Vanredne mere od poplava na Dunavu od 11. juna

08 Jun 2010

Vodostaj Dunava kod Bezdana 11. juna dostići će 715 centimetara

Vanredne mere odbrane od poplava na Dunavu bi?e verovatno uvedene 11. juna, kada ?e, prema prognozama, vodostaj te reke kod Bezdana dosti?i kotu od 715 centimetara, saopštilo je danas Javno vodoprivredno preduze?e Vode Vojvodine.

Vanredne mere odbrane od poplava uvode se pri vodostaju Dunava ve?em od 700 centimetara. Vodostaj Dunava kod Bezdana danas je 638 i u odnosu na ju?e porastao je za 39 centimetara, piše u saopštenju.

Navodi se da Vode Vojvodine u saradnji sa vodoprivrednim preduze?ima na terenu preduzimaju sve preventivne mere kako branjeno podru?je ne bi bilo ugroženo. Objašnjava se da mere vanredne odbrane od poplava podrazumevaju danono?ni obilazak odbrambenih linija i saniranje uo?enih negativnih pojava.

Pored sprovo?enja odbrane od spoljnih voda, zbog izuzetno velikih koli?ina padavina na podru?ju Vojvodine i dalje se sprovodi se i odbrana od unutrašnjih voda, navodi se u saopštenju. Dodaje se da crpne stanice i mobilne pumpe velikog kapaciteta na najugroženijim lokacijama i dalje danono?no rade, ali je primetno da se voda povla?i.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!