Veljović obećao da će policija uhapsiti krivce za napade

19 Oct 2014

Incidenti štete interesima države

Direktor policije Milorad Veljovi? obe?ao je danas u Novom Sadu da ?e policija vrlo brzo prona?i vinovnike napada na albanske pekare i poslati?arnice u tom gradu.

“Želimo odavde da pošaljemo jasnu poruku da ne?emo tolerisati ugrožavanje bezbednosti gra?ana, bez obzira na njihovu nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost i da ?e policija vrlo brzo prona?i vinovnike ovih doga?aja i privesti ih licu pravde”, rekao je Veljovi? novinarima.

Veljovi? je istakao da ovakvi incidenti štete interesima države i da je zato prioritet policije i u Novom Sadu i u celoj Srbiji da se ovi doga?aji što pre rasvetle, da po?inioci budu najstrožije kažnjeni i da se obezbedi puna li?na i imovinska sigurnost svakog gra?anina.

“Novi Sad je jedan miran grad i ube?en sam da ovakvi ekscesi ne mogu poremetiti stabilan zajedni?ki život gra?ana i dobre me?unacionalne odnose. Jednostavno, mi moramo garantovati i kao policija i kao država bezbednost svakog gra?anina i Novog Sada i cele Srbije, bez obzira na nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost”, poru?io je Veljovi?.

Dodao je da je tokom ju?erašnjeg dana na poligrafsko testiranje privo?eno više osoba i da se istraga i dalje intenzivno sprovodi.

Novosadska policija je danas saopštila da je rasvetlila no?ašnji napad na jednu poslasti?arnicu u Be?eju koja je u vlasništvu meštanina albanske nacionalnosti.

Zbog sumnje da je betonskom kuglom razbio staklo na izlogu poslasti?arnice, policija je saslušala 18-godišnjeg Be?ejca, a nadležno tužilaštvo kvalifikovalo je ovaj doga?aj kao krivi?no delo uništenje i ošte?enje tu?e stvari.

Gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? najoštrije je osudio poslednje incidente u gradu i izrazio je uverenje da ?e policija vrlo brzo prona?i neodgovorne pojedince i da ?e oni biti procesuirani u skladu sa zakonom.

“Ljubav prema svom gradu i svojoj državi se ne pokazuje tako što bacite ciglu na komšijin prozor, ti ljudi žive ovde i rade zajedno sa nama, pla?aju poreze i zapošljavaju druge ljude i ništa niste pomogli Srbiji niti ste pokazali da volite Novi Sad, ako nešto tako uradite”, poru?io je Vu?evi?.

On je pozvao politi?are da vode ra?una kakve izjave daju i da ne pokušavaju da dobiju jeftine politi?ke poene.

“Ovo nije tema za stran?arenje, ve? prilika da pokažemo da su svi gra?ani u Srbiji jednaki pred Ustavom i pred zakonom”, kazao je Vu?evi?.

Veljovi? je u poseti Novom Sadu bio sa šefom Kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivanom Risti?em, a razgovarali su i sa na?elnikom novosadske policije Sinišom Radakovi?em.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!