VAC i Dnevnik holding nisu postigli dogovor

29 Jun 2010

Najverovatnije će spor biti rešavan na sudu, jer između predstavnika vlasnika i akcionara lista “Dnevnik” nije postignut dogovor

Predstavnici nema?ke medijske kompanije VAC i novosadske novinsko-izdava?ke ku?e “Dnevnik holding” nisu danas postigli dogovor o spornim pitanjima u zajedni?kom preduze?u “Dnevnik Vojvodina press (DVP)”, u ?ijem sastavu je i list “Dnevnik”.
Ta novinsko-izdava?ka ku?a je saopštila da ih je VAC obavestio da ?e u narednim nedeljama po?eti pregovore o prodaji 55 odsto akcija u DVP-u sa konkretnim zainteresovanim licima, što u u toj ku?i smatraju neprihvatljivim jer Holding ima pravo pre?e kupovine.
VAC je vlasnik 55 odsto akcija DVP-a, a Holding 45 odsto akcija i ima pravo pre?e kupovine. U interesu obe strane je da se prona?e za sve prihvatljivo rešenje.
Predsednik Upravnog odbora “Dnevnik holdinga” Zlatimir Momirov rekao je ve?eras da to preduze?e ne?e odustati od pre?eg prava kupovine, jer se ono jasno navodi i u ugovoru o osnivanju DVP-a iz 2003. godine.
“Ukoliko ne bude pozitivnih dešavanja Holdingu ostaje da probleme rešava sudskim putem”, kazao je on novinarima posle sastanka.
Momirov je nedavno, posle Skupštine akcionara “Dnevnik holdinga”, rekao da ukoliko se na sudu utvrdi da nisu ispunjene ugovorene obaveze iz 2003. godine to zna?i da VAC ne raspolaže sa 55 odsto udela u vlasništvu, jer se obavezao da ?e ste?i pravo na pomenuti
vlasni?ki udeo samo ako ispuni sve obaveze.
U Holdingu su analizirane ugovorne obaveza VAC-a prilikom osnivanja DVP-a 2003. godine, koje se odnose na izgradnju nove štamparije, kupovinu novih mašina, preuzimanje izme?u 80 i 100 radnika Holdinga i socijalni program od tri miliona evra za višak zaposlenih.
U toj novinsko-izdava?koj ku?i tvrde da je VAC dužan više od šest miliona evra, pošto nije popravio staru, a ni kupio novu štamparsku mašinu, nije preuzeo 80 radnika štamparije Holdinga i nije do kraja sproveo socijalni program.
Predstavnici VAC-a još su u zgradi u kojoj se održao sastanak i o?ekuje se da se obrate predstavnicima medija.
U saopštenju se izražava žaljenje što nije postignut dogovor i navodi da su danas obe strane nastojale da do dogovora do?e iznošenjem svojih predloge o rešenju problema.
Kompanija VAC nedavno je najavila povla?enje sa srpskog tržišta. Pored vlasni?kog udela u preduze?u DVP, VAC poseduje i vlasni?ki udeo u beogradskoj Politici.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!