VAC grupa se povlači iz Srbije

15 Jun 2010

VAC grupa se nada da zemlju neće napustiti u svađi, uprkos velikim teškoćama i javnim klevetama. Sve tvrdnje da VAC grupa hoće da izvrši pritisak na nekoga su potpuno izmišljenje

Medijska grupa VAC odlu?ila je da okon?a angažman u Srbiji i da se postupno povu?e iz zemlje, saopštila je danas ta kompanija.

Portparol Medijske grupacije VAC Pol Binder (Paul) istakao je u saopštenju za javnost da je o toj odluci direktor VAC-a Bodo Hombah obavestio predsednika Srbije Borisa Tadi?a “u poverljivom pismu”, a da su “informacije koje kruže Beogradom samo delimi?no ta?ne”.

U tom pismu Hombah je, kako se navodi, opisao iskustva VAC-a kao investitora u Srbiji i najavio da ?e grupacija povu?i svoje investicije iz nje i krenuti sa prodajom u?eš?a u srpskim firmama.

Prodaja u?eš?a VAC-a bi trebalo da se vrši uz konkretne uslove i cene, uz o?uvanje ekonomskih prava i interesa VAC grupe, naveo je Binder.

U saopštenju se navodi da VAC ni sa ?im nije uslovio taj korak i da je Bodo Hombah zamolio predsednika Srbije da pomogne VAC grupi, kako bi njen izlazak bio propra?en od strane državnih organa i službi u skladu sa zakonom i na fer na?in.

“VAC grupa se nada da zemlju ne?e napustiti u sva?i, uprkos velikim teško?ama i javnim klevetama. Sve tvrdnje da VAC grupa ho?e da izvrši pritisak na nekoga su potpuno izmišljenje”, istakao je portparol te medijske grupacije.

Dodaje je da je u tom pismu Hombah izrazio Tadi?u svoje li?no poštovanje i priznanje.

Koncern VAC vlasnik je 55 odsto novosadskog Dnevnika, a preostali udeo od 45 odsto ima kompanija Dnevnik Holding, ?iji je osniva? Skupština Vojvodine.

VAC je vlasnik 50 odsto preduze?a Politika novine i magazini, izdava?a dnevnog lista Politika. Drugu polovinu vlasništva u tom preduze?u ima srpska kompanija Politika a.d. ?iji su ve?inski vlasnici država i javna preduze?a.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!