Veliki antifašistički skup u Novom Sadu 23. oktobra

19 Oct 2014

Huliganska Vlada Srbije

Nevladine organizacije i gra?ani Novog Sada najavili su da ?e u ?etvrtak, 23. oktobra, organizovati veliki antifašisti?ki skup u tom gradu, kako bi izrazili protest zbog napada na pekare i poslati?arnice ?iji su vlasnici Albanci.

Organizacijom protestne šetnje koordinira?e koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina, a javnost ?e uskoro biti obaveštena o detaljima, re?eno je na tribini u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, na kojoj se veliki broj govornika obra?ao pozdravom “Smrt fašizmu”.

Datum za šetnju odabran je jer se 23. oktobra obeležava 70 godina oslobo?enja Novog Sada od fašizma.

Oko stotinu u?esnika tribine “Gra?anska solidarnost – gra?anski otpor” usvojili su proglas u kojem su od Vlade Srbije zatražili da pod hitno preduzme sve potrebne mere i zaštiti predstavnike nacionalnih manjina u Vojvodini, koji su meta nasilja i divljanja ekstermisti?kih i profašistickcih grupa.

“Ukoliko Vlada Srbije ne preduzme ništa da zaustavi nasilje, bi?e jasno da ona na neki na?in stoji iza njega”, navodi se u tekstu proglasa.

U?esnici tribine pozvali su gra?ane Vojvodine da uzmu u zaštitu ugrožene komšije, jer je jasno da ne postoji spremnost vlasti da ih zaštiti.

Oni su pozvali medije da odmah prekinu da vode huška?ku i nacionalisti?ku ure?iva?ku politiku te da moraju da budu svesni da su doprineli nasilju i zlu.

Gradjanski otporU?esnici tribine su se dogovorili da ?e organizovati gra?anske akcije u znak protesta protiv eskalacije ekstermizma i fašizma, kao i akcije gra?anske solidarnosti sa ugroženim Vojvo?anima.

Novinski pisac Teofil Pan?i? rekao je da razbijanja pekara i poslasti?arnica po Vojvodini, kao i napad na džamiju u Subotici nisu nikakve spontane akcije, ve? su koordinisane iz nekog centra koji raspolaže spiskovima gra?ana i njihove nacionalne pripadnosti.

On je ocenio da je vlast u Srbiji “huliganska” i da je dala “huliganski odgovor” na trivijalnu provokaciju na fudbalskoj utakmici Srbija – Albanija.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov rekao je da Vojvodina nije slu?ajno odabrana za eskalaciju nasilja prema pripadnicima nacionalnih manjina, jer je cilj da se “udari šamar?ina” vojvo?anskoj multietni?nosti i toleranciji.

Filozof Dragan Prole rekao je da gra?ani moraju da se samoorganizuju po sistemu civilne zaštite  i da zaštite svoje komšije, ukoliko to policija ne može i ne želi da uradi.

Kulturološkinja Aleksandra ?uri? Bosni? ocenila je da je na delu zakon odmazde, koji može da eskalira i pre?e u organizovano nasilje i progon.

U?esnici tribine predlagali su razli?ite vrste gra?anskih akcija i dogovoreno je da se sve akcije koordiniraju i osmisle.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!