Veselinović: Rešiti otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije

26 Feb 2011

Srbi i Hrvati treba trezveno da razgovaraju o istoriji, kako im se ne bi desilo da ponavljaju greške iz prošlosti

Predsednik parlamentarne grupe prijateljstva Skupštine Srbije i Hrvatskog sabora Janko Veselinovi? izjavio je u Zagrebu da otvorena pitanja izme?u Hrvatske i Srbije moraju da se rešavaju kako bi se predupredili sukobi u budu?nosti.

“Otvorena pitanja treba raš?istiti dok su uslovi za to pozitivni. To je preduslov da se izbegnu sukobi u budu?nosti, da naša deca žive normalno i da naši narodi žive u prijateljskim odnosima”, rekao je Veselinovi? na promociji Zbornika “Hrvatsko-srpska saradnja u politici i kulturi u 20. veku” u Srpskom kulturbom društvu “Prosvjeta” u Zagrebu.

Naveo je da izme?u Srbije i Hrvatske postoji saradnja na razli?itim poljima, ali je dodao da postoje i otvorena pitanja u brojnim oblastima, poput pitanja granica, povratka izbeglica, sukcesije, tužbe Hrvatske protiv Srbije pred Me?unarodnim sudom pravde, pitanja nestalih lica.

On je ocenio da odnosi izme?u dve zemlje u poslednjih godinu dana idu uzlaznom linijom, ali je dodao da se u poslednje vreme u pojedinim medijima mogu videti stvari koje podse?aju na devedesete godine 20. veka, odnosno da se ponegde može uo?iti ja?anje nacionalizma.

Veselinovi? je rekao da treba vise govoriti o pozitivnim primerima saradnje izme?u dve zemlje, a manje o negativnim.

Prema njegovim re?ima, Srbi i Hrvati treba trezveno da razgovaraju o istoriji, kako im se ne bi desilo da ponavljaju greške iz prošlosti.

“Bilo je žrtava na obe strane, a krivica za ratne zlo?ine je pojedina?na i ona se ne može predstavljati kao das u celi narodi krivi za po?injene zlo?ine”, rekao je Janko Veselinovi?, koji je poslanik u Skupštini Srbije.

Davor Paukovi? iz hrvatskog Centra za politološka istraživanja kritikovao je pojedine politi?are koji još uvek manipulišu nedavnom prošloš?u.

On je kritikovao i izjavu ministra za dijasporu Srbije Sr?ana Sre?kovi?a, koji je kazao da Srbi treba da budu konstitutivni narod u Hrvatskoj. Paukovi? je rekao da u gra?anskim državama svi gra?ani, bez obzira na njihovu nacionalnost, treba da budu konstitutivni i ocenio da izjave poput Sre?kovi?eve ne doprinesu normalizaciji odnosa izme?u dve države.,

Istori?ar iz Novog Sada Darko Gavrilovi? rekao je da o traumati?nim iskustvima iz nedavne prošlosti treba govoriti kroz dijaloge nau?nika i politi?ara iz Srbije i iz Hrvatske.

Predsednik “Prosvjete” ?edomir Višnji? rekao je da su hrvatsko-srpski odnosi dinami?ka osnova stabilnosti prostora jugoisto?ne Evrope.

Promociji zbornika prisustvovao je i ambašador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vuki?evi?.

Zbornik koji je sino? predstavljen u “Prosvjeti” proizašao je iz srpsko-hrvatskog nau?nog skupa, koji se svake godine organizuje u Golubi?u kod Obrovca u Hrvatskoj.

Najavljeno je da ?e ovogodišnji, ?etvrti po redu skup u Golubi?u, biti posve?en 20. godišnjici po?etka rata u Hrvatskoj.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!