Varadi i Korhec u radnoj grupi?

12 Sep 2008

Predsednik

Tamaš KorhecPredsednik Nacionalnog saveta vojvo?anskih Ma?ara Laslo Joža rekao je za ma?arski Radio Košut (Kossuth Rádió) da bi voleo da se u Srbiji što pre donese Zakon o nacionalnim savetima i predo?io da je proteklih dana sa ministrom za ljudska i manjinska prava Svetozarom ?ipli?em, pored ostalog, razgovarao i o formiranju radne grupe za pripremu zakonskog nacrta, navode?i da je sasvim prirodna zamisao ministra da formira ekspertsku grupu „koja ne?e biti preterano brojna“. Na novinarsko pitanje da li ?e ta grupa imati „bar jednog Ma?ara za ?lana“, Joža je odgovorio da ?e ih najverovatnije biti dvojica. On je naveo da je su sa ministrom ?ipli?em razgovarali o dve li?nosti, o profesoru prava Tiboru Varadiju i pokrajinskom sekretaru za upravu, propise i nacionalne manjine Tamašu Korhecu.
Potpuno je jasno da su njih dvojica u ovoj zemlji eminentni stru?njaci za zaštitu manjinskih prava i potpuno je normalno da ?e sva ona o?ekivanja koja su se u odnosu prema sadržini tog zakona ve? ?ula u politi?kom životu vojvo?anskih Ma?ara, oni kao stru?njaci mo?i na odgovaraju?i na?in da predstave – prokomentarisao je Joža.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!