Veliki antifašistički skup u Novom Sadu

23 Oct 2014

Većina u jednoj zemlji odgovorna je za manjinu

Oko 1.500 gra?ana Novog Sada i drugih gradova, kao i aktivista nevladinih organizacija, u?estvovalo je na današnjem velikom antifašisti?kom skupu u Novom Sadu, sa kojeg je poru?eno da je “ve?ina u jednoj zemlji odgovorna za manjinu i treba da ih zaštiti”.

Skup je organizovan zbog napada na objekte gra?ana albanske nacionalnosti nakon nereda na utakmici Srbija-Albanija, kao i zbog poja?anog delovanja desni?arskih i fašisti?kih organizacija u Srbiji i Vojvodini.

Predstavnik Vojvo?anskog gra?anskog centra Željko Staneti?, poru?io je sa skupa da fašizam u Novom Sadu prepoznaje svakodnevno, jer Kulturni centar Novog Sada vodi “?ovek koji je u sva?i sa umetnoš?u i kulturom, jer je romskom paru oduzeto dete zato što nije bilo dovoljno tamno, jer su oterani mladi stranci i razbijani prozori Omladinskog kluba CK13”.

“U poslednje vreme fašizam je prosipan sa stranica novina, iz glava raznih politi?ara, i onda se prelio na radnje naših komšija. Zato ja danas nosim majicu ‘ne diraj mi komšiju’ i to je moja osnovna poruka sa ovog skupa”, kazao je Staneti?.

Novinar Teofil Pan?i? rekao je da ne veruje da aktuelna vlast iskreno stoji iza antifašisti?kih vrednosti, jer kada se pojavi povod za masovan protest gra?ana kakav je danas održan u Novom Sadu, ona “nikada ne radi ono što je njena dužnost”.

“Ne verujem njihovom deklarativnom i ulickanom antifašizmu, antifašizmu koji nije potkrepljen sopstvenom biografijom, ne verujem antifašizmu ?etni?kog vojvode, ni ?oveka koji je izjavljivao da za jednog našeg treba ubiti 100 njihovih, ko god bili naši i njihovi”, kazao je Pan?i?.

On je upozorio da je ista situacija i u gradskoj vlasti u Novom Sadu, jer je deo vladaju?e ve?ine stranka Tre?a Srbija, koja se prema njegovim re?ima “javno hvali svojim vezama sa ekstremno desni?arskim partijama širom Evrope”.

Ana lalic“Ne mogu da verujem vlasti ni na državnom ni na lokalnom nivou, koja u svakom trnutku potvr?uje sve suprotno, i zato je važno da pustimo glas i ne dozvolimo joj da kidnapuje pojam antifašizma i radi sa njim šta ho?e, jer tako dopuštamo da ispadnemo budale”, dodao je Pan?i?.

Predstavnica organizacije Žena u crnom Marija Perkovi?, poru?ila je da, nakon sedam godina kada je u Novom Sadu održan sli?an antifašisti?ki skup, gra?ani ponovo moraju da protestuju iako se garnitura vlasti sada promenila.

“Iako se stranke menjaju, ista ideološka matrica, zapo?eta pred ratove u bivšoj Jugoslaviji, i dalje opstaje i sve je ?vrš?a. I aktuelna vlast i opozicija štite isklju?ivo svoje strana?ke interese i interese ekonomske elite”, poru?ila je Perkovi?.

Ona je rekla da i vlast i opozicija “vitlaju” nacionalisti?kom ideologijom uz pomo? Crkve, i “time osnažuju profašisti?ke snage, koje ugrožavaju ljude druga?ijeg imena, seksualnosti, boje kože, vere ili politi?kog mišljenja”.

Upozorila je, da je za napad na Albance proteklih dana u Vojvodini kriv sistem, odnosno kapitalizam, koji proizvodi “ratove me?u ljudima, polovima i protiv radni?ke klase”.

“Da li imamo dovoljno smelosti da kažemo da je fašizam dete kapitalizma. Ko ne želi da govori o kapitalizmu, mora da ?uti i o fašizmu. Da li imamo smelosti da izaberemo demokratski socijalizam”, zapitala je Perkovi?.

Skupu su se pridružili i Aktivisti Panonske aktivisti?ke organizacije PAOR koji su oko devet ?asova ujutro krenuli peške iz Zrenjanina u Novi Sad, aktivisti i gra?ani iz Beograda, Sombora i drugih gradova Vojvodine.

Antifa racijaSedam nevladinih organizacija iz Vršca tako?e je organizovalo protestu šetnju zbog napada na pekare u Vlasništvu Albanaca u toj opštini, ?ime su se želeli pridružiti protestu u Novom Sadu.

Skup u Novom Sadu organizovala je koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina, a na njemu je obeležena i 70. godišnjica oslobo?enja Novog Sada od fašizma polaganjem venca na Spomenik žrtvama racije.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine Centar za regionalizam, Gra?anska akcija Pan?evo, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zelena mreža Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva, Gra?anski fond Panonija, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interkulturnu komunikaciju, Vojvo?anski gra?anski centar.

U?esniku skupa oteta zastava Vojvodine

Jednom od u?esnika skupa u toku šetnje dva mladi?a otela su zastavu Vojvodine iz ruke.

Oni su se potom udaljili, uz nacisti?ki pozdrav.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!