Uz novi statut APV manjinama veća prava

04 Sep 2008

Lider

Ištvan PastorLider SVM-a Ištvan Pastor razgovarao s ministarkom spoljnih poslova Ma?arske o položaju ma?arske zajednice u Srbiji

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor potvrdio je našem listu da je na prekju?erašnjem sastanku s ministarkom spoljnih poslova Ma?arske Kingom Genc u Subotici razgovarao o pitanju ostvarivanja kulturne autonomije vojvo?anskih Ma?ara.
Šefica diplomatije Ma?arske ocenila je tom prilikom da bi kroz dobijanje kulturne autonomije položaj vojvo?anskih Ma?ara bio još bolji. Gencova je u razgovoru s liderom SVM-a rekla i da je zadovoljna što nacionalne manjine u Vojvodini uživaju sva prava, kao i da ?e donošenjem novog statuta Vojvodine biti još više poboljšan položaj nacionalnih manjina, me?u kojima i ma?arske.
Pastor podse?a na to da je pitanje kulturne autonomije vojvo?anskih Ma?ara i deo sporazuma koji je u julu, u ime Ma?arske koalicije, potpisao s liderom DS-a Borisom Tadi?em, koji je to u?inio u ime Koalicije “Za evropsku Srbiju”.
– Ministarka Genc mi je prenela da je u kontaktima koje je prekju?e imala i s premijerom Mirkom Cvetkovi?em i ministrom Svetozarom ?ipli?em dobila uveravanje da ?e se zakon o nacionalnim savetima na?i u parlamentarnoj proceduri do kraja ove godine, a što je u skladu sa zajedni?ki definisanom obavezom u tom sporazumu koji sam potpisao s Tadi?em – kazao je on.
Pastor je naveo da je šeficu diplomatije Ma?arske upoznao i s pripremama novog statuta Vojvodine, “s obzirom na to da je to aktuelna politi?ka tema i u Vojvodini i u Srbiji”. Dodao je, me?utim, da se o tom pitanju govorilo na na?elnom nivou.
– Naše je opredeljenje da se u okviru mogu?nosti koje pruža ustavni okvir novim statutom APV i pitanje manjinskih nacionalnih zajednica tretira na odgovaraju?i na?in – rekao je on.
Pastor je naveo da je prilikom tog susreta ukazao i na probleme u zapošljavanju Ma?ara, ali i pripadnika drugih manjinskih zajednica, u državnoj upravi, na svim nivoima vlasti. On je napomenuo da su tokom devedesetih godina prošlog veka mnoge institucije, a posebno policija, o?iš?ene od pripadnika ma?arske i drugih manjinskih zajednica, “jer je procenjeno da su bili nepodobni”.
– Mislim da to mora da se promeni i o tome postoji generalna saglasnost i me?u svim politi?kim strankama koje ?ine ve?inu u Skupštini Srbije. Ali, jedno je na?elno politi?ko opredeljenje, a drugo je realnost – istakao je Pastor.
On je naveo da je dodatni problem to što u ma?arskoj zajednici, zbog ranijih iskustava, postoji negativan odnos prema policiji. Zbog toga je, po njegovim re?ima, SVM tokom prošle godine vodio kampanju kako bi se taj odnos promenio.
– To je rezultiralo time da je prošle godine bilo blizu 30 prijava Ma?ara na Policijsku akademiju u Sremskoj Kamenici, ali niko od njih nije primljen na konkursu – ukazao je Pastor.
On je izrazio o?ekivanje da ?e se takav odnos prema pripadnicima manjina promeniti.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!