateizam u društvu, baš zato što je dominantna crkva toliko konzervativna da nam ne da da dišemo.

Nedim Sejdinovi?
(Foto: Medija centar Beograd)

Podelite ovu stranicu!