Uz statut, potreban i leks specijalis

25 Sep 2008

Pokrajinski

Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec
Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec izjavio je za „Dnevnik“ da za punu primenu novog vojvo?anskog statuta ne?e biti dovoljno samo da taj akt dobije saglasnost republi?kog parlamenta ve? da je neophodno i da se zakonski urede ovlaš?enja pokrajine u 26 oblasti, kao i pitanja njene imovine i izvornih prihoda.

On je u tom pogledu pozdravio predlog ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara ?ipli?a, koji je ovih dana najavio da bi uz davanje saglasnosti na vojvo?anski statut u Skupštini Srbije paralelno trebalo da se usvoji i „zakon koji ?e odrediti granice nadležnosti Pokrajine“.

Korhec je napomenuo da sam vojvo?anski statut, kako ga definiše i Ustav Srbije, ne može da razreši i u pravnom smislu zaokruži novi ustavni položaj Vojvodine.
– Osim statuta, koji ?e razrešiti mnoga pitanja u vezi s primenom Ustava u pogledu pokrajinske autonomije, Ustav na nekoliko mesta eksplicitno navodi da u pogledu pokrajinske imovine, njenih izvornih prihoda i nadležnosti statut ne može samostalno da reguliše ta pitanja, ve? mora da bude pra?en zakonima Republike Srbije, koji ?e, kao ledž specialis, ova pitanja zaokružiti – pojasnio je Korhec.

On je naveo da je, uz pitanja imovine i poreza, re? i o pitanjima od pokrajinskog zna?aja u 26 oblasti, koja moraju biti precizirana ne samo u statutu nego i u tom specijalnom zakonu. Korhec smatra da bi bilo dobro da se autonomija Vojvodine tako kompleksno pravno uredi.
– Ako bismo sad samo doneli statut, na njegovu realizaciju i na realizaciju ustavnih ovlaš?enja Vojvodine ?ekali bismo do donošenja svih republi?kih zakona. Zato je veoma dobra ideja ministra ?ipli?a da se to pitanje uredi specijalnim zakonom, ili kroz nekoliko zakonskih akata, pošto tu Ustav nije izri?it – kazao je on.

Dodao je da je i sam prethodno inicirao takvo rešenje kako bi se obezbedila „?ista pravna situacija“, a da bi se, kako je naveo, na nivou pokrajinske administracije mogao planirati budžet za narednu godinu, kao i mere za preuzimanje imovine.
– Ako ima dobre volje u Skupštini Srbije, to bi bio ogroman korak nakon kojeg bismo u 2009. godinu ušli s jasnim nadležnostima, s jasnom odgovornoš?u i s jasnim izvorima finansiranja – istakao je Korhec.

On je naveo da je krajnji rok za donošenje takvog specijalnog zakona, ili seta zakona o pitanjima od pokrajinskog zna?aja, kraj ove godine.
– Do kraja godine svi zakoni moraju biti uskla?eni s Ustavom, pa i statut APV i ovi zakoni kojima se ure?uju nadležnosti Pokrajine, imovina i prihodi. Ako sredinom oktobra uputimo novi statut republi?kom parlamentu, do kraja godine u proceduri bi se mogao na?i i takav specijalni zakon. To bi bio logi?ki, ustavan i celishodan na?in da ova pitanja rešimo – napomenuo je on.

I Vojvodina treba da u?estvuje

Tamaš Korhec kaže da bi bilo logi?no da u priremi specijalnog zakona u?estvuje i pokrajinska adminstracija, kako zbog toga što je re? o pitanjima koja se ti?u položaja Vojvodine, tako i zbog toga što taj zakon treba da bude u punoj saglasnosti s novim pokrajinskim statutom, jer je re? o aktima kojima se reguliše ista oblast.
– Mislim da je gotovo nemogu?e da se na ovom planu pripreme kvalitetna rešenja bez u?eš?a pokrajinske administracije – ocenio je on.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!