Varga: Vlada mogla da spreči referendum

17 Feb 2012

Da je raspustila protivzakonite lokalne samouprave na severu Kosova, Vlada Srbije bi sprečila održavanje referenduma, smatra Predsednik odbora za evropske intergracije Skupštine Srbije

Predsednik odbora za evropske intergracije Skupštine Srbije Laslo Varga izjavio je da je Vlada Srbije mogla da spre?i održavanje referenduma na severu Kosova da je „raspustila lokalne samouprave koje funkcionišu protivzakonito“.

„Vlada ima na raspolaganju pravna sredstva da raspusti lokalne samouprave koje funkcionišu protivzakonito. Ove korake je, da je htela, mogla da preduzme u vezi sa raspisivanjem referenduma, ali iz politi?kih razloga to nije u?inila“, ocenio je Varga u intervjuu za današnji Ma?ar so (Magyar Szo).

Iako proteklih nedelja nije podržavala ideju referenduma, Varga je podsetio da je Vlada Srbije nakon leta, nekad izri?ito, a nekad pre?utno, podržavala otpor na severu Kosova, odnosno barikade.

Varga je ocenio da ?e na odluku Evropske unije o dobijanju statusa kandidata za Srbiju referendum na severu Kosova uticati u minimalnoj meri, jer sistem kriterijuma koji je odre?en i referendum koji je održan nisu u neposrednoj vezi.

„Postoji, me?utim, jedan mnogo ve?i problem od ovoga, a to je da ?e, ukoliko Srbi sa severa Kosova zaista budu insistirali na rezultatu referenduma, to onemogu?iti sprovo?ene jednog ranijeg sporazuma Beograda i Prištine“, rekao je Varga.

Dodao je da je re? o integrisanoj, zajedni?koj kontroli granice, prema kojem na dva prelaza na severu Kosova mogu da borave i albanski carinici, pa ako tamošnji Srbi budu onemogu?ili njihov rad, onda bi sporazum ostao neostvaren i to bi mogao biti problem u odnosu na proces integracija.

„Ukoliko vlada bude odlu?ila da sprovede sporazum sa Prištinom, ona ?e to i uraditi, jer raspolaže potrebnim sredstvima za to. Policijskim sredstvima ne raspolaže, ali sredstvo finaniranja može biti prinudan kao i policijsko sredstvo“, ocenio je Varga i podsetio da severnokosovske opštine funkcionišu zahvaljuju?i budžetu Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!