Velika pobeda evropske Vojvodine

25 May 2008

Prema preliminarnim rezultatima izbora za Skupštinu Vojvodine, stranke koje se zauzimaju za što bržu integracij…

Ko ?e nositi vojvo?ansku zastavu?Prema preliminarnim rezultatima izbora za Skupštinu Vojvodine, stranke koje se zauzimaju za što bržu integraciju u EU osvojile su i tre?i uzastopni mandat u pokrajinskom parlamentu.
Prvi mandat osvojila je koalicija DOS, koja je na izborima na jesen 2000. godine dobila 118 od ukupno 120 poslani?kih mesta.
U drugom mandatu ve?inu u Skupštini Vojvodine ?inili su Demokratska stranka sa 38 mandata, Savez vojvo?anskih Ma?ara sa 11, Pokret snaga Srbije sa sedam i koalicija “Zajedno za Vojvodinu–Nenad ?anak” sa šest mandata.
Tu koaliciju podržavalo je još nekoliko manjih stranaka i grupa gra?ana.
Prema preliminarnim rezultatima koje je ve?eras saopštio Pokrajinski odbor Demokratske stranke, “Lista za evropsku Srbiju, DS, G17 – Boris Tadi?” u budu?em sazivu parlamenta ima?e 64 od 120 mandata.
Srpska radikalna stranka ima?e 25 mandata, dok je u prošlom sazivu imala 35 poslanika.
Ma?arska koalicija ima?e devet poslanika, umesto 11, koliko je u prošlom sazivu samostalno imao Savez vojvo?anskih Ma?ara.
Prema preliminarnim rezultatima, koalicija “Zajedno za Vojvodinu–Nenad ?anak” ima?e šest mandata, umesto sedam koliko je imala do sada.
Šest mandata ima?e i Socijalisti?ka partija Srbije koja je u prošlom sazivu imala osam poslanika.
Pokret snaga Srbije ne?e imati poslanike u novom sazivu, a Liberalno–demokratska posta?e parlamentarna stranka u Vojvodini i ima?e jednog poslanika.
Koalicija DSS–NS ima?e šest poslanika, a DSS je samostalno u prošlom sazivu imao pet poslanika.
Grupe gra?ana dok ?e u ovom sazivu Skupštine Vojvodine imati ukupno pet mandata.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!