Vasin: SNS nema program za Vojvodinu jer ne zna šta da kaže

09 Mar 2016

Obećavanjem saradnje između republičkog i pokrajinskog nivoa vlasti, SNS priznaje da je do sada tu saradnju sprečavao

Predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Miroslav Vasin optužio je ve?eras Srpsku naprednu stranku (SNS) da nema politi?ki program za Vojvodinu “jer ne zna šta da kaže”.

“Njihova osnovna predizborna obe?anja koja se ti?u Vojvodine jesu da ?e oni uspostaviti punu saradnju republi?ke i pokrajinske vlasti, a ne shvataju da je to priznanje da su krivi što te saradnje do sada nije bilo”, rekao je Vasin za Radioteleviziju Vojvodine.

Prema njegovim re?ima, obe?avanjem saradnje izme?u republi?kog i pokrajinskog nivoa vlasti, SNS priznaje da je do sada tu saradnju spre?avao.

“SNS to postavlja kao uslov – sara?iva?emo, pod uslovom da mi budemo svuda na vlasti. Koji je to nivo politi?ke kulture, neka procene gra?ani”, kazao je Vasin.

Govore?i o koalicijama na lokalnom nivou, Vasin je rekao da koalicija DS sa Socijaldemokratskom strankom, Libeoralno-demokratskom partijom i Levicom Srbije, kakva je dogovorena u beogradskoj opštini Vra?ar, “vrlo lako može biti preslikana” u mnogim opštinama u Vojvodini, jer DS sa njima deli isti sistem vrednosti.

“Najvažnije za dve kolone jeste da se ne napadaju. Ujedinilo nas je nešto, a to je borba protiv sistema vrednosti koji je stvoren pod SNS-om”, naveo je Vasin.

On je ocenio da Srbijom danas vlada sistem straha, koji je u nekim aspektima “mnogo opasniji od sistema Slobodana Miloševi?a”, i precizirao da misli na kršenje ljudskih prava, brutalnosti ispoljene na lokalnim izborima, kao i sistem vrednosti koje je uveden u Srbiju.

Ocenio je da Vu?i? danas ima podršku sveta i da vodi Srbiju ka ?lanstvu u EU, ali je dodao da u tome nije iskren.

“Nije iskreno da neko bude 10 godina antievropejac, a da onda postane fanati?ni evropejac. Kako su pre osam godina promenili dlaku, tako mogu da se vrate staroj ljubavi i da ponovo budu protiv EU”, rekao je Vasin i ocenio da se radi o “šizofrenoj situaciji”.

Optužio je SNS da koristi pravosu?e u politi?ke svrhe i kao primer naveo “degutantnu” optužnicu protiv funkcionera DS-a Milivoja Vrebalova da je omogu?io kra?u novca od dece sa invaliditetom.

“Istina je suprotna, a to je da je upravo sadašnja vlast u Novom Be?eju opstruisala projekat adaptacije dvorca Heterlend i odbijala da se objekat završi”, kazao je Vasin.

Prema njegovim re?ima, i u slu?aju Razvojne banke Vojvodine (RBV) sve optužbe o kra?i ?e pasti u vodu za “mesec-dva dana”, kada budu obelodanjeni izveštaji i kada se vidi da je slu?aj RBV jedini ste?aj gde ?e sva potraživanja biti napla?ena.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!