Uz ograde, usvojena Deklaracija o Vojvodini republici

01 Apr 2012

Pominjan i referendum o statusu Vojvodine

U?esnici ?etvrte vojvo?anske konvencije usvojili su danas Deklaraciju o potrebi formiranja “Savezne Republike Srbije” koju bi ?inile dve republike, Vojvodina i Srbija, uz ograde predstavnika pojedinih politi?kih stranaka i nevladinih organizacija.

Svi u?esnici konvencije složili su se oko potrebe menjanja Ustava Srbije, pošto su ocenili da uz ovakav ustav, Vojvodina ne može da dobije široku autonomiju.

Pojedini u?esnici zatražili su da se deklaracijom ne traži status republike, ve? najšira autonomija za Vojvodinu kao pokrajinu u Srbiji, dok su predstavnici pojedinih nevladinih organizacija istakli da ne žele da zauzimaju kona?an politi?ki stav, ali da podržavaju ideju da se o statusu Vojvodine raspravlja.

Pojedini u?esnici su se založili i za raspisivanje referenduma, u kojem bi se gra?ani Vojvodine izjasnili o tome kakav status Vojvodine žele.

U Deklaraciju je kao fusnota ušao stav Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) da ta stranka nije za republiku Vojvodinu, ve? za Vojvodinu kao autonomnu pokrajinu Srbije, sa zakonodavnom, izvršnom, delimi?nom sudskom vlaš?u, izvornim prihodima i imovinom.

Predsednik SVM Ištvan Pastor rekao je na skupu da treba uzeti u obzir današnju realnost i ?injenicu da je sadašnji Ustav Srbije bio deo dogovora Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke, koji je predvideo suštinsku autonomiju za Kosovo, ali ne i suštinsku autonomiju za Vojvodinu.

“Mislim da nije realno o?ekivati izmene ustava, ali na njima moramo insistirati  sredstvima parlamentarne demokratije”, kazao je Pastor i ocenio da je preduslov za prosperitet Vojvodine to da Srbija bude sve normalnija država.

Kopredsednik Organizacionog odbora Vojvo?anske konvencije Živan Berisavljevi? ocenio je da je “vojvo?ansko pitanje” jedno od najotvorenijih nerešenih pitanja u Srbiji, nakon što je Crna Gora postala nezavisna država, a Kosovo se otcepilo od Srbije.

„Vojvodina i Srbija treba da budu dva statusno ravnopravna entiteta, dve republike u sastavu Savezne Republike Srbije”, ocenio je Berisavljevi?.

Dodao je da se srpski narod u Vojvodini nikada nije mirio s tim da Vojvodina u zajednici sa Srbijom treba da izgubi vlastiti politi?ki subjektivitet i da bude tretirana kao “ratni plen i unutrašnja kolonija Srbije”.

Prema njegovim re?ima, odlaganje rešavanja “vojvo?anskog pitanja” neizbežno ?e dovesti do njegovog zaoštravanja i internacionalizacije.

Potpredsednik Liberalno-demokratske partije Dušan Miji?, u svojstvu gosta, na skupu je rekao da LDP jedini Vojvodinu doživljava kao “ravnopravnog partnera”.

Prema njegovim re?ima, autonomija Vojvodine mora da bude “moderna”, sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlaš?u, sopstvenim prihodima i imovinom, i da ona bude rezultat politi?kog razgovora i dogovora, kroz promenu Ustava Srbije.

Bivši ministar poljoprivrede Dragan Veselinov ponovio je svoj raniji stav da se zalaže za „Vojvodinu republiku” i založio se za raspisivanje referenduma u pokrajini, na kojem bi se gra?ani izjasnili o tome kakav položaj Vojvodine žele.

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi? rekao je da se to udruženje zalaže za široku javnu debatu o Vojvodini, ali je dodao da NDNV kao profesionalno udruženje novinara ne može da podrži konkretno politi?ko rešenje, jer ono mora da bude proizvod demokratskog dijaloga.

Konvenciji su prisustvovali i predsednik Skupštine Vojvodine i funkcioner SVM Šandor Egereši, šef poslani?ke grupe manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor.

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini otkazao je u?eš?e na konvenciji zbog, kako je re?eno, izborne kampanje i koalicionog sporazuma sa Demokratskom strankom.

U?esnike Konvencije pozdravio je i narodni heroj Petar Mati?-Dule, koji je ocenio da je problem odnosa Srbe i Vojvodine kona?no potrebno rešiti i poru?io da su sve dileme iz 1918. godine, iz doba ujedinjenja, aktuelne i danas.

U?esnici Konvencije jednoglasno su podržali pismo podrške vojvo?anskim paorima, koji su krajem prošle sedmice blokirali puteve, nezadovoljni merama agrarne politike države.

Konvencija je po?ela minutom ?utnje za šestoro mladih koji su poginuli no?as u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu.

Konvenciji je prisustvovalo oko 200 osoba u amfiteatru Spensa, a održavala se pod sloganom “Nova vojvo?anska ustavna inicijativa”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!