Vasin: Devedesete naivne u odnosu na današnjicu

12 May 2016

"Zabrinjava veoma mlaka, ili nikakva reakcija najvećeg broja političkih stranaka o ovim događajima"

Predsednik vojvo?anskog odbora Demokratske stranke (DS) Miroslav Vasin ocenio je danas da ?e ?utanje o ne?emu što je o?igledno samo zbog toga što se to dešava drugima proizvesti ?utnju i onda kada se to bude dešavalo njima.

Vasin je u reakciji na navode o otmici odbornika SRS u Apatinu istakao da, kada “i sami postanemo vre?a koja se ubacuje u crni džip verovatno ?e biti kasno”,

“Ono što posebno zabrinjava je veoma mlaka, ili nikakva reakcija najve?eg broja  politi?kih stranaka o ovim doga?ajima. Strah koji je zavladao našim društvom o?igledno se preneo i na one koji bi morali biti njegova savest”, naveo je Vasin u pisanoj izjavi.

Funkcioner DS je upitao da li iko ima više dilemu u kom to pravcu ide Srbija posle sramotnog izbornog dana, neometanog fantomskog  rušenja dela Beograda i uvida u snimak kidnapovanja odbornika u Apatinu.

“Da li i dalje postoji neko ko i dalje sumnja u tvrdnje Demokratske stranke da su procesi prekomponovanja lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine u prethodnih nekoliko godina  bili pra?eni nezabeleženim primerima pretnji, ucena, pokušaja podmi?ivanja, a ljudi bili izlagani psihi?kim i fizi?kim torturama? Da li postoji neko koga slike kreatura  u fantomkama, crnih džipova u koje se ubacuju ljudi kao vre?e ili kupovine glasova ne podse?aju na zastrašuju?e prizore iz Italije i Nema?ke tridesetih godina prošlog veka kada se u tim zemljama ra?ao najmonstruzniji sistem u istoriji ?ove?anstva?”, upitao je Vasin.

On je ocenio da ne nanose najve?u štetu siledžije u fantomkama ili voza?i crnih džipova, ve? da još ve?e zlo ?ine oni koji tolerišu, ?ute ili pokušavaju da opravdaju te pojave u smislu da je jedini problem što se one dešavaju no?u, a ne danju.

“Zato smo u više navrata i naglašavali da su devedesete ponekad naivne u odnosu na neke pojave koje se danas dešavaju u našem društvu. Sada smo sasvim sigurni u to”, dodao je Vasin.

On je upitao i da li Srbija misli da ?e u Evropsku uniju u?i u crnim džipovima koje voze ljudi u fantomkama.

“O tome treba da razmislimo i mi i Evropska unija”, poru?io je Vasin.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!