VAC preuzeo Novosti i povlači se iz Srbije

22 Jun 2010

Preuzimanjem Novosti a.d. VAC prosto osigurava svoje vlasništvo. Kao što je najavljeno, VAC će iz Srbije povući svoje investicije i okončati svoj angažman, a preuzimanje ta tri društva predstavlja sastavni deo ove poslovne politike

Medijska grupacija VAC (WAZ) preuzela je društvo Ardos Holding GmbH iz Salcburga koje je vlasnik 24,9 odsto akcija Novosti a.d i posle ure?ivanja vlasni?kih odnosa u tom listu povu?i?e se iz Srbije, potvrdio je danas portparol VAC-a Paul Binder.
“Osim toga VAC nastoji da na osnovu pravno važe?eg ugovora sa jednim srpskim privrednikom preuzme i druga dva društva, koja tako?e imaju u?eš?e u Novostima”, naveo je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta
Binder.
Prema njegovim navodima, VAC je pre nekoliko nedelja javno izjavio da je iz svojih sredstava obezbedio novac za sticanje oko 62,4 odsto akcija Novosti preko ta tri društva.
“Preuzimanjem tih društava VAC prosto osigurava svoje vlasništvo. Kao što je najavljeno, VAC ?e iz Srbije povu?i svoje investicije i okon?ati svoj angažman, a preuzimanje ta tri društva predstavlja sastavni deo ove poslovne politike”, precizirao je Binder.
Kako je naveo, Medijska grupacija VAC je prvim zahtevom iz januara 2009. i novim zahtevom iz januara 2010. godine pokušala od srpske Komisije za zaštitu konkurencije da dobije odluku o odobrenju koncentracije u vezi sa svojom investicijom u Novosti.
“Pošto se to nije desilo ostala je zavisna od jednog srpskog privrednika, protiv koga je u aprilu 2010. godine pokrenula arbitražni postupak u skladu sa važe?im pravilima Me?unarodne privredne komore u Parizu”, dodao je Binder i ponovio da VAC ne?e dozvoliti da mu se “u postupku povla?enja iz Srbije uskrate ekonomska prava”.
Kompanija Ardos koju je preuzeo VAC vlasništvo je biznismena Milana Beka, ?iji su advokati zahtevali brisanje prenosa vlasništva na VAC.
Sa još druge dve svoje firme Primaks i Karamat Beko kontroliše paket 63 odsto akcija Novosti. ostatak poseduju država Srbija i Fond PIO Srbije.
“Ta?no je da je VAC u Be?u, na prevaru i mimo zakonskih propisa, bez ikakve dokumentacije, upisao da preuzima kompletnu firmu Ardos, pa samim tim veruje i akacije Novosti”, saopštili su sino? pravni zastupnici Ardosa.
Kako su naveli, spre?eno je “preotimanje” druge firme koja tako?e ima vlasništvo nad Novostima.
VAC je prošle nedelje najavio povla?enje iz Srbije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!