Vasin: Vojvođanski model uključivanja Roma najbolji u Evropi

11 Jan 2012

Prilikom posete Evropskoj komisiji dobili smo uveravanja da je naš program uključivanja Roma u društvo najbolji u Evropi

Pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin izjavio je danas da je model uklju?ivanja Roma u društvo u Vojvodini prepoznat kao najbolji u Evropi.

„Prilikom posete Evropskoj komisiji dobili smo uveravanja da je naš program uklju?ivanja Roma u društvo najbolji u Evropi, a dobili smo i ponudu da svoj program prezentujemo i u drugim evropskim zemljama”, rekao je Vasin na konferenciji za novinare.

Objasnio je da je suština vojvo?anskog modela u tome da se, umesto getoizacije Roma, radi na „degetoizaciji” te nacionalne manjine. „Želimo da romska nacionalna zajednica zauzme svoje ravnopravno mesto u multietni?kom vojvo?anskom društvu. Mislim da u tome polako, korak po korak, i uspevamo”, kazao je Vasin.

Prema njegovim re?ima, Romi su decenijama bili zanemarivani, a njihovi specifi?ni problemi su „stavljani pod tepih”.

„Kada uspete da izmestite jedno romsko naselje i ljude preselite u normalne uslove stanovanja, još uvek ostane na stotine naselja gde to niste uradili, ali u jednom anselju ste ipak uradili. A nakon tog jednog, i?i ?e drugo, tre?e, peto, deseto…, i jednog dana ?emo mo?i da kažemo da smo sva romska naselja izmestili”, naveo je Vasin.

Dodao je da postoji na hiljade romske dece koja iz razli?itih razloga nisu motivisana da idu u škole. „Kada u jednoj godini uspete stotinak dece da motivišete i upišete u škole, napravili ste mali korak, ali ste po?eli da rešavate problem”, rekao je Vasin. Naveo je da pokrajina pomaže i desetinama romskih studenata da upišu fakultete i ocenio da se na taj na?in stvaraju uslovi da sazri romska intelektualna elita i da preuzme brigu o svom narodu. „Kada smo zapo?injali naše programe, mogli smo na prste jedne ruke da nabrojimo visoko obrazovane Rome, a danas ih imamo na stotine koji studiraju”, rekao je Vasin.

Direktor Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine Duško Jovanovi? kazao je da se romski „za?arani krug bede i siromaštva” može prekinuti samo kroz uklju?ivanje Roma u obrazovanje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!