Vasin: Nova vlada ne sme svaljivati neuspehe na nasleđenu situaciju

30 Jun 2016

Nova Pokrajinska Vlada nasleđuje veoma sređenu situaciju

Predsednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke (DS) i bivši potpredsednik  Pokrajinske vlade Miroslav Vasin, poru?io je danas novoj vladaju?oj strukturi u pokrajini da alibi za svoje eventualne neuspehe ne sme tražiti u “teško nasle?enom stanju”, jer je prethodna vlast ostavila sre?enu situaciju u svim oblastima.

“Nova Pokrajinska Vlada ?e delovati prema svom planu i programu, ali sigurno je da nasle?uje veoma sre?enu situaciju u svim oblastima i sistem državne uprave koji je najure?eniji u Srbiji”, poru?io je Vasin.

Vasin je ocenio da je bivša Pokrajinska vlada radila u uslovima sku?enih nadležnosti i nedostatka finansijskih sredstava, ali da je u potpunosti realizovala racionalizaciju, striktno primenjuju?i upustva Republi?ke vlade.

On je podsetio na kapitalna ulaganja u zdravstvo, na dugogodišnji rad sa privrednicima i poljoprivrednicima na unapre?enju uslova poslovanja i rada, na program revitalizacije sela, kao i na napore zbog kojih je Vojvodina “prednja?ila u zaštiti životne sredine”.

Dodao je da je pokrajina osvojila i zna?ajne evropske nagrade u oblasti rodne ravnopravnosti i unapre?enja položaja Roma, kao i da je svrstana me?u najbolje regije u Evropi od strane najeminentnijeg ekonomskog ?asopisa na svetu.

“Ovo ne zna?i da je stanje u Vojvodini dobro, njeni gra?ani se suo?avaju sa velikim problemima, ali su oni uglavnom vezani za strateške odluke koje nisu donošene u Vojvodini”, poru?io je Vasin.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!