Vanredne mere protiv poplava na Dunavu

10 Jun 2010

Ako se ostvari prognozirani vodostaj kod Bezdana, biće to drugi najviši vodostaj zabeležen posle katastrofalnih poplava u Vojvodini 1965. godine.

Na Dunavu od Bezdana do Ba?ke Palanke jutros je uvedena vanredna odbrana od poplava, jer je reka kod Bezdana dostigla vodostaj od 699 centimetara, saopštilo je danas Javno vodoprivredno preduze?e Vode Vojvodine.
Dunav ?e kod Bezdana u subotu dosti?i nivo od 722 centimetara, dok se vrh talasa u Novom Sadu o?ekuje nedelju ili u ponedeljak, piše u saopštenju za javnost.
Ako se ostvari prognozirani vodostaj kod Bezdana, bi?e to drugi najviši vodostaj zabeležen posle katastrofalnih poplava u Vojvodini 1965. godine.
Po?etkom aprila 2006. na vodomeru kod Bezdana izmereno je 736 centimetara.
“Pri najavljenim vodostajima branjeno podru?je ne bi trebalo da bude ugroženo, ali ?e pod vodom biti vikend naselja izgra?ena u koritima reka, odnosno u nebranjenoj zoni”, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da se zbog porasta Tise mere vanredne odbrane od poplava sprovode i na 77 kilometara tog vodotoka.
Objašnjava se da mere vanredne odbrane od poplava podrazumevaju danono?ni obilazak odbrambenih linija i saniranje uo?enih negativnih pojava.
Pored sprovo?enja odbrane od spoljnih voda, zbog izuzetno velikih koli?ina padavina, na podru?ju Vojvodine tokom maja i juna i dalje se sprovodi i odbrana od unutrašnjih voda, piše u saopštenju.
Prestanak padavina u proteklih nekoliko dana postepeno smanjuju površine koje su bile potpuno pod vodom, navodi se u saopštenju.
(Beta)

Podelite ovu stranicu!