Vašington post: Da li je izbor Ane Brnabić samo predstava

27 Jun 2017

"Izbor Ane Brnabić je samo poslednji primer Vučićeve strategije 'taktičke evropeizacije', u kojoj se on praznim obećanjima drži tzv. zapadnih vrednosti, dok urušava demokratske norme"

Predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? odlukom da za premijera predloži mladu LGBT ženu školovanu na Zapadu pokušao je da ubedi Brisel da je “pouzdani liberalni demokrata koji poštuje razli?itost i vrednuje toleranciju”, ali je “sada pitanje da li ?e iko to imenovanje uzeti ozbiljno”, ocenjuje danas Vašington post.

U tekstu pod naslovom “Gej žena naredni srpski premijer: da li je njen izbor samo predstava?” list navodi da su Vu?i?ev izbor smesta pohvalili zapadni mediji i me?unarodne diplomate, ali su pojedini posmatra?i skepti?ni tvrde?i da Srbija pokušava da uveri Zapad da podržava evropske vrednost prikrivaju?i trend rastu?eg autoritarizma.

List piše da je uloga predsednika u Srbiji pretežno ceremonijalna, ali da se o?ekuje da ?e Vu?i? nastaviti da drži dizgine vlasti. Vu?i? je to ?ak i rekao kada je najavio da ?e se Brnabi?eva fokusirati samo na ekonomiju, dok ?e bivši premijer Ivica Da?i? “suštinski voditi politi?ki deo vlade”, dodaje list.

Navode?i da je izbor Ane Brnabi? u parlamentu zbog njenog seksualnog opredeljenja danima bio pod znakom pitanja, Vašington post dodaje da se ?ini da je Vu?i? sakupio dovoljnu podršku, ali da je ipak široko rasprostranjena sumnja u to koliko ?e ona zapravo biti u stanju da postigne.

Koen Slutmeker sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu kaže da je izbor Ane Brnabi? samo poslednji primer predsednikove strategije “takti?ke evropeizacije”, u kojoj se on praznim obe?anjima drži tzv. zapadnih vrednosti dok urušava demokratske norme.

Nominacija Ane Brnabi? za premijera predstavlja pokušaj da se umiri zapadna javnost i da pruži argument za evropske komesare, kancelare i diplomate da on ne može biti toliko loš ako imenuje gej ženu za premijera, rekao je Slutmeker.

Imaju?i na umu slabost opozicije, evrokrate vide Vu?i?a kao najvažnijeg politi?ara u Srbiji i pretpostavljajuju da je on klju? za održanje mira u nemirnom regionu, piše Vašington post i dodaje da mnogi evropski politi?ari veruju da su bivši nacionalisti i mo?nici jedini lideri na Balkanu koji mogu sprovesti reforme koje su neophodne za ulazak njihovih zemalja u EU.

Direktor Centra za jugosito?ne evropske studije na Univerzitetu u Gracu Florijan Biber taj pristup naziva “stabilokratija”.

U slu?aju Srbije, evropski lideri prioritet daju delikatnim pregovorima sa Kosovom, kao i tome da privole Beograd da se pridruži zajedni?kim naporima da se preispita rastu?i uticaj Rusije u regionu. Ali ta strategija oslanjanja na jednu osobu nosi sa sobom rizik dugoro?ne štete po demokratiju i ve? ?ini da nekim ina?e proevropski orijentisanim Srbima postaje dosta EU.

Uz podse?anje da je prošlog petka Vu?i? priredio veliku proslavu povodom inauguracije koju je njegova partija uporedila sa sahranom maršala Josipa Broza Tita, list dodaje da je tradicija balansiranja izme?u Istoka i Zapada popualrna u srpskoj javnosti i da i Vu?i? voli da je imitira.

Vašington post dodaje da ?e Ana Brnabi? verovatno položiti zakletvu 30. juna uz mnogo manje fanfara i navodi da je jedan srpski portal sumirao o?ekivanja od njenog mandata tekstom pod naslovom “42 stvari koje ?e se promeniti u Srbiji sa gej premijerkom” gde je uz svaki broj prazan prostor osim uz 42 gde stoji “ništa”.

Njujork tajms: Izbor Ane Brnabi? za mandatara – ima neka kvaka

New York TimesTeško je re?i da je Srbija na dobrom glasu kada je re? o gej pravima, pa je odluka srpskog predsednika Aleksandra Vu?i?a da za mandatara imenuje Anu Brnabi?, 41-ogodišnju ženu koja ne krije da je lezbijka, zaprepastila i Srbe i posmatra?e sa strane, piše danas Njujork tajms.

U uvodniku pod naslovom “Napredak u gej pravima, ali postoji ‘kvaka'” list navodi da je izbor Ane Brnabi? dvostruki prvenac za Srbiju koju nikada nije vodila žena niti neko ko je otvoreno gej.

Ta nominacija tako?e ide na ruku Vu?i?evim politi?kim ambicijama, navodi Njujork tajms i dodaje da ima razloga za sumnju da je izbor Ane Brnabi? zapravo potez koji predstavlja mamac.

Mogu?e je da Vu?i? pokušava da umiri zabrinutost Evrope, dok se Srbija kre?e ka ?lanstvu u EU a on se i dalje umiljava Rusiji i ja?a srpsku vojsku, navodi list.

Njujorški dnevnik piše i da se još kada je Vu?i? podneo ostavku na mesto premijera da bi se kandidovao za pretežno ceremonijalnu funkciju predsednika sumnjalo da namerava da instalira marionetu za premijera i premesti centar mo?i u predsedništvo.

“Ako bi Ani Brnabi? bilo dopušteno da preuzme sva zakonska ovlaš?enja i da vodi vladu to bi poslalo snažan signal da je vreme za Srbiju i ostatak sveta da se odmaknu od starih predrasuda. Ali, taj cilj ?e biti žalosno kompromitovan ako gospo?a Brnabi? bude izabrana samo da bi postala oru?e jednog autokrate ili ako bude odba?ena daljim Vu?i?evim politi?kim ambicijama”, ocenjuje Njujork tajms.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!