Varga: SVM izgubio politički kompas

27 Jun 2015

Učešće SVM u izvršnoj vlasti na republičkom nivou u proteklih šest meseci nije doneo nikakav značajan rezultat

U proteklih godinu dana Savez Vojvo?anskih Ma?ara (SVM) je izgubio svoj politi?ki kompas, rekao je danas nedavno smenjeni potpredsednik ove stranke Laslo Varga.

Po prvi put nakon što je smenjen prošle nedelje, Varga se u podužem autorskom tekstu dostavljenom medijima osvrnuo na aktuelno stanje u ma?arskoj nacionalnoj zajednici, rekavši kako ni malo nije uvre?en smenom svega 49 dana nakon izbora na mesto potpredsednika stranke.

“Nisam uvre?en, nimalo. Da me je interesovala slava koju u sebi nosi potpredsedni?ka funkcija, mogao sam sve da radim druk?ije. Ali nisam za to bio spreman. Nemam bilo kakve liderske ambicije. Nisam imao ?ak ni potpredsedni?ke ambicije”, kaže Varga.

Navodi da je njegov izbor na tu funkciju bio “vrhunac politi?ke karijere?, da ju je prihvatio zbog velikih o?ekivanja javnog mnjenja da se SVM promeni, ali da “nikada nije postojala stvarna namera da se promeni sistem upravljanja poslovima u ma?arskoj zajednici”.

Smenjeni potpredsednik SVM nije decidirano rekao da li napušta stranku ili ne, ve? navodi da ?e svoj rad nastaviti kao narodni poslanik.

“Imaju?i u vidu svoj doprinos politi?kim uspesima SVM u proteklih osam godina, ne ose?am moralnu odgovornost da vratim svoj mandat”, smatra Varga.

Podse?aju?i na najbolji izborni rezultat koji je stranka ostvarila na poslednjim parlamentarnim izborima, Varga je izneo stav da je SVM pre godinu dana “pogrešno shvatio poruku bira?a”.

“Došlo je do o?iglednog nerazumevanja njihove izborne volje, budu?i da je u poslednjih 12 meseci stru?nost gurnuta u drugi plan, a generisanje konflikata i rešavanje problema u zajednici primenom politi?ke sile, sve više i više je postala praksa”, kaže Varga.

Smenjeni potpredsednik SVM konstatuje da je ova stranka u proteklih 12 meseci dospela u centar brojnih konflikata u javnom životu ma?arske zajednice i smatra da najzna?ajnija politi?ka organizacija vojvo?anskih Ma?ara ne sme sebi dopustiti da bude u konfliktu sa zna?ajnim ma?arskim institucijama, njihovima rukovodiocima, saradnicima.

Varga tako?e smatra da novi sastav Nacionalnog saveta Ma?ara od svog konstituisanja niža skandale, te da je poverenje ma?arske zajednice u ovu instituciju “teško poljuljano”.

Govore?i o “gubitku politi?kog kompasa”, navodi da u?eš?e ove stranke u izvršnoj vlasti na republi?kom nivou u proteklih šest meseci nije doneo nikakav zna?ajan rezultat.

“U 2015. godini nije rešeno ni jedno klju?no pitanje koje ?ini deo koalicionog sporazuma”, tvrdi on.

O stanju u medijima na ma?arskom jeziku, gde je ve?ini osniva? Ma?arski nacionalni savet, a u kojem apsolutnu ve?inu ima SVM, Varga kaže da je na delu cenzura ili autocenzura.

Laslo Varga je smenjen sa mesta potpredsednik SVM-a prošle nedelje zbog, kako je rekao lider ove stranke Ištvan Pastor, “nedostatka minimalnog nivoa poverenja i jednog jako važnog moralnog razloga” koji nije želeo da pomene.

(Tanjug)

Podelite ovu stranicu!