Vasin: Vojvodina je bila pionir u borbi protiv porodičnog i rodnog nasilja

28 Nov 2016

"Naprednjaci" se opet kite tuđim perjem

Predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Miroslav Vasin kritikovao je danas vlast zbog izjava da se propisi koji podsti?u borbu protiv porodi?nog i rodnozasnovanog nasilja po prvi put usvajaju u Srbiji i podsetio da je Vojvodina u prethodnih desetak godina postigla zna?ajne rezultati u oblasti rodne ravnopravnosti i borbi protiv nasilja.

“U više navrata evropske institucije su isticale Vojvodinu kao evropsku regiju sa izuzetnim rezultatima u ovoj oblasti, a to je naglašavano i u izveštajima Saveta Evrope. Vojvodina je, izme?u ostalog, dobitnik nagrade Saveta Evrope za podsticanje ženskog preduzetništva i nagrade Komiteta za žene UN, koji je zna?ajnim sredstvima podržao projekat umrežavanja pravosudnih, zdravstvenih, policijskih, socijalnih i obrazovnih institucija u borbi protiv porodi?nog nasilja. Realizacija tog projekta ocenjena je najvišom ocenom, kako od UN, tako i od svih državnih institucija”, naveo je Vasin u saopštenju za javnost.

Miroslav Vasin bio je pokrajinski sekretar za priredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Naveo je da je Pokrajinska vlada svojevremeno sa Fondom B 92 podigla šest sigurnih ženskih ku?e, ?ime je Vojvodina je postala regija sa evropskim standardom broja sigurnih ku?a u odnosu na broj stanovnika.

“Pokrajinska vlada, jedina u Evropi, ve? dve godine izdvaja sredstva kojima zapošljava žene koje su žrtve nasilja, nakon njihovog napuštanja sigurnih ku?a. Ideja o otvaranji SOS telefona za žrtve nasilja u Beogradu je odli?na, ali mi smo takav telefon u Vojvodini otvorili još pre nekoliko godina. U poslednje tri godine svaki pokrajinski budžet je sadržavao rodnu komponentu, odnosno sagledavanje realizacije svakog projekta sa po?ednakim šansama za muškarce i žene”, rekao je Vasin.

Dodao je da je Pokrajinska vlada osnovala više od dve stotine seoskih udruženja žena, pomagali im, i na taj na?in zaštitili žene na selu.

“Predlozi svih zakona iz oblasti rodne ravnopravnosti i borbi protiv porodi?nog nasilja inicirani su odlukama Skupštine Vojvodine. Borbu za ravnopravnost muškaraca i žena u Srbiji nisu pokrenule politi?ari i politi?arke koji su sada na vlasti, nego pokojna Jelica Raja?i? ?apakovi? još 2002. godine, kada je osnovala Pokrajinski sekretarijat za pitanja rodne ravnopravnosti. Nadam se da ?e i sadašnja Pokrajinska vlada nastaviti sa ovakvom praksom”, poru?io je Vasin.

Srpska napredna stranka je u saopštenju za javnost ocenila Vasinove re?i kao “pateti?ne istupe” i dodala da je Vasinovo hvaljenje bivše Pokrajinske Vlade “izražajno besmisleno”, posebno kada se ima u vidu da je “baš ta vlada od strane gra?ana ocenjena kao katastrofalna”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!